Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

11

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5235

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΗΝ «Γ» ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ, Ο Μ. ΣΧΟΙΝΑΣ

Eµπιστοσύνη
στην Ελλάδα

ΟΝΝΕ∆ για όλους!
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ» ΤΟ 2ο ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΗΣ Ν.∆. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο 39ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΟΒΙΤΗΣ ΠΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ-ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ

∆ιερευνητική
η πρώτη
επαφή
ΣΕΛ. 5

Με «άδεια εξόδου»
έκανε... ληστείες!
ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΕΑΝ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΤΟΝ «∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ» ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΕΙ
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
ΣΕΛ. 13

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο Γ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Προτεραιότητες
για την 6η ΥΠΕ

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΪ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΓΙΑΣΜΟ

ΣΕΛ. 4

∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ:

Λήγει
η προθεσµία
ρύθµισης
οφειλών
ΣΕΛ. 5

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Τραπεζικό
λάθος
καθυστέρησε
τη µισθοδοσία
ΣΕΛ. 40

Κ. ΑΧΑΪΑ: ΕΓΙΝΑΝ 22 ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΛΛΑ

Νηπιαγωγείο
χωρίς κτίριο...

Πρώτο
κουδούνι
µε ευχές
και κενά...
ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21-25

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΣΕΝΤΡΑ ΤΗΣ SL 2

ΣΕΛ. 6-7

Ευπρόσδεκτη
η... αναβολή