Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

28oC, 21:00

€0.80

24oC - Υγρασία 60%-82% - Άνεμοι: Α-Β 23μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 19:56

Åðåéãüíôùò áíôéðïëßôåõóç!

Θα δυσκολευτεί αρκετά, τουλάχιστον ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, να ικανοποιήσει τις
ελάχιστες προϋποθέσεις που εξήγγειλε ο Τσίπρας σε συμφωνία με τους κεντρικούς εκπροσώπους της Προοδευτικής Συμμαχίας για την κομματική ανασυγκρότηση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που ανακοινώθηκε πριν από λιγότερο έναν μήνα, πριν εκπνεύσει ο Σεπτέμβριος θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι κατά τόπους διαδικασίες και να έχει
προκύψει η Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Στην Κέρκυρα πάντως τα πράγματα εξακολουθούν να λειτουργούν με τη μέθοδο του βιλαετίου. Εν ολίγοις, ο καθείς και η ομάδα του. Και σ’ αυτήν την αναμέτρηση, η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά. Ο πρ. βουλευτής, Κ. Παυλίδης προσδοκά να κερδίσει τον συσχετισμό και ν’ αναδειχθεί αυτός ο νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής του νέου κόμματος. Αναλόγως
διατηρεί τη θέση και τις βλέψεις του, ο Συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, Τ. Τόμπρος. 3>>

Τεταρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4959

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ Η ΚΟΝΤΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ÌåôùðéêÞ óýãêñïõóç ëåùöïñåéïý÷ùí

ÁãùãÞ óå âÜñïò
Óùìáôåßïõ ãéá
óõêïöáíôéêÞ
äõóöÞìéóç

Êåñêõñáßïò óôá 1.219 ÷ëì ôïõ áñ÷áéüôåñïõ ðïäçëáôéêïý áãþíá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η ανοικτή διαμάχη ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και εταιρειών ανοικτών περιηγητικών πούλμαν, συνεχίζεται, με
επίμαχα θέματα -μεταξύ άλλωντον ανταγωνισμό και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Απαντώντας στις αντιδράσεις του
Σωματείου Ιδιοκτητών, επιχείρηση ανοικτών πούλμαν που θεωρεί
ότι θίγεται, κατέφυγε σε νομικές
ενέργειες εναντίον του.
Σελίδα 5>>

ÓöïäñÞ
åðßèåóç
óôïí ×ñÞóôï
¢íèç áðü ôç
ÄÁÓ ÏÔÁ 4>>>

ÔåôÜñôç 11 Óåðôåìâñßïõ

Emerald Princess
07:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 3.800

Ο Χρήστος Μοσκάτ βίωσε τη μοναδική ποδηλατική -τουριστικού χαρακτήρα μεν, ιδιαίτερων απαιτήσεων δε- εμπειρία του αγώνα Paris-Brest-Paris. Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΑΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 16»

Ðñïóï÷Þ!
Ôï äçëçôçñéþäåò
ëåïíôüøáñï
óôçí ÊåöáëïíéÜ 4>>>

Ο Κώστας
Παπαβλασόπουλος
και η ζωγραφική

80.000 äéåêäéêïýí Óðßíïõëáò
êáé ÉùÜííïõ áðü ôïí ÁÏÊÊ 14»

11>>>

Ôßðïôá óßãïõñï
áêüìá ìå Ãéþôá
ãéá ôïí ÁÏÊÊ 15>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα