Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TA rος
nαyo09Υ0 o !
ίu1 - Npn ΤΕΝΤΗ 1! ΣΟΠΙΜΗΟΥ
Τ.oio
Beς μλοu wa
Τμή ούου υm epo
www.olympiobima.gr
B. Γερολιόλιος
Τi παptλαβα
από την προηγούμενη
διοίκηση
Εφυγε πλήρης
ημερν ο αείμνηστος
Διονύσης Τσικαδέρης
ΜΙΣ9ΩΤL, ΣΥΝΤΑΙΟΥΧΟL, ΕA ΕΠAΓΤΕΑΜΑΤΙΕ
Πόσα κερδίζουν από
τις φοροέλα φρύνσεις
ΤΟ ΔΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΔΗΟTΕΣ
5 ο μος ήd pς
καη μ αμ epο Αφο
ηu no μ e
arv uηas
ημονς
ράδου npού .
υπηγάκή μ α.
osrpμα
4ά mν
όσσησην
andaό ο
Δμς oι Ν0
opωn ρας φρ 6op
α m pdnς
νς punς η
ron o ς omά
Κ μ ας
o pό oόμά o 50oeς oρές του ηptοppenς pa τou
nρς , ανμαο ς μ 4 y έμς
e μα rep o, ni
do o δpάν ς nd o u
δαήαμ.
ο ασο πρόm
ΣΤΟΥΣ ΠΟΠΟΔΕΣ ΤοΥ ΟΜIΟΥ
ΣΤΕ 3ΣΕΠΤΕΜΒmov
ppdoς - Κ
puμp ριηρο an
ος σος -b0Φ Εφ
Εou μ nέμw μpάάωο
64, pa oες mΜοo
u Μ ς δας on
a ό m m o
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΥΜΟ ΜΝΗ ΔΕΕΥΚΗ
mΕΡ υ το mΕΠΡΟ
Το 190 Πανελλήνιο
Δασολογικό Συνέδριο
Συστήνεται ομάδα
ελέγχου για την
αντιμετπιση του
παρεμπορίου
Ε ΠΝΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣΤΗΜΟΝΟΝ
ΕNΑΣ ΚκΑ ΕΟTΕΡκον
Φντιστήρια
n π(ηροσμρό =λn
8Βάση
δς φίoυ oτpnαυμάκοp
συς ς ν ηος πpοφ, κα η n
parampμοφήμα ηρόωμψα o
ΣΤΟΧΕΥΜΕNΕΣ ΔΡΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΣΤOMΕΥ
pημΦ uου E α.
neps a τδ,
rpnτ τημα raμαν
A τάολμας Πίoς
pομο ρημε ς ό wr ontinoem
ς ο pατρίυ πoνμ
Συγχαρητήρια
ΣΣΤΤΑΣΓτΟΡnΟ
naronoΟ ΕΥΑΤΕΛΟΕ
15η Μpil
| τ3515%1 R 25 4m
Εμuου
Εt buiyruen
μ Ε npon AΕικΗ
Τaίms ας
Οκpaς τηκ Βιομίας Aaυ pp Κο ng
ΤΙΑΤT
Αapumστικ Επουδν
ΦΙΛΟΛΟΓΚΟ
Πουλιος
| Πρ>τυπο
Gκν Επουo
Γσrooς ronς. mpουσκέλης
Ουομίος t nροφορs
μrnoν ΜA ΚAw ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΠΙ1 Κ
Mpuτοu Σueν
Οενs Σν
s6τ 50 ΕΥ
uμα 4 Πpot
eοφοαα
ΑΡΡΣπΟΤεo
ΤΗA: 2300 3ν026 ΕAK 2351628178
ΜAΚ tμaίypamail εon
τ0EΟΜ με
1oσυn οo
ύμους
ΕΕΤΕΕΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά'
N. ΜΑΡΑ
Tναρη.
μιθημάτων :
1 0κτυβρίου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ MΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΡΞΗ ΜΗΜΑΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΟΝ ΠΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
Τρωτές
onς Εmoτpς
Τρκτές
στς Νορές
Αpumστς
& Κοινwες
ΕnΟrήpες
ΟΜτΕΤησα
θετκές Τεωνολογικές
Oioνσμίας & Τpoγριeς
0ΗΙ4BE
IX MIO
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΑ
ovο]o ldy
πνιτ, σ
ΜΠΑΣΔΑΡΑΑνοδος
α αn C
Ε C ΣΡΟ 4Υν