Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
διοκτησία: 1& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.594 . Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 11Σεπτεμβρίου 2019
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 * Τηλ. Κέντρο 2651025.677,3.791-Fac 26510 30350 htp:/ww.proinosiogos.gr emaiinio @proinosiogos.gr
Και οι επιχειρήσεις παίρνουν ανάσα ζωής και το Κράτος ειστράπει .
4ΑΒΟ ΓΙΑ ΠΟΜΟΕΟ 20 ΔΟΣΕΝ
Ο Διασζονται χλιάδες θέσεις εργασίας
ανοήγει δρόμος για νέες φοροελαφρύνοεις
Ο Εεπρνούν τα 4 εκ. ευρ α οφειλέτες προς την Εφορία .
Ηνέα ηpοτμί Αρχή ακυρνει διαγωνισμό της προγούμενης ..
Νέο μέτωπον
Δήμο Ιωαννιτν
επίκεντρο!
στον.
με. Τς λάμπες LED στο
Θα επιλέξουμε διαφορετική δια δικασία για το σύνολο
του φωτισμού στο Δήμον δήλωσε χθες ο Μ. Ελισάφ
Ο Δήμαρχος προκοίνει την υλοποίηση του έργου μέσω ΣΑΙΤ
. Η πpοσέλκυση νέων επvδύστων είναι ro μεγάλο στοίημα
ης Κυβέρνησης για να οδηγήσει
ην Ελλάδα στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη κα βεβαίως
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Δεν είναι όμωςς Το μόνο :
. Στο ντουλάπι βάζει η νέα
Δημοτική Αρχή Ιωσνννων, προς
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Το παρόν oυλάχιστον , ένα από
Εδσου σημαντική και πολύπμη ε ναι και η δάσωση Των επιχεpήσε.
ων mου σήμερα , maρά nς μύριες
δυσκολίες, κατάφεραν να αντέ
ξουν στην κρίση και να παραμέ
νουν εν ζωή , πολλές aπό συτές aκόμη και με σεχνημές αναmνοές . .
Η πολιτική που ακολούθησε η
Κυβέρνηση Τοίπρα , επδανωσε την
ήδη δύσκολη κατάσταση Του υπήρΧε καθς με ην κατακόρυφη αύξ ση εισφορν και φόρων δυναμίn Τα πο προβεβλημένα έργα από
Κnn n
την προκάτοχό της Δημ Αρχή του.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
Την Τελευταία ευκαιρία για ευνοίκή ρύομιση των οφε .
: λν τους προς την Εφορία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου
έχουν 4 εκ. φορολογούμενοι
Θωμά Μπέγκα, αυτό της αντικ Τάστασης 1000 φωηστικν σωμάτων ης πόλης με λαμπτήρες
Τεχνολογίος LED
Πρόκεται για μία απόφαση που
σηματοδοεί ουσκαστικά τη στροφή.
ην οποία επιχερεί να 11ησελ.
σε τα θεμέλια της επικχερηματικό- σουν , έστω και ορακά , σε λουκέτο.
ππος και οδήνησε αρκτές επιχεpήσεις που θα μπορούσαν να επβ
Νέα αντιapoθεση με την
Πρonγoύμενη Δημοτική Αρυή
αναμένεται να προκαλέσει η
απόφαση ης νέος γιο ακύ ρωση του έργου αντικατά.
στασης 5.000 φωτιστικν
σωμάτων της nόλης με A .
ματήρες LED
Για άλλες που επίσης ήταν σε θέση.
να παραμενουν σε παραγωγκή
δεοδικοσία, όπως π.χ.
Χθες στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου
αΧειροπέδεςν σε 43χρονο
μετέφερε 74 κιλά χασίς!
Aαοrές τέλος γα τους μαθητές
Πρτο κουδούνι σήμερα και
στα σχολεία της Ηπείρου
Τλοςστ κργαστήριον παράνομων φυσγγίων στην Πρέβεζα. .
. Φpένο σε ένα σ κόμη μεγάλο φορτίο.
ναρκωτικν , rα οποία
προορίζονταν για Τις ελληνικές πάτσες έβαλαν
χθες οι σστυνομικοί της
Δίωδης Ιωαννίνων , οι ο
ποω δεν αφήνουνσε ..
χλωρό κλαρί Τους διακ
νητές που επιχειρούν με
κάθε Τρόπο να εισάγουν
χασίς από ην γειτονική
Αλβανία στη χρα μας
Αυτή τη φορά ο μετοφορέας ήταν ένας 43χρονος Ελληνας και συνελήφθη , μετά από συνιονσμένες ε.
νέργεες των αστυνο 11ησεk
Epuoί Δμο- πμmpo
μαμταετηιεημαημs
καταθυμόττας
>Ολα έτομα στα Γιάννενα .Φυλλάδια θα μοιράσει η Τροχαία
. Διακοπές rέλος και επίση- μαστεί κατάλλη
μα από σήμερα για Τους χιλιάδες λα
μαθητές σε όλη τη χρα που ε στρέφουν ζανά στα θρανία και πς
σχολικές οuς υποχρεσεις Το σμό και δανομή
: πρrο κουδούνι ης νίας χρονάς ββλίων τα οποίa
θαχτυπήσει και σ άλα τα σχολεα έχουν ήδη φτά
: ης Ηπεiρου , Τα οποία έχουν ετO- σει στα κατά rόσυτήν . Η
πρτη ημέρα πε.
ριλαμβάντι αγιαΣελ. 6
Lτημπηή Οητναη α
m iες ουμιμηνμ
Σελ 12
πους σχολεία
φυσκά , o δούν δεν θα χτυπήσα ού φετος στα περισσότερα
χωριά ης περοχής μας, καθς , με
ην εξαίρεση μιγάλων οaσμν , δεν
υπάρχουν pαerτές για να διατηρηθούν σε λετουργία οι σχαλικές τους
μονόδες, ο σποίες διτίθεντα συνήθως για άλες χρήστις , Σημόδι κι auτό της συνεχόμενης -11ησελ.
Διαπιστσεις ..
Με την εκλογή του Μωυσή Ελισάφ. .
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Να μπουν κανόνες και
Οι γιατροί -υσοφάρισαν" τους
μηχανικούς στο Δήμο Ιωαννιτν
ν ηρηθούν οι νόμοι από όλες πις πλευρέ
VΒάλτε τέλος στην αυτονομία των ΜΚΟ
ΓΝΩΜΗ
Ο θύμιος από
το Λονδίνο .
>Πετάγγελμα έκαναν οι 28 Δήμαοχοι της πόλης μας
Ηνέα όξυνση Του προσφυ - που θα καταφθάνουν στα νησιά
γικού αποτελεί ασχυρό πονοκέφαλο για την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένω .
ση. Η εκβισστική rακτική της
Του Αιγαίου
Ο υπερπληθυσμός στα νησι
θεωρείται βέβαιο-και αναγκαστκό - ότι θα διαχυθεί προς τα ενδότερα της χρας. Ένας από τους
προορισμούς θα είνα σήouρα η
Ήπειρος, στην σπαία ήδη φοξενείται ένας πολύ μεγάλος αpθμός
προσφύγων και μταΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΗΜΕΡΑ:
ΗΠΗΠΙ
>Του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΙΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΥΤΣΕΤΣΗ
κολΝΡ
. θα μας τρελάνει ο θύμιος Τουρκίας. δεν φαίνεται προς Το
τάλλας του Ηπειρωτικού Αγ
να . Από το Λονδίνο όπου ζa τα
Τελευταία χρόνια, απν δηλαδή
από τα τοπικά δρμενα άοa κα
αγνον πολλά από αυτά, παρομοίαζε σπ άρeρο Του 11η σελ
. Μt mν ανάδειξη
rou Μωυσή ΕλισύΨ στη
θέση του Δημάρχου Ιωαννίνων οι γιατροί σοφάρισαν Τους μηχαν.
κούς όσον αφορά στην
επαγγελμα- 12ησελ.
παρόν ναμπορεί να αναχαιπιστεί
μόνο με nς θεωρητικές προσεγ
|Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
γισεις mων εupωπαίων ηγετν
και θα πρέπει να είμαστε έτοιμο
για περαιτέρω αύηση Των πpoσφύγων και Των μεταναστν
- 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΗΜΕΡ ΩΝ
Μεχθεσινή απόφασm του Λ.Σ. της κατηγορίας
Τα σχολεία του
τότε και του σήμερα.. .
Στις 29 Σεπτεμβρίου τελικά
η σέντρα της Super League2
Αφύπνιση τρα!
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.
> Γράφει η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΤΗ
> Φικά παχδια με Ολυμπακό Βόλου (Παροστευή)- Κέρκυρα (Κυροκή)
. Σης 29 Σεπττμβρίου και όχ στις
15, όπως ήταν αρχικά προγρoμιματ.
σμένο , θα ξεκινήσει o πρωτάθλημα
της Supor Leogue 2 κάn που σποφ σίστηκε στο χτεσινό ΑΕ ης νεοσύστα
Της κατηγορίας .
Η αναβολή της πρεμέρας και η μετά θεση της σέντρας κατά δύο εβδομάδες αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία λόγω του
Βολού τοπίου στα τηλεσπτικά καθς ακόμα δεν έχm υπογρoφεί η σύμ 1η σεk
Εστω και με μεγάλη καθυστέρηση έχει γίνει ,
επτέους , ανηληmή η πρωτοφανής δημογροφ
κή κατάρρευση της χρας, με όλες ης δυσμενείς,
και απρόβλεπτες στις πραγματικές τους διαστάσεις, συνέπειες nou αυτή συνεπάγεται . Ρόλο στη
μερική αφύπνση έπαξαν και οι εργασίες πoου
διεξήγαγε η Διακομματική Επτροπή της Βουλής
ια το Δημογραφικά Σε ουτήν , γα ενάμιση έτος, εξετάσθηκαν
όλες οι παράμετρο Του ζητήματος από , Τους εμπλεκόμενους φο ρείς, εξειδικευμένους επστήμονες εντός και εκτός Ελλάδος κα
μελετήθηκαν βέληστες πρακτικές άλλων χωρ .
Επιστέγοσμα αυτού του γόνημου και δημιουργικού
Ο Τα Σχολεία αρχίζουν και εν γονείς και μαθητές , εκπίκού και όλλο εμπλεκόμενοι φορείς της
Παδείος προγραμματίζουν τα της Σχολικής χρoνάς οι Συνταξιούχοι εκπαιδευτικο , Μηπιαγωγοί
και πάνω γυρίζουν λίγα ή noλλά χρόνια nίσω και
θυμούνται τα Σχολεία τους και τους μαθητές τους .
Τις χαρές και ις λύπες τους και γενικά Τις συνθήκες με Τις οποίες
υπηρέτησαν την πατρίδα στα πρόσωπα Των εκατοντάδων maδιν Ποτέ pέβαια δεν είναι ιδανικές οι συνθήκες λεπουργίος
των Σχολείων, όμως ήταν στο χέρι των φωτσμένων εκπαιδευτικν
να κατοστήσουν Το Σχολείο τους ιδανικό όχι τόσο από τη σελ.
ΓΑE ΓΙΑΝΝΙΝΑ
NCTOOS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα