Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΣΠΙΡΙΖΕΙΤΗΝ ΥΠΗ
ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Για τα φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης, που θα βοηθήσουν την
επιχειρηματικότητα να ανθίσει
καινα ελιχθεί, αναφέρθηκε
ο υπουργός Οικονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας.
ΘΑΠΡΕΠΕΙΗ ΔΕΗ
ΝΑΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΟΡΟΙΑ
αΓια να μιλήσουμε για την
επύμενη μέρα της ΔΕΗ θα πρέπει
πρτα η εταιρεία να παραμείνει
όρθια>, δήλωσε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κωστής Χαπζηδάκης.
ΣΤΕΡΗΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Στη δρομολόγηση του μεγάλου
επενδυτικού προγράμματος της
ΟΛΘ ΑΕ, συνολικού ύψους 300
εκατ. ευρ, εστίασε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ6
ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 | AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 955| 0,50ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
νωwκς.
ονικης
ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΔΟΧΗΤΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
cΗ 84η ΔΕΘ έρχεται να διευρύνει
την εξωστρέφεια και τη διεθνή
εμπορική δραστηριότητα της
χρας και ειδικά της βόρειας
Ελλάδας , της Μακεδονίας και
της Θεσσαλονίκης με την Ινδία,
δήλωσε ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικστας.
ΣΕΛΙΔΑα
ΟΥΤΕ ΝΤΑΟΥΛΙΑ, ΟΥΤΕ ΖΟΥΡΝΑΔΕΣ, ΜΟΝΟ ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ)!
ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΟΒΙΖΙ
ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΩτεuδpiΟΥ 2019ΙΑΡΙΟΜΟΙ ΦVA ΛΟΥ φ56
ΕΣΟΔΗΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Την πεποίθηση ότι η διαχείριση μιας επιχείρησης κοινής ωφέλειας
με όρους σύγχρονης επιχειρηματικότητας, αποτελεί μια αμεγάλη
πρόκληση >, εξέφρασε ονέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε.,
Νάρκισσος Γεωργιάδης .
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ
ΧΡΝΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι AΓΟΑ
Με απλειες άνωτου 1% ,
για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
ΚΡΗΜΑΤΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
αΜέχρι το τέλος του
πρτου τριμήνου του 2020
αναμένεται να εγκατασταθεί
στο λιμάνι της θεσσαλονίκης
ο ανάδοχος για τα έργα
στην 6η προβλήτα του ΟΛΘ
ΑEν ανέφερε ο πρόεδρος
του οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης Σωτήρης
Θεοφάνης.
οεμέλστι
άλιε την
novεήρενη
φέαι χφτοτρο
Pμς όμιος το
φοτοκολ
4οτητις ρε
φεντκίς
ΣΕΛΙΔΑ1.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να τεθεί ως εθνικός στόχος μετά
την έξοδο της χρας απ' τα μνημόνια η περιφερειακή ανάπτυξη και η
άμβλυνση των περιφερειακν και ενδοπεριφερειακν ανισοτήτων>
δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αθανάσιος Σαββάκης.
upoη 85M mι ς
φέπιζες
0νά ανός,
|ckτης λοκλήρωσε
μ υνοις
o ρονάδας όα
n0ΡΑN δο δ
o 30Lεφάτ
νoσ2i
pοoppωpέ pw
5piάμ.
κ ασας
tοαp νη 1.90%
ooνοpp ν ηφ
-φ , ός tε
α 1 σ 2 ν,
μονδ μmόη 1ρο.
κλλογας ο κύ έφσ lmε φύρην
υ Nμοθδε, εο φοες
t n έλλωσιo
o οφν ήθ
a τηνορίνppp φppό po α
λονσου ο μδοp
pt τν p
μpdeυpλεξησnένονε οτο
ομκ ησόνε αnή η ρμί
tooοιpόηη, εμέ σε μρ
φ oεφων ότι η ελ
pκήoοοίο δε pεβ
φeomο μοκτκεφο
pooί pοφήων την
τη μα wκνψηλόρου
οpήpκ οίφτ
M ησηρό tpδαίξαουeνbσ δ9γε τηίρ
oτw o e menp
ooουtεί κ δοpίς mο pυνοικροή t λ τέραΛel
pωνίας πον
ον ση ηεπη ο
nopdλληα npurη ομάδο
κοp μοουρμούς
μ 9ιο ou, ησμpά έχαμροο
00δες
ppοpλάς ονpρούν λ
goυτp eό
τηmνt eo εpp ε
φο ς. μολp
τoήpον βρ mompl
τον γαο e
Ομομήδωι oν
prοpηb
ωωνμr τροsbonν ο οmoραντμούρ ς ν
ΣΕΛΙΔΑ &
moo ηep κ
νO ύκεζες τηνφο
e upppούν
oe μάφεεν
052%με poντη C
-oθούτ με πιόσ λ9
M ρp εν άω τον 2ς
φη μ. ai4.
p op Εrm
A EEpEurbak
pοθ o
αpopo φηνο λ
ο n η έκuotw
α Ρ ού
uπo 20p
eo toοηθεντp.
4 κοiatκepo e μn oγημν πς
νεpαθεoμήρξευν
εντικςηρωτοβ ίας
ότ οηpuθmοφάού .
69ά meνθεonoύνεμε
opσμαντέηηπβον
Μαy ωμση
υλπή οe δύoοpάδες δεν
τημγλη δοoρέ oτ
vοό mp
ΣΕΛΙΔΑ6
wooonλαήτήρο @ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr:
977110901