Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6358
Τιμή : 1.00t
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Αρνητική Σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά
πρωτιά για
με νομοσχέδιο-σκούπα
την Ελλάδα
κατατεθεί
Βουλή τις επόμενες
ημέρες.
Σε συνέχεια μάλιστα
των παρεμβάσεων που
έγιναν με άκομψο
τρόπο λίγο πριν τον
Δεκαπενταύγουστο,
με τη μορφή τροπολογιν οιοποίες κατατ
θηκαν λίγα λεπτά πφιν
από την Ψηφοφορία
στη Βουλή , οι νέες
προωθούμενες αλλαγές αναμένεται ΑΟ οι αλλαγές που Ψηφί. διάρκεια της μνημο Το στίγμα της νέας
κυβέρνησης στα αδύ- επικοινωνιακά και, ουσιαστικάεργασιακά και ασφαλι
στικά θέματα επιδικει
να δείξει η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας
Αρνητική πρωτιά ως με τις προωθούμενες
παρεμβάσεις σε συλ .
λογικές συμβάσεις , ερ βάθμιαςεκπαίδευσης , γασιακές σχέσεις και
συνδικαλιστική εκπροστηση . Με σαφή την
αλλαγή φιλοσοφίας.
και προφανή στόχο να
κερδίσει αξιοπιστία
έναντι των αγορν και
να στείλει μήνυμα σε
σκολαν
προς την ανεργία των
νέων αποφοίτων τριτομε ποσοστό 20%% , κατέ.
χει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των
+28". Ταυτόχρονα βρί.
σκεται στην 25η θέση
ως προς το ετήσιο ισοδύναμο καθαρό εισό δημα των απoφοίτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευ2018 και μετά . Βέβαια ,
λέστηκαν
προκαλέσουν
δεύτερο γύρο αντιπα
ράθεσης . Κυρίως με
την αξιωματική αντιπο
ξένους λίτευση , αλλά και, με
τα συνδικάτα , που ήδη
άρχισαν να αντιδρούν
εκτιμντας ότι πολλές
από τις προωθούμενες
αλλαγές
σουν σε αιτήματα των εργοδοτικν
φορέων.
Τα εργασιακά , άλλω νιακής
ηγούμενη κυβέρνηση , Τόσο οι διατάξεις που
εποπτείας.
στηκαν από την προχωρίς να μεταβάλλουν
ουσιαστικά την κατάσταση που έχει δημι ουργηθεί
εγχρια αγορά εργασίας (πχ. ευελιξία, χαψηφίστηκαν όσο και οι
προωθούμενες παρεμ.
βάσεις εκτιμάται πως
θα αξιολογηθούν θε
τικά και από τους εκεπίδοξους
σης , εν παρατηρείται επενδυτές αλλά και
και το φαινόμενο της στους γνωστούς ξ νους οργανισμούς ότι
δεν θα ανατραπούν οι
μεταρρυθμίσεις που
κάθετης αναντιστοιχίας
συνέχεια στην 11
προσπους
συντελέστ
την Κομισιόν , εν ανατιμετωπίστηκαν θερμά μονή μάλιστα και της
νέας αξιολόγησης για
τη συμμόρφωση της
οι οποίοι είχαν θέσει Ελλάδας με τις απαιτή
σεις του προληπτικού
υποχρέωση στην ελλη . σκέλους του Συμφνου Σταθερότητας και
νηση ΣΥΡΙΖΑ , κυρίως ανατρέψει τις μεταρ - Ανάπτυξης, που αναμέ
συνέχεια στην 10
εργασία κ.λπ ) , δεν ανΕξΟικονομω τη διάρκεια τmκατά απαντήροΡχονται να μηλοί , μισθοί, μαύρη δανειστν και κυρίως
ι της μνημονιακής εποπτείας , το
υπουργείο Εργασίας
έχει ήδη επεξεργαστεί στε , αποτέλεσαν προ
σειρά διατάξεων που
θα αποτελέσουν τον
βασικό άξονα του αναπτυξιακού
νόμου, που αναμένεται από το καλοκαίρι του
από τους εκπροσπους των δανειστν,
κατ'οίκον
- Πότε ξεκινούν
οι ατήσειs;
- Παοι ενα οι δικαιούχοι
νομιακό πεδίο μιας
φιλεργατικής ρητορι
κής από την κυβέρως μεταμνημονιακή
νική πλευρά να μην
σχεδίου
ρυθμίσεις που συντεΌσα αλλάζουν
στιs ανέπαφες
συναλλαγές
με κάρτες από τιs
14 Σεπτεμβρίου.
Μετάθεση για τις 16
έδωσε το υπουργείο
Σεπτεμβρίου
Περιβάλλοντος
Ενέργειας για την
ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων για το
πρόγραμμα Εξοικο
νομ Κατ' Οίκον,.
Αναλυτικά οι περιοχές που ξεκινούν οι
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9