Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
MIΝΟAN LINES
ΤΡΙΤΗ
Grmaldi Group company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ- ΠΡΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΗA ΔΡΟΜΟΟΠ αιό 206 5M
κ έμπτι Κυριακή συς 1.00
Τ μl ι s
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolhcom
Ετος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
uίαιμκτυτμθτε Cirrpiomi
anosηνα
www.minoan.gr
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΣΥΡΗ
18.645
ΙΣελίδα 28,
Σελίδες 22-23
Πρεμιέρα Ακαδημιν ΑΟAN Europlan
Ο Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης
Ιεράπετρας στη ζωή μας
Περίμεναν όλη μέρα στα σκαλιά
Επιβεβαιθηκε
η έλλειψη στελεχν
Ανεστάλη η λειτουργία
του Μουσικού
Γυμνασίου Καβουσίου
Σελίδα 3
Η κπρτη μέρα στο γραφείο του νέου Αντιπεριφερειάρχη
Αυτοψία στον ποταμό
Παντέλη για τον
έλεγχο των εργασιν
Peroρτά :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Την έλλειψη στελεχν
και του απαιτούμενου προσωπικού για να λειτουργή
σει η Αντιπεριφέρεια Λaσιθίου με ολοκληρωμένο
τρόπο , κατέγραψε χθες ο
νέος Αντιπεριφερειάρχης
Λασιθίου Γάνης Γουλιδά.
κης κατά την - πρτη μέρα
στο γραφείο .
. Ο νέος Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με Δ .
ευθυντές των Υπηρεσιν
της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και με στελέχη
των Υπηρεσιν και είχε
συζητήσεις σχετικά με τα στό βέβαια , υπήρξε ο αno - συμα σήμερα σε όλες τις σκολα μπορεί ν αναπληβασικά ζητήματα και κυ - λογισμός της κας Πετράκη υπηρεσίες και σε όλη την ρωθεί , ειδικά όταν δεν υ Ρίαρχα npοβλήματα που που το κατέγραψε αλλά Περιφερειακή Ενότητα θα nάρχουν npοσλήμεις.
αντιμετωπίζουν . Το πρτο έχει τοποθετηθεί ήδη ο λιγοστέψουν ακόμα περισ
και το σημαντικότερο ε Περιφερειάρχης για αυτό. σότερο μέχρι το τέλος τους μόνιμους στους οναι η έλλειψη προσωπικού , Θεωρω ότι είναι εκ των του 2019 αφού πέντε του- noίοuς το Λασίθι κατα.
που ταλανίζει την Περιφε - ουκ άνευ η στήριξη σε λάχιστον στελέχη συντα - Υράφει μεγάλη έλλειψ , θα
ρειακή Ενότητα τα τελευ - αρκετά Τμήματα και θα ξιοδοτούνται και θα αno - υπάρξει τον Οκτβριο
ταία χρόνια.
. Αυτό στο οποίο όλοι φού έχουμε όλο και λιγό- oία Το εγονός προκαλεί αποχρηση των οκταμη.
συνηγορούν είναι πως υΣελίδο 1
2841 300462
6948 135240
Oετικής
Μαθήματα Γυμνασίου .Λυκείου
Περονικολής
Πάντα δίπλα
στον μαθητή!
Παράλληλα , εκτός από
Asteria
έχουμε ανακατατάξεις a - χωρήσουν από την Yπηρe μείωση στελεχν από την
πάρχει nραγματική ανά . ΚΑφ0σφηκό , εξηγεί ο πρόσθετους πονοκεφά- ντν , Η Παράταση που
λους , διότι οι αποχωρή - δόθηκε για αυτούς μέσα
COCKTAIL
ιδάκης
Το μεγαλύτερο πρό. σεις συνδέονται συχνά με στις εκλογές εκπνέει τον
προσωπικού της Ενότητας βλημα είναι πως τα 95την μεγάλη εμπειρία στε - επόμενο μήνα και συνεπς
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σtλίδα 3
Υκη της ενίσχυσης του
Δασιθίου Αυτό είναι γνu - άτομα nou είναι διαθέ λεχν , στοιχείο noυ δύΜM.
Π.ΚTEO
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΟΡΟ α7οΚΩΒΡΟΥ2019
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
|ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
ΠΑΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΚΕΟΤΕΙΤΕ
Μroνς ορυons
ΓΡΑΜΜΗ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΤΩΝ
Το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!!
Χορo υμmουoνan
μουσεκή
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, 22:00
8011010800
ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗ &
www.ktimatologio.gr
www.ktimalasithi.gr
ΧΩΡΙΣ ΡANΤΕΒΟΥ
u4μία
ΓΡΑΦΕΙΑ: Ar. ΝΙΚΟΛΑΟE, ΕPAΠEΤΡΑ, ΝΕΑΠΟΛ ,
ΟΡΟΠΕΔΙ0, ΣΗΤΕΙΑ
EVERY THURSDAY, 22:00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111
ουαι ane

Τελευταία νέα από την εφημερίδα