Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
15TΟ 219
ΑΕΤΤΗ ΠεENΗ EΗΕΡ ΕΤο upn os
Πρτη φορά στα χρονικά:)
Φυιεία εντός σχεδίου Πόλεως
Η Πάτρα παίζει στην Ευρm .
με Πελεκούδα και Ράπτη
ent o r αoamo
, n maέp w pος
Gio δον up o
" ο pa w bpbό ηaeiu
Μ to άeς
H Ε ppr pε M o φ nd
wopoτς
lo..με μακρύ χέι
κτυπά νοσο κομείο
α 10 Δ0ΕΕΙ,
α ΜΕΙΟΣΕΙΣ,
ΤΟ ΕΕ-0ΙΚΟΝΟΜΟ
En δeμομn
εpopoί pue
p enς,
EnNΚΑ
για τη
χαλορά
συμπεριφοpά
τοu εoωερικού
ουστήματος
αoφάεος
ΒIΟΧEM
διάρρηξη
οιο κυλικείο
του rN Arγίου
rpoκαλεί
αντίδροση ως
διοικήτριας
M pέve φop
decu o εδ μεη
Hωpες εp
m pγος εpoν
στεp o pepe
wE νύτια εφ
Α Η ιpa
ΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΟ 7% ΣΥΝΕΔΡΙΟ
to Nεμρ An
"σφpoδ φnpoα
δnde EA s
Πς η nόλn
τα μάτια της
no ύτιmςo ο
Μnς Γυ oυ
φntipo 4. o
wuppέ σm
φε ή ant
or. kεκεonpi μα
n oολpοp στκ
ς 0awneA κ
νo φολ ng
a p aφ
φς aΑμκν
Ε Dοί κpά
ΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΟΠΑ
ΤΗΣ ΠΟΝΣ
HΜwύ Neαoo
coωωαsu
ppμenpm
| Απλός και ήρεμος, σε πνεύμα Παρεΐστικο
ΓΡΑΜΟΥΝ
Α wνα .
be Δp
ONOΜ pαοutκοκ w οp oru M6κ 2017 0 Αt
μκονκο κοΑ οφn opνή ο ΝΑΚ o
αονuφ δ o pα α po o Aa n a α pen.
AAE AE
Ν npέσνο
Το Τριάντειο Eσnερινό ΕΠΑΛ
opnοφήρνο 55μκαom
ου φ Οοbυpθ
20 μpς φo
στν τuήτν 10%.
ΝΤΕΖΕΝΕ
o E υύ . 5 Εκ50.