Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Aλλαγές
Μια εξόρμηση
Εκδηλσεις
στην Π.Ε.
mot ht
Έλατο
Αυγούστου
Γρεβενν
Meon44ς oοαό
την poματκάο
ΕυΤΗΕ
Σε. 27.
Σet6o
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΑΡSMOΣ ΦΜΟΥ ε39
ΕTΣ 160 ΤΜΗ Ο.506
Πopoσευή 60201
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕEΒΕΝ ΩΝ
φnehivων 22, fpεβενά | Tnh. 2462 Ο97 772, Fax 246 2 087773 | emal: chrorikagotenet. gσ
ΕΦΕΤ: Έλεγχοι σε σχολικά κυλικεία ,
νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς
Ελέyouς στο σκοκά λκtά όης της στοθμούς 0ι erou σύμφωνα με σετικ
χρος τίο ΕGE anό τς περιφαpεκές του σαοίνωσn, ea εντστικοnοneoύν Ααμpάνουnnpooiες εν όψα ένoρξης τις νέος σοκής ντας unoψη τόσο τw εuoίoem αμόδα nn
θυομού , όσο και τα εupiματα ατό τς
neεωpήoος των πρoπγούμενων ετν .
Επίoης δατερη φοon θα δοθεί στον
neyo των αο Ακν κυθιείων όσον oφopά
mw τήρηon των υγαονομικν συνθrκν κα
το είδη nou μηορpούν να tθεντα npος n.
Περόδου
Συppμένα, με πtνον σήμα του ο Εv
σος οορέoς Enέyou Τροφίμων δnτί τους
tλέyouς από το κλμάεά του νατm δοοφ .
διon της Παότιτος των nopεχόμενων προς
τους μαθπές npooντων από τα αολιό κυ
καία τονηπσωγία και τους βρεφοnoκoύ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε αnό καρδιάς όλους αυτούς ηου μας συμnαρa .
στάθηκαν . με ανάπη κα στοργή , στο μεγάnο nένθος μας και την
οδύνη μας για την anλεια του ανaηημένου μας χρήστου Σμου.
Σίμου Φρειδερίη, Καραθάνος Ευθύμιος
ΓΡΕΒΕΝΟ
-ΙΔΩΤΙΚΟ-ΚΤΕΟΓΡΕΒΕΝΩΝ.
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
Aομονο .
ΤΗA. 2462029200
Στούρ0s Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μorευτήραs - Χειρουγos Γυνοικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΜΓΩΝ
Πρότυπο Κέντρο Μαιευ κήs Γuνomonoyίas
G ΥnαβonΒούμενns Ανonαpaγωns
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν. Μαρναβά 1 4s όραφos
oOOMΑΥΛΚΑ, ΕΖΔΗ ΥΠΕΝΗΣ2ύμπουρα
- (Εμπαρικά Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενό
Τηλ: 24625 02144
Εnείyοντa 6944 206705
Εpeος-α nn - o Ματ-Boφς
.nop tenoa κnoς-Aνκά δοφαα-Βoer ΠΜΑ
raAE - EPA ΜOΡΟ
ΑΜΑΡEΙ
ΜOΝOTΚΑΥΛΚΑ-ΕΡΑEAΣΠTΑ
-Ασφάλειες ουτονίτων
ΕONΙΚH ΑΝΤΣΤΑΙΕΟΣ 20
ΓΡEΒΕΝΑ.
Μακεδονομάκων 14
Γρεβενά
καρδιοτοοpόna
oυpoκαοio -epσsi Arpάτας
ΤηA: 24620 28964 066 20 25214
.Μικpoa αικί ναpοpγ onopooxάon Τoτεροαάna
Apobnon & Αντμτάκσα Υποιoμάσιτα-opobodn AiaκρOγω
optρος ppαήγu-Eξυσμ γωμοnoa
ΟΡΑΟAΕΠΟΥΡΠΑ Τpen-φοoά 0400-1500 ο 1800-210
ωτowv poτν
Κnz: 637ι 013452-605 2τη .
Τnλ. 2462 0805 50