Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατερίνη , Ετος δέκατο τέtαpto, τεύχος 39, Δέρα 9 Σεnτεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου 2 δυρων
BUIMΜR
SALES
Σιννα μην. έγιναν