Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Πou αγαπd
τον τοΠo του
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διαήης-Ελόης-Δθιας ΒE ΕΑΕr 50- φύλαν 4η00αρή-λnΜίχοή 4 Eιπτμα 019
H BAΣΗ ΤΟΥ 10
ΙΗΗ ΤΚΗΑΗΣΙ
τη γραμμή ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΥΡΙΖΑ
, φαίνεται Αρας Τσελίκος.
να επιμένει
Βeβoίως το να ειoύγe
ται κάοος σε μια Σχο-.
λή με 6 ή7 είνaι npό .
οΠρόεδρος toυ Τμή - toς , ξεond0ωot Υια μα αλλά αυτό δε
ματος Λογιστικής τη βάση τοu 10 nου λύνεται με τη φημολο Χάρης Ναξάκης , ο ο- enavoptpε η Κυβέρ . rouμενη θεσμοθέτηση
noίος οτη χ0εσνή ηση της Νέας Δημο - της Βάσης του 10 ως ό.
του ομιλία κατά την
ορκωμοσία tων anoφοίτων του Τμήρα - φεpe χαρακτηριστικά
ρiο για την ε0αγωγή
κρατίας
Οκ Ναξάκης , αν
στα Πανεπστήμια.
σνέχε τη σ
Ορίσαικαν οι απόφοιτο
του μίματος ορτικής
κα Χροματοικοομικής
Πρίλετας
Με σχέδιο "υνάπτυξη για όλους
Μετέβη στη ΔΕΟ ο Πρωθυπουργός
Τέλος στα σενάρια
Για τις απολύσεις
στο Δημόσιο
Τέλο s!
στα οενάρια
Με ω o ο uνoπtuξη
για όnους ανά κείρος με .
τεβn τw Πapooκεuή ο
για τις αnonoueunoupνός Κυριοκος
λύσεις στο
Δημόσιο
noυ ουντχί.
ζει να δια.
κινεί ο ΣΥ.
PΙΖA , καθς άλλη αντnoλίτευoη
Μntooonς στη eεoοα.
Βoνin για u Aνn t
θεoη θεο00novίκnς , με
peoκό στοο mv nopou.
eoon ενος κοστολoημt.
νου αναnτυpαού ακεδου
etomotoc o nopο δεν μπορεί να κάνει , έαλε ο Υπουργός Εσωτερικν Τάκης Θεοδωρικά
κος οε δηλσεις του.
Αoytες κο opoαία υ.
nooxtcεων
pυνχεα στη σε
ννεχεια ντη σε