Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒPΙΟΥ 2019 | ΕΤΟΣ 190 ΦΥΛΛΟ 4.529 1,00ε! ΚΩΑΙΚΟΣ 6197
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΝ
Επνάτσα. στς δημιροες
τα επόμενα δύο έτη ονέος Δήμαρχος, Aημήτρης Λια νός . Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , ορίστηκε
ο αντιδήμαρχος, Μανόλης Πολυκρέτης
Φ. Μαυρομμάτης: Το σημαντικό έργο
στα εννέα Προηγούμενα χρόνια, Πιστεύω ότι θα το συ:
νεχίσει ο νέος δήμαρχος, Aημήτρης Λιανός και το Παρόν
Δημοτικό Συμβούλιο .
Εχαμε τηνεκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (Φτης Μαυρομμάτης), την εκλογή αντιπρόεδρου
(Μανόλης Κορακίτη ), την εκλογή γραμματέα Κατερίνα
Φουτάκογηλου) και προέδρων των ΕπιτροΠν Οικονομι.
κής και Ποιότητας Ζωής. Της Πρτης θα προεδρεύει για
Δεν έγινε δεκτή η Πρόταση της δημστικής παράταξης
Βρούτση, για την θέση του Προέδρου από την Βούλα
Μαργαρίτη ..
Που έγινε μέσα
ΚΟΥΠΟΝΙ
ΚΟΥΤΕΛΝΕΡΗΣ
όr καλότέμα μα ας
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
warkers r καAύripo
ΕΚΠΤΩΣΗΣ.
Ιοχύει από 09/09/2019
έως 15/09/2019
ό,τι καλύτέρο δια 64ς
Με αγορές άνω των 50ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα