Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜΙΝΟAN LINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
o6οupν
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡAΙΑΣ
MEPHA ΔΡΟΜΟ α 2u ις 15
κeepτ upατ σης 11Μ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 219
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Ετος ιδρύσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
πλαλίπρεκαεαςοίaεύεrπisεα iε
www.minoan.g
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.644
Σελίδα 22
Σελίδα3
ΟΓάννης Γουλιδάκης
Αντπεριφερειάρχης Λασιθίου Με επΙτυχια και τα7a < Κάλυδνια
Τα προεδρεία
των Δημοτικν Συμβουλίων
[email protected]ο
. Γuaλιά Οράσεως - Φακοί Επαφής
. Γυαλιά Ηλίου
, Οπτομέτρηση
Σε Αγ. Νικόλαο,
Σητεία, Οροπέδιο Λασιθίου
tε npettέs tμέs
Ομόφωνα ανανεθηκε η
θητεία του Γιργου Καλογεράκη στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου ,
κατά τις δημαιρεσίες nou
έγιναν χθες βράδυ στην
aίθουσα ουνεδριάσεων
της Περιφερειακής Ενότη
τας Λασιθίου . Αντιπρόε
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα εξελέγη
ο Νίκος Κομινογιαννάκης
Που αποτέλεσε πρόταση
της nαράτοξης της μεί
ζονος μειοψηφίας -Αλλά .
ζουμε τον Δήμο . και επί
σης ομόφωνα Γραμματέας και είχε το δικαίωμα ( Ρε , νάκη - Παραβολιάση και Ευαγγελία Φανουράκη και
εξελέγη ο Νίκος Πάγκαλος Πορτό στη σελίδα 9)
αnό την παράταξη Νέα
Πορεία
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΔΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟπτιΚΟΣ . ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
[ΕNAN EΠΟΔΟΥ ΝΟΙΟΚΟΜΒΟΥ 1 TΗΛ: 28410 24919
ΗΜόρίco . noνης Καλορχόη
|ΓΕΡΜΑΝΚADEUT5CH ΓΕΡΜΑΝΙKADEUT C
| Κέντρο ένων Γλωoν
Βρετή Κερούλη
Πρoτοιμαda γα όλα τα πικα
Ολγομελή τμήματα για παιδία & ελικeς
α προτές τιμές
Σύγχρονa οπτικοακουστικά μέα
(aδρaτικός Τίνακας dw
Γραμματέας η Καλλιόπη ο Αντνης Μαυρής ως τα
κτικά μέλη και ο Γργος
Λουκάκης ως αναπληρωΚασαπάκη (Σελίδα 16)
Στο Δήμο Σητείας
Πρόεδρος του Δημοτι κού Συμβουλίου Σητείας
κaθnμερνά 6-9,
Στο Δήμο Αγ. Νικολόου ματικ .
Μετά την εκλογή του
Στο Δήμο Ιεράπετρος
Ο Βαγγέλης Μπινιχάκης αnό την noράταξη-Εν - προεδρείου του νέου Δηείναι ο νέος πρόεδρος του νουμε Δυνάμεις , εξελέγη μοτικού Συμβουλίου Αγ. Νίκος Κοκκίνης ως τακτικό
Δημοτικού Συμβουλίου Ιε - ο Νίκος Μεραμβελιωτά - Νυκολάου , έγινε η εκλογή και η Μαρία Βάρδα ως aράπετρας , μετά τις δημα- κης , Αντιπρόεδρος από τν μελν της οκονομι -ναπληρωματικό μέλος
ρεσίες noυ έγιναν το πρωί την παράταξη Σητεία: E - κής Επιτροπής και της Ε - Από τη .Νέα Πορεία .
της Κυριακής Αντιπρόε - πιστροφή στο Μέλλον . ο nιτροπής Ποιότητας Ζωής . ο Γάννης Ανδριτης ως
δρος εξελέγη ο Γιργος Μανλης Τσιφετάκης και των onoίων προεδρεύει ο τακτικό και ο Νίκος ΠάΚουγιουμουτζάκης από Γρaμματέας anό την na - Δήμαρχος
την παράταξηΙεράπετρα ράταξη-Μαζί στο Αύριο .
1- Από την παράτοξη
Αλλάζουμε τον Δήμο -ο
γκαλος ως
Δήμος Πρότυπο , του A ο Γργος Μαριδάκης (Σε - τροπή εξελέγoκή Εni-τικό μέλο αναπληρωμα . Στην Επιτροπή Ποιό
ντνη Πετρά και Γραμμα - λίδα 1)
τέας ο Γργος Αγγελάκης , επίσης από την nαpά .
ταξη του κ. Πετρά , αφού η
παράταξη του Αργύρη Πa . κού Συμβουλίου Οροπε
νταζή -Μαζί αλλάζουμε την δίου Λασιθίου εξελέγη ο
εράπετρα . δεν θέλησε να Γεργιος Πλευράκης , Α
- Από την παράταξη
Δικαίωμα στην Πόλ η
Μεσολογγίου 64 (ηλησίον του ΚΤΕΛ) - Αγιος Νικόλαος
Τηλ. 28410 27077 -89022-24234 & 6974 646627
Η ΣΥΝΕΧΕΙ: Ση σελίδα 5
Στο Δήμο Οροπεδίου
Πρόεδρος του Δημοτ
Για να απαλλαγείτε
από ανεπιθύμητους
επισκέπτες ..
I.KTEO
προτείνει Γραμματέα αν ντιπρόεδρος η Μαρία ΧροΝΟΜΟΥ ΠΑΣΙΘΙΟΥ Α.ε.
Lysis
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΗΣ
Laser-Eye
C10787
ΑΠΟAΥΗΑΝΤΙΚΙwww.laser-eye.gr
1ουναγνεστ κmλa τμέ
ΡΟΜΠΟΤΙΚ LASER M7
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ-ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ
ΑΣΤΙΠΜΑΤΙΣΜΟΥΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ
-ΤΥΤΗΜΑΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΤΗΝΩΝ
. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΝΙΗ ΟΙΜΩΝ
ΠΡΟΟΝΤΑ ΔΗΜΟEΙA ΥΓΕΙΑ
-AΠΟΛΥΜΑΝIΕI
-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΕΣ
-HYΟKΤΟΝΙEΙ
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΜΟΝ
ΠAΑΤΕΙΑ ΕAΕΤΟΕHA ΜΕΓΑΡΟ ΤDΡΕ
NΡΑΚΛΕΙΟ Τ 2Μ no
ΠAΠAΑΣΤΟΡΑΗΣ ΓΕΠΟE
ΧΕΙΡΟΥΕUE 000ΛΛΑΤΡΟ
Δίνουμε λύση
στο πρόβλημά σας!
-ΑΠΩ0HΤΗ ΦΙΑΙΩΝ
ΝΕΑΠΟ Η
28410.32100
ΙερηΠετρΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ
Αγος Nικόλαος. Τηλφωνο καΦο 2141032127
0048515 7 κα 0α7-550.034
28420.93100

Τελευταία νέα από την εφημερίδα