Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Εν Δελφοίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εν Δελφοίς;
ΜΘΜΟΣ AEΙΑΣ Κυδας 57Ν
Παρασκευή
6 Σεπτεμβρίου 2019
www.endelfoisonline.gr
Αρ. Φύλλου 858 | Ετος 190 1 Τιμή 1 ευρ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Πλήρης επιβεβαίωση
των πληροφοριν
Και επίσημα ατιδήμαρχοι
και εντεταλμένοι
Παρουσίασε την αναπτυξιακή ατζέντα για τη Στερεά
Ο Περιφερειάρχης
Πρωθυπουργό
Με βασικά θέματα στην αζέντα την Περιφερειακή ανάπτυξ και την κοινωνική συνοκn, πραγματοronθnκε σύσκεφη υπό τον πρωθυπουργ , Κυριάκο Μητοοτάκη, με τους
περιφερειάρχες της χρας , στο Μέγαρο Μαξίμου . Με τη σύσκεψη αυτή εγκαινιάζεται n
δίμηνη τακτική συνάντηoη nou έxaι εξαγγείλει ο πρωθuποupγός
Στον ορισμό και emonήpως των αντιδημάρχων ου προχρηoε ο νέος δήμαρχος Δελφν Παναγιτης Ταγκαλής
emβeβαινοντας πλήρως το πρόσφατο
peπαφτάζ της εν Δελφοίς Παράλληλα
Προχρησε και στον ορισμό των εντε ταλμένων συμβούλων του , βάζοντας
και εnίσημα μπροστά στη μηχανή του
δήμου με μόνο στόχο τη σκληρή δουλειά και την Παραγωγή έργου.
Σελ4-5
Γ. Δελμούζος, Π. Ταγκαλής και Γ. Καπεντζνη
0ι τρεις ισχυροί της Φωκίδας
Πρέπει να συνεργαστούν
Σελ.14
0απολογισμός
του Αθανάστου Πανογιωτότουλου
iκανοποιημένοι
κα Περήφανο
Το δικό του απολογισμό κάνει ο πρ
ν ηλέον δήμαρχος Δελφν Αθανάσι oς Παναγιωτόπουλος, με ανακοίνωσ
την οποία εξέδωσε Δηλνει Παρν
στα δημοτικά Πράγματα της νέας θη τείας , εν Παράλληλα τονίζει Πως ναι κανοποη μένος από το έργο πoυ
Παρήγαγε αυτός και οι συνεργάτες του
την neνταετία Πou Πoηγήθηκε .
Σελ.1
Ορίστηκαν Αντιπεριφερειάρες
και Ενταλμένο Συμβουλοι
Hαrετική ομάδω.
του κ. Φάνη ιανού
Η έναρξη ης νέας θητείας στη αυτοδιοίκησηm βρίσκει τη
Φωκίδα , στον πρτο και το δεύτερο βαθμό της , να έχει
στο τιμόνι τρεις ανθρπους οι οnoίοι αυτή τη στιγμή δεί -.
ανουν Πολύ ισχυροί . Στο δήμο Δελφν ο Παναγιτης Τα -.
γκαλής κέρδισε τις εκλογές χωρίς να υπάρχει καμία αμ φισβήτηση βάσει και του εκλογικού αnoτελέσματος Στο
δήμο Δωρίδος ο Γιάργος Καπεντζνης έστω κι αν έχασε
την πλειοψηφία οριακά, συνεχίζει να είναι ο βασικός Πai κτης του nαxνιδιού , καθς Πως αλλις θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ο για τpeις συνεχείς θητείες δήμαρχος. Τ λος , στην αντιπεριφέρεια Φωκίδας ο Γργος Δελμούζος
επβεβαίωσε όλα τα προγνωσικά Που τον ήθελαν να είναι
Πρτος στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων , έχοντας μάλι
στα και το προφίλ του ανερχόμενου Πολιuικού προoπου .
Γιατί η συνεργασία των τριν είναι βασικό ζητούμενο για
το νομό εάν θέλει να φύγα από τις τελευταίες θέσεις nou
eίναι σήμερα:
Σελ.15
Προςβορειοδυτική Ελλάδα η κατεύθυνση
Νέα πρόσωπα με ρόλους στη Δωρίδα
Οι ακλεκτοί του Γ. Καπεντζνη
στις ανιδημαρχίες
Στην ανακοίνωση των Αντιπερι φερειαρχν και των Εντεταλμέ .
νων Συμβούλων της Πρτης περiόδου της νέας Πeριφερeιακής θnτείας προχρησε ο Περιφερειάρxης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός .
Ανοιξε λοιπόν με αυτό τον τρόπο τα
χαρτιά του δίνοντας τέλος στα καλά
κρυμμένα μυστικά του . Στο τιμόνι
της Φωκίδας , βέβαια , όπως αναμενόταν θα βρίσκεται ο nopyος Δελμούζος.
Στον 4ο όμιλο Αστέρας Ιτέας
και Απόλλων Ευπαλίου
Καταρτίστηκαν οι άμιλο της Γ Εθνικής για
τη σεζν 2019-2020 με τον Αστέρα Ιτέας και
τον Απόλλωνα Ευπαλίου να βρίσκονται τελικά στον 4ο , εκεί όπου θα είναι και οι ομάδες
της Απ/νας , ο Ναυπακτιακός Αστέρα και η
AAητική Ενωση Μεοολογγίου .
Τους Γ . Φλέγγα , Στ . Πολίτη
ΜΜαυρομμάτ και Κ Πα.
λασκνη όρισε ως αντιδημάρχους του στην αρχή της θnτείας ο Γιργος Καnενιζνης,
δίνοντας χρο δράσης στη να
Yενiά nou έρχεται και αφήνοντας πιο rίoω τους μηαρουτοκαπνιομένους συνεργάτες του .
Στη θέση της Προέδρου του δη
μοτικού συμβουλίου εξeλέγη n
Πίνυ Σπυροπούλου.
Σελ.23
Σελ.6
Συνεχί(εται ο σχτδιασμός της ομάδας
Διασκέδασαν με τον
Αδαμαντίδη για το Φωκικό
Γα το 2019-20
Οι ειδικότητες
στο ΔΙΕΚ Αμφισσας
Σελ.13
Σελ.17
Σελ.24.
Η γρήγορη.
οικονομική
και Ποιοτική εκτύπωση
έχει Πλέον ένα όνομα
33 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ .ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΒΙΠE Αμφισσαs Οικ Τε 1.331 00 Αμφισσο. Τηλι 22650 79079-80, Fax 22650 79081 , [email protected]χetypo.gr . www. arxetypo.gr
$86 -2019