Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Εδιοφωνo μοοoυ.
θ ογνιστ όμως
μέχρι θανότου Yp
νο εκφρόζμν
ελεύθερο /
την 6roφχ
lο0υ.
ΠΡΩΙΝΗ!
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5844
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Μεγάλη επιτυχία Της Αστυνομίας
Εντοπίστηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης
σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Καρδίτσας
δύο μεγάλες φυτείες κάνναβης ,
αποτελούμενες από 1.249 δενδρύλλια
Σελίδα 11
Προνοιακός
Αναδρομικά
ενστόλων
Τι θο λάβουν στρατιωτικοί, λιμενικοί
και πυροσβέστες
Σελίδα 12
χάρτης για το 2020
ΔΗΜΟΣΚΟΑΝΣ
νοι εισηγήσεις
και τα σενάρια για αύξηση
του Κοινωνικού Εισοδήματos
Aλληλεγγύns
νΠοes αλλαγέs σχεδιάζονται
Δήμος Κοζάνης:
Ενημέρωση δικαιούχων
Επιδόματος Ενοικίου
Σελίδα 13
0 3ος Αγνας ανωμάλου
δρόμου από την Εθελοντική
Ομάδα Λευκοπηγής Κοζάνης
αΣυνείδηση
Σελίδα 9,
ΙρσΙΚ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διεύθυνση
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής
7 ΣΕΠΙΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Π.Ε. Κοζάνης:
Δηλσεις
συγκομιδής
σταφυλιν
Σελίδα 24
Τα δύσκολα
30CΗΝΙOPΕΝΟΣ ΑΠΟΝΗΣ
ΛΕΥΚΟΠΗΠΗΣ
με την Τουρκία
Οι κρίσεις που αναφύονται στον τομέα της εξω| τερικής πολιτικής δεν αντιμετωπίζονται αποτελε
Ισματικά με ρητορικές υπερβολές , όπως
| επιχειρήθηκε στις πρτες κυβερνήσεις του!
| ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου .
|ούτε βεβαίως με Παθολογική συχνά αυτοπεποί.
| θηση , όπως ενίοτε επίπρωθυπουργίας του Κων| σταντίνου Μητσοτάκη.
| Κατά συνέπεια , η διαχείριση από την rαρούσα
|ελληνική κυβέρνηση τόσο της εντάσεως
συνέχεια στη σελίδα 4,
Σελίδα 17
ΖΟNνN