Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής- Νικάαος Καραθάνος 1951-1974* διoτήρια -Εκδότρια Στανρίδου L Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΣABΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*
Ap φύλλου 630-11.945
0,50 ε
Τα εγκαίνια του
Αστρονομικού
Παρατηρητηρίου
Νικηφόρου
-Θα μιλήσοw οι κκ. Ιωάνης Σειραδάκης ,
κοθηγητής ΑΠΟ και Άγελος Τσιάρας , με
τοδιδακτορικός ερουνητής Αστρονομίος
σελ. δη
Αναγκαία η αύξηση
Τρεις μαθητές από
Παρουσίαση
| τη Δράμα συμμετείχαν στις
των προφεστ βαλικν
της αμυντικής
εργασίες ης ΚΔ Συνόδου
εκδηλσεων του Φεστιβάλ
ισχύος της χρας μας
Τανιν Μικρού Μήκους Δράμας
της Βουλής των Εφήβων
Γρόφειο Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
σελ. 3η
σελ. 5η
σελ. Υη
Οι γνσεις που μπορούν να σσουν μια ζωή
Πιστοποιημένο σεμινάριο ΚΑΡΠΑ
και χρήσης εξωτερικού απινιδωτή
την επόμενη εβδομάδα στη Δράμα
Δωρεά 32 εξωτερικν αυτόματων απινιδωτν από την
εταιρεία Raycap
Ηλικιωμένος άνω των 80 ετν νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Δράμας
Για πρτη φορά η Δράμα
στον χάρτη με τον ιό
του Δυτικού Νείλου
Του θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Παρασκευή 13 Σε - Κστα Γκατζούλη (υού του αείμνηστου
ππεμβρίου καθς και την επομένη παιδιάτρου Γκατζούλη).
ημέρα Σάββατο 14 πραγματοποιείται στη Δράμα ένα πιστοποιημένο σε - θετηθεί σε διάφορα σημεία της Δράμνάριο με θέμα τον αιφνίδιο καρδιακό μας , όπως στο δημοτικό κήπο , στο
θάνατο-ανακοπτή-καρδιοπνευμονική Κολυμβητήρο , στα ΚΑΠΗ, στο ΚΗΦΗ,
αναζωογόνηση.
Ywωστού Δραμνού κορδιολόγου κ.
Είναι ζωοανθρωπονόσος και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΑ ΠΡΩΤΗ φορά , ο
Νομός Δράμας
μπανει στο χάρτη
με τα περστατικά μόλυν
σης ανθρπων με τον ιό
του Δυτοκού Νάλου .
Σύμφωνα με καλά πλη
ροφορημένες πηγές του
Πρωνού Τίπου , ένα
άτομο ηλιάας περάτου 80
ετν , νοσηλεύς ται εδ
και μεροές ημέρες στο
Νοσακαμίου Δράμας και τα αποτελέσματα των εξετάσεν του έχουν δείξει όι
έχει μολυνeεί aπό τον ό του Δυτικού Νείλου από τοίμτημα κουνουπού . Αυτή τη
στιγμή ο ασθενής είναα καλά στην υγεία
του σύμφωνα με Τς δες πηγές .
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιο
λογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, με τον ό ου Δυτικού Νeίλου τκό οότου ούτου Δυπκού Νελου προστέθηκε την τελευστην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί συνολεκά 158 κρούσματα ταία εβδομάδα ακόμη μία , η Περφερeoή ενότητα Δρόμας
και οι θάνατοι έχουν ανέλθει σε 15
θα πρέπεια ξεκαθαριστεί εδ ότ, ο ός του Δυπικού του Δπκού Νsλoυ σε οσμούς στς Περpερειακές Εότημες
Neίλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο παρά Ξάνθθης, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Λάρoας, Κap
μόνο από το τσμπημα κουνουπού. Ποο συγκεκρμένα , δτσα Τρκάόλων, Ανατολεκής Ατκής, Πέλλας, Πepίας, Ημαένα κουνούπι που έχα ήδη τοιμπήσει ένα ζο που εναι θας Σερρν , Χολαδεκής, Κλάς και θεσοολονόης σελ5n
φορέας του ιού , μεταφφέρει
τον ιό με το τοίμπημά του
σε άνθρωπο. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, ο άνθρωπος
δεν μπορεί να κολλήσει τον
ιό από άλλον άνθρωπο και
αυτό θα πρέπει να δευκρ
νιστεί , γιατί πολλές φορές
Yίνεται παρανόηση με τα
περιστατκά
Σύσκεψη
στο Υπουργείο Υγείος
Στο μεταξύ , χθες το
πρωί , ο υπουργός γείας
κ Μικίλιας σε σύσκεψη
που έγνε , εκτίμησε την
κατάσταση σχετικά με τον
ιό του Δτικού Νείλου και
αποφασίστηκε η δημουρ
γία συντονιστικού οργάνου
με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερεκν και Αγρο
τικής Αν άπτυξης και
Τροφίμων , που θα αξιολογήσει άμεσα την εφαρμογή
των έργων καταπολέμησης
των κουνουπιν για το
2019 , που είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ (α' και β
βαθμού , και θα σχεδιά σευ
έγκαιρα καιολοκληρωμένα
για το 2020 τα αντίστοςα
προγράμματα πρόληψης
και ενημέρωσης των πολτν.
Νέα κρούσματα
Σύμφωνα με τα νεότερα,
την τελευπαία εβδαμάδα
αναφέρθηκαν 27 νέα κρού
σματα λομωξης και δύο
θάνατα ατόμων που είαν
Οι απνιδωτές αυτοί έχουν ήδη τοποΤΗηπίαΕr
σε Παιδικούς
χρους
Το σημαντικό αυτό σεμνάριο, διοργα -ρους όλλουταθμούς κα σε διάφοΤ01αΙmΤΗ"
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πολιτν
Εταιρεία, την Πακεπιστημακή Καρδιολο- για τον χειρισμό των απινδωτν , ήρθε η
γική ANή του Ιπτοκράτεου ΓΝ.A, το ρα να πραγματοποηηθεί ένα ολαληρωΕυρωπαϊκό Σιμβούλιο Αναζωογόνησης , μένο σεμνάρο, για όσους πολτες έχουν
δηλσει συμμετοχή σ αυτό . Οι συμμεΔήμο Δράμας ο οποίος το έχει εντόξει τέχοντες ανέρχονταα περίτου στα 100
στις προφεστιβαλικές εκδηλσεις του άτομα και θα χωριστούν σε δύο ομάδες ,
420υ Φεστιβάλ TαΜw Μικρού Μήκους πρακειμένου να εταιδευτούν στην Καρ
δοαναπιευσυή Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ
Θα πρέπει να σημεισουμε για άλλη και στη χρήση των εξωτεροκν αυτόμα
νόνεται από την Ελληνεή Καρδιολογική
τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας και
μαλυνθεί και ασθενήρει με μηνγγίπδα και εγκεφολίτιδα Επίσης , 17 ασθενείς παραμέ.
| νουν νοσηλευόμενοι με επιπλοκές της
λοίμωξης του ιού του Δυπκού Νεου, εxτων
οποίων οι 8 σε Μονάδες Εντατικής Θερατης Δράμας
μια φορά , ότι χορηγός είναι ο κ . Κστας των απιιδωτν.
Αποσταλίδης και η εταρεία Rayeap.
Μλντας στον -Πρωνό Τύπον ο καρΣτις αρχές Απριλίου , όπως είe Yνe διολόγος κ Χρήστος Καiρης ο οποίος
είναι ένας από τους ατρούς που συμμεστας Αποστολίδης δρισαν στο Δήμο τέχουν στο πρόγραμμα, τονζει αρχκά
ότι αυτόματοι εξωτερικοί απιδωτές
τόματους εξωτερικούς ατινδωτές . Η σζουν ζωές , και επισημαίνει ότι οκο
δωρεά έγινε υπό την καθοδήγηση του πός ου σεμιναρίου εναι η ενημέρωση
και εκταίδευση του κο
νού , στη χρήση του αuτόματου εξωτερικο
απνιδωτή Παράλληλα
θα δείξουμε και τις βσυές αρχές της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με ακρω
πείας ΜΕΘ)
Στον χάρτη με τις περιοχές που βρίσονται στον μελυσμαγνωστό , η ετaιρείa RAYCAP και οκ ΚοΔράμας και συνολικά στο Νομό, 32 αuΣυνολικά έχουν καταγραφείκρούσματα λουξης από τον ό
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnnpeoiες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
νύμο ΚΑΡΠΑ
Όπως μας λέει ο κ.
Καtρης , "στόχος εναι
η ενημέρωση των πoλιτν γι' αυτό και τα
σε μινάρια αυτά θα
επαναλαμβάνονται
κάθε χρόνο , στε όσο
το δυναττόν περισσότεροι πολίτες να εναι
εξειδικευμένοι μ ' αυτό
που λέμε καρδιακή
ανακοπή eτός Νοσοκομείου και να μπορούν να προσφέρουν
uς πρτες βοήθειες
μέχρι να έρθει το
Πάκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
η εξέλιξη στην εξέτασn του μαστού
. Ynέpnxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnxoΤήρlex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
πρωτοκάλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 2521022413
email: [email protected]
ασθενοφόρο-.
|σελ5η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΙAΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6χς αξότιέτ
μαθρίπησ τρόντο
Κιν. 6932-347415
ΗΝέα Διεύθυνση
. Παπανδρέου 34-205 Όροφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουγε όλουs τουε επιτυχόντεε του Νοrού
Apάrs ια την ει6aγωrή τουs 6την Τιτοβ4α
Εκπαίδευ6η και τους ευχόμα6τε καλή 6ταδιοδρομία!
Γιάννης
Tρόσeοσm
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιv. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα