Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εννέα οι Λάκωνες δρομείς
στο φετινό Σπάρταθλονν>
01 Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Πρτη μέρα
στο σχολείο:
Εφυγεν ο αυτοκίνητιστης Πς να βοηθήσουμε
και να
Σωτήρης Καρούνος -τaλ7
στηρίξουμε το παιδί μας,oελ.8
σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο Τ Σεπτεμβρίου 2019 |Ετος 2έ- ] Αρθμός 5721 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731091253 Fax: 273101250.e-mail info @lakonikos.gr WWW.lakonikos gr
Το κουδούνι
δεν θα ηχήσει
Βράζουν> και
σε 12 σχολεία
της Λακωνίας
Λόγω έλλειψης παιδιν
στη Μάνη για τα αιολικά
Την αναστολή λετουργίας 28
νηΠιαγωγείων και 11 δημοτ Περιφέ
ρεια ΠελοΠοννήσου ανακοί κν σχολείν στην
νωσε η ΚυΒέρνηση με δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της ΚυΒερνήσεως (Φ ΕΚ. Β'
3376/2.9.2019
Η απόφαση αφορά 4 νηΠιa
γωγεία στην Αργολίδα, 5 στην
Αρκαδία , 4 στην Κορινθία, 9
Πρόστιμο 19.000 ευρ σε εταιρεία για περιβαλλοντικές παραβάσεις
στη Λακωνία και 7 στη Μεσσηνία.
μεινονται ανεξέλεγκτες διανοί ξεις δρόμων μέσα από Περιουχωρίς
αδειοδοτήσεις, γεγονός που έχει.
ως συγέπεια τεράστιες καταστροφές στα τεκμήρια Της Βιοπά
Πολτισμού
ανυπολόγιστα Περιβαλλοντικό
στην εγκατά- κόστος Οι ίδιοι κάνουν λόγο για
σταση των αιολικν Πάρκων χεισβολή και κατοχή> στην πε .
στην οροσειρά της Μάνης, κσn- ριοχή τους, καθς όπως ισχυρ
μηχανή ματα διέρχονΟσον αφορά.
Οι Μανιάτες συνεχίζουν να
ύψους Περίπου 120 μέτρν, στα
αγωνίζονται για να Προστατέ- όρος Σαγγιάς (ορισμένες
ζοντα, .
ται μέσα από oρισθετη μένες
ιδιοκτησίες, στις οποες Βρίσκονταυχτίσματα, Πέτρινες στέρνες
και άλλες κατασκευές. Οι ξεσηκωμένοι πολίτες λένε, ακόμα, ότι
οι εταρείες Προχωρούν
ξλεγες διανοίξεις δρόμων για
Πρόσβαση
των έργω.
στα δημοτικά,
δεν θα λειτουργήσουν φέτος 5
Ψουντις Περιουσίες τους καθς Περιοχή Πλησίον των χωριν
το Συμβούλια της Επικρατείας Βάμβα κα- Μίνα -Εξω Νύμφι και
έκει δσει τα <Πράσίνο φως για άλλες στο ύψος του Δρύαλου),
Την κατασκευή αιολικν Πάρ - εν οι εργασίες συνεχίζονται με
Όπς καταγγέλλουν Πολίτες
Μανιατν ,
στην Αρκαδία, 2 στην ΚορινΘία, 1 στη Μεσσηνία , εν 3 θα
είναι gι μονάδες Που δεν θα
λειτουργήσαυν στη Λακωνία.
Οιλόγοι αναστολής λειτουpγίας των παραπάνω σχολείων
οφείλεται στο γεγονός άτι δεν
η δεν
Aήμου αμείωτους ρυθμούς
κων σε Περιοχές
Ανατολικής Μάνης απορρίπτον
τας τις Προσφυγές κατοίκων
Ήδη, έχουν εγκατασταθεί οι
οκτ Πρτες ανεμογεννήτριες,
σε ανεκαι του
Πoυ αντιδρούν
των μηχανημαΤην
υπάρχουν εγγραφές
είναι ίκανός ο αριθμός
μαθητν, σύμφωνα με τους
αρμόδιους ψορείς Ειδικ συνέχεια σελ . ?
Διδακτορικά-Μεταπτυχιακά-Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (Πρην ΔΙΚΑΤΣΑ
ΠΑΝ.ΠΙΣΤΗΜΙ Ο
FREDERIC κ
τερα, για τη Λακωνία στην
Πλειοψηψία των Περιπτσεων (σενηnιαγωγεία και δη μοτικά), η
διακοπή λετουργίας των σχαλείων - μέχρι νεοτέρας- έγΑνανωρισμένο από τον Δ.Ο.ΑΤΑ.Π
απόφαση για
UNICERT
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜBA)- Δημόσια Διοίκηση
Είδική Εκπαίδευση (παροχή Διδακτικής Επάρκειας)
Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υπηρεσιν και Μονάδων Υγείς
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
Ναυτιλιακή Διοίκηση
Φαρμακευτική-Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Κειται στην έλλειψη μαθητικού δυναμικού, εν σε μία
μόνο Περίπτωση (Aημοτικό
Σκαλείο Καλλιθέας) , απαδίδεται σε απαυσία δίδακτηρίσυ.
Ηλίστα με τα σχολεία στη σελ 7
b9ωό Κνφο ΔιαΒίοu Mάθnης στη Λαwiα
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
ΚΜεομβρότου & Καμαρέτου 117, Σnάρη
27310 8923υ-698177790
www.euronet-sparti.gr
Η θεωρα
της συμπεριφοράς
Γράφει ο Νίκος Σόκολος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα