Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

7

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5232

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ∆.Ε.Θ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Στο επίκεντρο το
οικονοµικό σχέδιο

Κάθε λιµάνι
και... µελέτη

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 7

ΤΑΧIS: ΕΓΙΝΑΝ Η∆Η 3.800 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι 5 µεγάλες
αλλαγές
ΣΕΛ. 11

49ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ
ΝΕΚΡΟΣ ΣΤΑ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

«Φως»
στις πτυχές
της τραγωδίας

Κοσµοσυρροή
για τις δ1ό 20
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

σεις

ΣΕΛ. 6

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ
ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 19-23

ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

Φόβοι
για οριστικό
«λουκέτο»

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ: ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Επιβλητικός
εορτασµός
ΣΕΛ. 10

MOYNTOMΠΑΣΚΕΤ: ΕΛΛΑ∆Α-H.Π.Α.
ΣΤΙΣ 3.30 µ.µ.

ΣΕΛ. 9

Ο πρώτος τελικός

Παρέµβαση
σε Σταϊκούρα
για τα δάνεια
ΣΕΛ. 6

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Προσπάθεια για
µέτωπο από την
αντιπολίτευση
ΣΕΛ. 4

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]