Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Στους ρυθμούς του πανευρωπαϊκού
πρωταθλήματος τα Γιάννενα
Σελ. 5
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Σάββατο 7 Κυριακή 8
Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6418
Τιμή 0,60Ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ P IΔΑ ΤΗΣΗΠΕ
1ξpοτής AEΤΗ ΜΑΛ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 2651077466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoiagones.gr
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΠΑΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΩΙΩΝ
Τραρείο Κινηματογράφου
στην Ήπειρο
Περιφερειακο Γραpeω ΚινηματοΥράφου για την Προaηση και Προσέλκυση κινηματογραφικν Παραγωγν στην Ηnειρο θα δρυθεί και
θα λειτουργησει σύντομα στην
Περιοκή ενω napαλληλα θα δωργα νωθεl κα κινηματογραφικό φεστιΒαλ με στόχο αυτό να λαβει μόνμα
χαρακτηpστικά
ΕΣΠΑΟ Μεγίλος Δικτύλιος
ΣΕΛ. 4
ΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣΤΟΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ HΠΕΡΟΥ
Ένας νεχρός, πολλοί
παραβάτες
Με στόχο την διαρκή ενημέρωση
και ευαισδητοno Inση των Πολιτν
στα ntηματα οδικής ασφάλεας
δημοσιοηοωύνται συγκεντρωτικάσυγκρτικα στοιχεία Που αφορούν .
τροχαία ατυχή ματα και Παραβaσεις
γα τον Αογουστο του 2019, σε.
σχέση με την αντίστοιχη Περσινη
nερioδο .
ΣΕΛ. 5
άννενα Πολίτες
για την Ανατροπήν: Η
σύμπραξη , οι ανοικτές
πόρτες και οι ακπτσεις
Σε σχετικα χαμηλούς τόνους κριτική στην naρaταgn της ηλειοψηφίας
του δομοτικού συμβουλίου για τη
συμπρα5η με δοο αραταξες και
δ0ο ανεξaρτητους , ασκεί με ανακονωση της η nαpάταξη riάννενα
Πολίτες για την Ανατροr , του
Λάzαρου Νάτση
Με αnoφαση Που uπέγραψε ο Περιφερειαρχης κ . Αλεξανδρος Καχριμάνης , εντασσεται στο Ε.Π. Ηnειρος 20142020, η πραζη κΟλοκληρωση Μεγαλου Δακτυλίου Πολης Ιωαννινων (κόμβος Πανηnειρωτικού Σταδιου- Κομβος
Βογιάνου).
ΣΕΛ. 7
ΗEΝOTHΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΤΟΠΡΟΣΦΥΤΙΚΟ
ΣΕΛ. 8
Ανησυχεί
Με αντιπροσωπεία
του Ντουμπρόβνικ
συναντήθηκε ο Μ. Ελισάφ
|και προειδοποιεί
Με αpopμη τις ελευτα Ιες εξελιξεις
στο Προσφυγικό nou αφορούν αμεσα
και την περοχή μας η Ενοητα Πολ.
τν Νέα Πάννενα. η αnolα κληθηκε
ως Δημοτκή Αρκή να αντμετωπί σει
| mν Προφυγκή κρpίση στο αnοκοp φωμα της σημενει τα εSns
| Εκφράrοφε την εντονη ανησuία μας
Yια την χωρίς μέτρο μεταφορα Προσφυγων
υnapκει παρκτό κα μεγαλο προλημα. σε ανίστοιχες nou μέχρι σημερα
υnnρxε μια υποδεrγματική διxείριση
χαρη και στις ενέργειες της δικης μας
| Δημοτικής Αρχής .
Τον Προεδρο του Διμοτικού Συμβουλίου του Ντουμπρο8νικ Marco
Proteblk a και τον Προεδρο του
Οργανισμου
Kapovit υnodexenκε σήμερα στο
Υραφeίb του ο Δημαρχος Ιωαννι νων Μωυσης Ελισάφ.
Και οι δo Βρίσκοντα στα Γαννενα
συνοδεύοντας την Eθνικη Ομαδα
Κωηλασίας της Κροατίας noυ μετέxει στο Ευρωπακo Πρωταλημα
Νέων.
AΒλησης
Κίνδυνος uηλεκτροπληξίαςν
στους ΤΟEB της Ηπείρου
περιοχές nou όντως
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 10