Πρωτοσέλιδο Ευβοϊκή Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κινδύνευσε
ΓΝΩΜΗ
ΕRΟΚΗ
να τυφλωθεί
από τσιγάρο
Αδέσμευτη Εβδομαδιαία Εφημερίδα
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 12
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 . ΑΡΙΘ. ΦΥΜΟΥ 2.138 -ΧΡΟΝΟΣ 4κ. EΥΡΩ 1,30
ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ
Εσβησε
στον ύπνο
Βέρα στο δεξί wν
μετά το Χόλιγουτ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τα αστέρια των πανελληνίων
Η μαμά Πρτη
στην οδοντιατρική
| ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΑΖΙ
| ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΗΣ
Καθάρσε το σπία του
μογίτες του δήμου
στη σελίδα 18
ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ
Στους ουρανούς
με το Παλικάρι της
ση σελίδα 34
Βόλεψε όλους
τους δικούς της
στέρο των nονenoδν εξετάσεων βpκε on' oλn τmv
Εύβοο η νμn. Mnnσε μαd τους κοι τα nopouοόζε
σένα nouοέnιoo και aoόδοξο) ρenopτό ΣEΛ 55-45
ΣΕΛ. 19-20-21
ΕΡΕΠΟPΤΑΖ ΣΕΛ 10