Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίσυ 2019 www.tharrosnews gr
Apeμ. φύλλου 35.019
ΟΑPPΟς
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τuή 1 sυρό
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
Μέσω ΕΣΠΑ θα γίνει η ανάπλασn
της Πολύπαθης οδού
ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Βορά σε
ειχειρηματικά
συμφέροντα
οι αγιαλοf
συ . 4
ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΝΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΗ
συδα 5
ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΛΗΓΕΣ
ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
Απροθυμία
δημάρχων
σε πρόταση
για έεγχο
σχολείων
Ταύγετος εν όψει χειμνα
σαλίδα 8
Οκτ μήνος έχουν περάσει από
τς μέγάλος καταστροφός που
σημοιθηκαν στον Τaγετa, με
την κατάσταση να όχοι μον βελΤωθeί , αλλά τα προβήματα να
παραμένουν σοβαρά και τους
καταίκους να φαβούνται ότι ον
δν αλα ληρωθούν οι oργασίος,
θα υπάρξαυν και πάλι ζημός .
Σ δυσκαλότερη Β6ση , βέβοιο .
Βρίσκονται οι κάταικαι των
οπαίων τα σπίτια υπόστησαν
ζημιές και κpiθη Καν ακατάλληλα
ή άτι χρήζουν όπια κευής.
Πέραν τουu όσωτορικαύ αδικού
δικτύου , καθιζή σεις και κατολισθήσεις ση μεκθηΚον στην
$θνική αδό Κολαμάτος Σπάρτης και, μάλπα , oαν ως
αποτέλοσμα να κλοίσοι , ev την
αποκατάσταση ξεκνησο η Πep φέpeα naλ απονήσου.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
- ΤΟΠΟΣ ΩΗΣ
Παρέμβαση
για προσωπεία
αυτοδιοικητικά
συδα 5
ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Εγκαίνια χθες
στην πρτη
"Filiatra
sdίδες 12-13
Agro Vision"
ΑNΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Ασημακόπουλος, Βλάχος,
Στριμπάκος και Φρούσος
προϊόν,
ΣΠΙΝΟΣ
σίδα 9
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
συ , 11
27χρονος με
Ψυχολογικά
επχείρησε να
κάψει σκύλο
Νέο προϊόν από τον Καφέ ΣΠΙΝΟ!
prυLS5
ESPRESSO
ΚΑΨΟΥΛΕΣ
ΤΙΕ 6ATTΙ
espresso 100% Arabica
σaiδα 7
ΜΠΑΝΙ0- ΠΛΑΚΑΚΙ - ΤΖΑΚΙ
WWw.pamaxisaκg
Διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσα
από το eshop
ΦΕΣΤ ΒΑΑ ΚΝΕ
www.spinoscoffee.gr/shop
Με Μποφλιου,
Φάμελλο,
Γιοκαρίνη κα
Λ. Παιαδόπουλο
ΚSΚkοus
SNACK CAFΕ
0 τonoύiου & Κατα
| ΤnΜέpoνo Η80 2721 040
| Ergl: itoΦιρίποκsMρs"
DELIVERY : 27 22022522 ΜΕΣΣΗ ΝΗ
Παύλου Πωχού (ένανη Δημαρχείου )
σαδα 10