Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοφιστoα
pισΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΤΤΑΕ n
nαyo09Υ0 a
Ε 1-Μp Π Y6 ΣΕΤΕΜΕΟΥ 20
Τμ μο
Boς pουo mar
www.olympiobima.gr
Τμή0Μο w po
Η Πιερία κρύβει
μέσα της μεγάλη
δυναμική
ανάπτυξης!
ΣΥΣΜΕΨΗ ΣΤΝ
ΔΥΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤEPOΕΡΒΑ ΜΕ Τo
ΡAEΑ ΤΗΣ ΠoNτικΣ
ΕΠΤΡΟΗΣ ΜΔ
Πόσο θα μειωθούν οι
φόροι για μισθωτούς
ΑΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΤΟΥΧΟΥΣ
Τα προβλήματα της
αυτο διοίκησης
ΚΑΙΟΙΑΜΝΤΥMEΣ
ΠΡΟ0Σ
tw. Μαpο u
Βo Πgίας
ποuM α
πpοτuο
EMηής
κo με
"koήα
πτ mς
η Δνrp
ναπαpοΜ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
Το συνδικαλιστικό κίνημα
πρέπει να παίξει το ρόλο του
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΣΗΣ ΤΟΝ ΔΙΚΑΟΜΑΤΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΖΟΜΕΝΩΝ
xΟΡΕ ΕΝΔΟΑΣΜΟΥΖ
mηήe μ sp μεpφη κημ,
απόo δα τοδ, umος
νδsoς βoνού αooς ο.
o ηος μπε, oro ά
p4ο oyoκαμοονδυτipo
ou na4 α δοmd nοu φeoaν TN
Πηpa α mςφe ς oάnnΟηΚ.
ΠοTΟ Η ΑΟΡΑ
ΣΤΣ ΕΝΠΤΟΣΕΙ
Με κpμή μνοms
Μης υς Eοnκ ο
ην αοφακ κu
apuτό
Μησοηση 0οοovtn
κhμο mκΑΔΕΛ
t rμε yron μς γα
εwμμη
υTοηνmovu
πpβήμ uς
τοeiw , αφ
Cop ο Lpo7
Σpiu , ο
| pνοο ήp
a μ Κu
Ioideης mμps
καπάνας σην ποηm
Καps, μήρομ μετν
Γο Γαμίοης ΑΝ
Eipo Ko μn υro ας ό ο
Πρόpo ου MT.ΑΕaΥnpias e άpο μα,
Γo μpαδο po υp oο μος ο
ΜT. Πap aμήpή oμο μος άonς
κ Ρέχας: Πιση
Τζίρου , με λίγους
τουρίστες στην πόληΑΜΑOΓΟ τΟ Σ Οκυ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΑΚΗ Σου
ΕΓΑ Ε
ΜΕ ΑΟΦΑΣΗ ΔΚΣΤΙΡΟΥ
Εκτός δήμυ Κατερίνης
οριστικά 52 εργαζόμενα
noy ΤΟΥΣΑΝΠΑΡΑΤΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
Aτκήστάmpη σήν ό wΗ.
ρνάμ ne
u καρης, σν σρooύ oος
ouleopά o oς Co
τνς Τς ΑΚ oγoί μα
υδαμο καο αήμ vaεον
γιαo oτ δ
οΤAoς Χρήμεος Μαop o
Cao paή
ήnuoine rήn
9 on o α δ.
pompd
uw Νους
ΣΥΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑTEΑ ΤΗΣ ΠΕ ΤΗΣ ΝΑ
Τα θέματαπου έθιξαν οι εκπρόσωποι
των φορέων της Περίας
ΦΟΡΟΛΟΠΑ, ΕΕΦΟΡΕΣ, ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩnΗ
Φοντιστήρια
8Bαση
nίn - ψpoβέp
Μουpό Ομ
ου σuεν κuς
o ς ,
ρμa ς
Τpης ow
Μanς nps
Σnope nρίοuο
τομτν
wa pdν ηςΠη Μοonpη
tp σoBτ o naκ ό"kao nK
| oοκ u n ς
δ ηπeδάκ
ΖΙΤΤAL ΠΟΡΤΟ
nατοmοΥο πΙΟ
ης pri
τ 0οM
www.b
νων Τr
aluμσα ή Κ m tat triάτνοcίiκτι
ΠiNoαι
Τaυα 30
|ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗ)
teianγlon
acebook base
3314ΜIW
ΟΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
nούλιος
ΠρΡτυπο φ
τ 2 .
Ανοpuma Emot
ppοντιατηριοτά πυγεoττημ
raaroς rκοΟης - Μmρουσκελης
Inouli
γl πίmr muv mτέoς παταλεί
oμος καοoν oμo
Oapίας Πηpoφομής
Ιγmmi ς nε mpnες
|μοηίς μν Τpa mου σήμpο tivo
0pmnpovς o nao
Εnuτuuαiits
Anoκv meb/
θrnaν Erν
γIm o ΠΡΟΤΥΠΟ uνuv Εμαr
|ΠΑΒΑΟΗ ΕΤA ΘΡΟΝΤΕΤΗΡΑ
|γμί mipa tumi n myοopa mη
σoupά δηύ omv i
Οnoο Πpep .
LiFΥΟΥΕΜΟγΤ
TΗA : 23505 15075, ΤΑX : 21510 25Ι7.
ΕΜAL hormsretygoΘimakτon
η0EΤΟH4ΣΤE
μικαημαη
τωοαλα0
τr t 4σα
Τ Ε Η
ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ Ν
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρη
μμθημάτων
Οκπυβρίου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ουμο πο6Υ7
α ρ μα
ιttisεπ1868ς
ΜΠΑΣΔΑΡΑ Ανοδος,
ΑΡΙΕΤΟΤΕλειο.