Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website Website







Recognized text:
η Αλίδεια
ΟΓιργος
"θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους Πολλούς
0ολάξε
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΙΜΗ 0,50
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4468-ΕΤΟΣ 16ο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΤHA: 24410 80888
Μια ακόμη ευκαιρία..
Παράταση για υποΟ
βολή αντιρρήσεων στους
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
δασικούς χάρτες, μέχρι
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
τις 31-10-2019, έδωσε η
τω A1
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΕΑΙ
Διεύθυνση Δασν
Καρδίτσας
dasarxeio.com
Σελ. 5
Πολτική.
Δήμος
Συνάντηση του Δη-Ερτηση του Γ. Κω
μάρχου Καρδίτσας τσού στη Βoυλή για
σοβαρά προβλήματα
λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου
Βασίλη Τσιάκου
με τον Εμπορικό
Σύλλογο
Σελ. 7
Σελ. 6
"Κάπνισανο και ψέτος 0ι Καμινάδες
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην 84η ΔΕΘ
. Η ΕΛΑ
τιμήν του
Αγίου Φα
νουρίου ,
ενός Αγίου,
ΕΔΑΘΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε
εγκαινιάζει το
περίπτερό της
Πρόσκληση
ΣτΟ Πλαίσιο τms 84" ΔΕΘ 2019
Προσκαλούμε την Κυριακή 08.09.2019 και ρα 12:30 μιμ.
στα εγκαίνια του Περιπτέρου 10/ 5tand 14
Tis Εταιρείαs Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκηs-θεσσαλίας.
πλαίσιο της
Που τα φαEPOC
10eroo κπon
84ης ΔΕΟ
Hπαρουσία σαs θα μαs τημήσει ιδιαίτερα .
νερνει όλα
JetcExon
ΧΕΟΥΝ Κ
Λεωνίδος,Μnακούραs
Τενικός Διευθυντns
Σελ. 11
Σελ. 9
HELEXPO
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα cosial media...
Διαφημιστή με ή χωρίς εμπειρία ..
Πληροφορίες: 244108088- 6977200595- Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]
ΕΛΤΑ,
| ααιgdnΝ