Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.591 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019
/ Γραφeίας Φ. Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fax 26510 30.350 htp/ww.proinosiogos.gre enailinio@ρioinosiogos.gr
Υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάει ακόμα πιο πέρα η Ήπειρος
IΑΝΑΙΤΗΝ ΜΜΑΠΙΑΣ
ΤΟΥΡΣΤΙΚΗ
Ο Επήγγυνόποίμο ση Παμίπλαεηκίτικμ αιό ίουο in ΤωμορωνΚρη ΟΜ Εισάφ.. δημαρχεύειτα Πάντενα με έλλειματριν συμβούλων
σε όλα τα μέτωπα
πορεύεται η νέα Δημοτική Αρχή!
Με αναταράξεις
Βυμηκ Σιάημ Ειαίεη στμέλγμημαμηγΑ. ηρμη
Συνεργασία Υπ. Εσωτερικν με ΟΤΑ για τα απορρίμματα .
Για πολιτική συναλλαγή με την εξαγορά αξιωμάτων, κάνει
λόγο ο πρην δήμαρχος ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Εις το επανιδείνν είπε ο Κ ΚΥΡΙΑΖΗΣ της παράταξης Μπαρτζχα
. Οι παρενέργειες Του Κλε σθένην για ης οποίες όλοι προε
δοποιούσαν, αλλά η όε Κυβον
ση εκpευε , εν και κάποο
άλλοι αυτοδιοικητικοί σφ ριζαν
κλέφτικα, άρχισαν πλέον να γίο νται ορατές και σε romκo επίπεδο
. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η
τουριστική ανάπτυξη και μάλιστα
με Την προσέλκυση επισκεπτν
Υπάρχουν οpομένες βασ
κές προύποθίστις που πρέπα
να κανοποθούν μα να καταλή ξα μα περιοχή όπως η διή μας
σε θετικά αποτελέσματα. Από τη
μία , είναι η αντμεττηση ζωτ κν θεμάτων της καθημερηνότηΤος με πρτη και
Αριστερά, από τη συνάντηση
Υπουργού
Τουpισμού με Τον Δήμαρχο Ιωαννίνων . Δίπλα στηγμότυπο
από τη ούοκεφη στην Περιφέ
ρεια Ηπtiρου
Υφυπουργού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΡΗ
και κυρίως στον μεγαλύτερο Δήμο
της Ηπείρου , Τoν Δήμο buαννν.
Οι διορθωτικές παρεμβάσεις
που έκανε η Κυβερνηση Κ. Μητσοτάκη, στην κατεύθυνση της υβερνη
σιμότητας των Δήμων , στε να σ - τoυ στο Δημαρχείο, προποφευχθεί το πλήρες χόος και η ολ- κυαν και τα προβλή
: κή κατάρpυση δομν , έλυσαν οp- : ματα για Το νέο Δήμα σμένα ζηήματα, όχ όμως και το σύνολο των παρενεργκν που προκύππουν , καθς δεν μπορούν να γ
νουν άλλες ρές 11ησελ
11η oελ.
υψηλού επέδου, όπως είναι Το
ζηούμενο κα , για ην Ήπαρο : Εν η Επιχείρηση κινδυνεύει με λουκέτο
που Τα τελευταία χρόνια έχει κά
VEι σημανικά βήματα στον συγκεκριμένο Τομέ .
Με mν εγκαrάστσή
Εεπερνούν τα 2,3 εκατ , ευρ οι οφειλές
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη ΔΕΗ
Vπλέει γι' αυτό η Πρυτανεία;
χo lωανννων Μ. Ελσaφ
: και τους συμπράποντες
Α Μπαρτζκα- Ν. Γκόντα. .
Πάν ατό 13 μιάς
3 λoγγά NΔ ΣΥΙοην
Τη μτλημή ξτμαόπρη
ΓΝΩΜΟδοτήσεις
Η eσύμπραξη
Των τριν στο Δήμο . .
>Του ΚΟΣΙΑΛ ΚΑΛΤΣΗ
. Ποσό που φθάνει τα
2361.16489 εuρ χρωστάει Το
Πανεπιστήμο buaννivων για
ηλεκτρικό ρεύμα στη ΔΕΗ! Ε
ναι Το δεύτερο σε οφελές ΑΕΙ
προς την άκρως προβληματκή δημόσια Επιχείρηση , για
Την οποία τόση συζήτηση γίνε Eν 20 Σεπεμβρίου ξεκνάπ ρα του Πρωθυπουργού
Αυστηρούς κανόνες βάζει
στη Βουλή ο Κστας Τασούλας
Σελ. 12
Σος 12 απρογης
rια πρτη φορά στην ιστοpία Των Ιωαννίνων , Τρείς δημοπ.
κές παρατάξεις συμmπpάrοuv
| στη διοίκηση rου Δήμου , με την
υπογραφή κιάλας πρωτοκόλλου
συνεργασίας Των επικεφαλήs.
τους κ.κ . Ελισάφ, Γκόντα, ΜπαpΤζκα! Δεν ο θέrουμε σε επίπεδο καλού ή κακού , αλλά για να
επισημάνουμε Την παραδοξότη| Τα Του γεγονότος , και μη pας
πουν όπ το απαιτούσε η απλή
| αναλογική.
Δηλαδή α τρεις παρατάξες έγ|ναν μία, με ην συνεργασία και δύο
συμβούλων που έφυγαν από την
| παράταξη της κ Καλογάννη ( που
δε συμμετέχει διοη κάπου δεν θα τα
βρήκε με τον κ . Ελισάφ στα παζά | pa ) Μoίpασαν λοπόν και τα διά-.
φopa αξματα, ερήμην πων πολ| Τν , οπόε ευλόγως διερωτντα
| πολλοί γιαn δεν συνεργάζονταν
Τριν, με κονή κάθοδο σης εκλογές
Ετσι Βα απέτρεπαν και τους πολ| ες (όλους μας ) , από το να συ | Υκρούονται ανατίως !
Βεβαίως και η Ν.Δ δεν είναι αμέ | Τοχη των εξελίξεων , αφού από πην
στο Κέντρο οooγnς Κατοικα :ra ς πλευτανοντως λαμβά - δαοωθεί tίνo κα η αύξηση Του
ν Εοχρεωμένοι οι Επουργοία παρίστανται στις συνεδριάσεις
στα μέτρα που
νετο Υπουργio Eνέργειας για να
Σελ. 12
χαι να απαντούν στις επίκαιρες ερωτήσεις
οκιακού ημολογίου κατά 30 περί .
που ευρ Το χρόνο.
Η δραματική κατάστοση είνα
γνωστή σε όλους και θα πρέτει : μεσα ο Πρυτανικές Αρχές να φροντίσουν για mν εξ . Αποφασσμένος να βάλε . .
Τάξη στην Βουλή εpανζεrαι ο
Γιαννπης Πρόεδρός της Κ στας Τσσούλας , στόχος Του ο .
Πρτο κουδούνι την ερχόμενη Τετάρτη
Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς!
- 12η σελ: moouαπό την πρτη σιγμή που
Δεν είναι λνα Τα, ατυχή ματα που προκαλούν
Κ Κίνδυνος - θάνατος στου
δρόμους τα αγριογούρουνα!
νΤλος στην κλήρωση σημαιοφόρων βάζει το . Παιδείας
. Επί ποδός βρ .
σκονται όλοι οι αρμόδ
οι φορείς και υπηρε
σίες , αλλά και οι Δήμου.
ενόψει την έναρξης της
νέας σχολικής χρονάς
την ερχόμενη Τεrάρrm.
11 Σεπτεμβρίου
ανέλαβε καθήκοντα, είναι η αναβάμοση του Κοννοβουλίου και η
αποκατάσταση Της εκόνας Του
+0 λγελος Κολέμπος περγρόφeι πρόσφοτη περπέraa οδηγού
. Aεv είνα μόνο οι ζ μές σης καλλιέργεις που
: προκαλούν τα αγριογού .
pουνα, ο πληθυσμός Των
omoίων έχει γίει ανεξέλεγκτος τα πλευταία χρόνα
στον Νομό αννήνων. Ζη : μμές που έχουν προκαλ
σει και φέτος Την απόγνω- 2η σελ.
ΔΙΑΒΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Από Την μα , γίνετα αγνας
δρόμου από το Υπουργείο Παδείας
για να είνα εγκαipως στη θέση τους
όλοι οι εκπαιδευτικοί κι από την άλ
λη οι Δήμοι έχουν ξεκινήσε εργα - : ση αγροrν σε περιοχές
σίες , προκεμένου να είνα tτoμα τα : όπως 0 Ζηγo - 11η σελ
ΞολL,
Οnpοτεις της ΜΙΑ
γα η οpoλγία ανάτων
σελ.δ
Του Γ. ΠΙΑΝΝΑΚΗ
δείξει on
11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΦΙΚΑ
Λεν υπάρχει συμφωνία ακόμη με την ΕΡΤ
Προς αναβολή οδεύει
η έναρξη της Super league2
Ο Μητσοτάκης και
η πραγματικότητα ..
Τα ευτράπελα
γάμων.
> pάφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
Δοκιμές σχημάτων στον ΠΑΣ Γιάννινα
> Του ΠΑΝΝΗ ΣΟΔΟΥΛΟΥ ατρού
. Ορατό εως πιθα .
νό είνα, rο ενδεχόμενο
: αναβολής της έναρξης
: rou πρωταθλήματος
: Της Super Leagu 2 και
: ro θέμα 6α ξεκαθαρίσει
στο διοικητικό συμβού
λιο Της ερχόμενης Τρί
τη (10001"
Η κλήρωση του πρωταθλήματος -11η σελ.
9 Μην μου φέρετε αντίppηση, γιατί όλοι όσοι πα ρευρισκόμαστε προσκακλημένοι εις γάμον κονω
νίav κάποου , Πάμε βέβαια για να πμήσουμε ο
εuτυχές ζεύγοςp aλλά να κάνουμε και το κατά πε ρίπτωση ανάλογο κους-κους
Συνήθως στο τραπέ της δεξίωσης κάθεσαι με
κολλητούς , οπότε αρχίζει Το κουβενταστό: Τι νυφικό φοράε η νύφη: Τ χτένισμα έχει; Να ναι έγκυος ; Τον γαμπρό
Πού τον ψνισε; Αλά κι οι συμπέθερος Μωρέ, ο ένας έχει ωραία
συμπεθέρα , άλλος ωραία γραβάτα και άλλα τέτοια. ΒeΜα νέα κυβέρνηση με τν ψήφο του λαού
ανέλαβε την ευθύνη να διαχειριστεί την πορεία
της χρας και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η
κοινωνία δοκίμασε τα τελευταία χρόνια πολλές
| περπέτειες εξαπίας Της πολιτικής που εφάρμοσε
ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Εφαρμόστηκε μια πολmική στη βάση
συνθημάτων και στο βωμό των απλουστεύσεων. Οι αυταπάτες και
οι δεοληψίες οδήγησαν την προηγούμενη κυβέρνηση σε ουτο mίες και γι αυτό η πορεία της υπήρξε κυκλική, δηλαδή κατέλη
ξε στο σημείο που ξεκίνησε . Ευτυχς όχι σε Τραγω η σελ
2η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα