Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα πιs Hπεipou-iδρυπns Eue. Τάλλas-Έτos 930-Αρ. Φυλου 24636-Παρασκευή 6 Σεπεμβρίου 2019-060 ε
Πρωτόθλημα
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1ΟΑΝΝΙΝΑ
ΜΕW ERI
Στο ίδιο γήπεδον
για την Ψυχική υγεία
Πρωτόγνωρες καταστάσεις
ζει ο Παννίκης
loannina New Era σε
Πέραμα, Νησί και Μλο
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΕΨυχική Υγεία
Δεν αλλάζει χρο
το Φεστιβάλ
Τέλος στην άσκοΠη ανταγωνιστικότητα και σπατάλη στο κομμάτι της τουριστικής Προβολής , θέλει
να βάλει το υπουργείο Τουρισμού, με τη δημιουργία Περιφερειακν Συμβουλίων Τουρισμού
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κανονικά στο Πόρκο Λθαpίτουα anoφάσισε να διοργανσe το Οεστιβάλ
της η ΚΝΕ σήμερα Παρασκευή κι
αύριο Σάββατο , nαρά την αόpoση να
μην noρaχωρηθεί ο χρος αnό την
Eπτponή Ποιότητος Ζωής του δήμου
Ιωσνντν.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Οδεύει στο ΣτΕ
το Σχέδιο.
Σεισμοπλήκτων
Συνεργοσία με υnnρεooκούς no
ράγοντες του uπoupγείou Περιβάλ
λοντος είχε ο βουλευτής Ιωσννίνων
Σταύρος Καλογιάννης , nροκειμένου
να ολοκληρωeεί ο έλεγχος του σχε δίου της nepιοχής Σειομοηλάκτων
και να ηρουθηθεί στο Συμβούλιο της
Eniκραείος για τελική εnεξεργοσία.
ΣΕΛΙΔΑ 6
Επί Ποδός
τα συνεργεία
Enf noδός βρίσκονται τα συνεργεία
του δήμου lωoντν , καθαρίζοντος,
Eυπρεπίζoντας και κόβοντος κόρτα,
με aπόλuτm nροτεραιότητο στα σκολ κά συγκροτήματα και στους χρους
πέριξαυτν
Την κατάθεση σχεδίου με τα πλεονεκτήματα της περιοχής , ζήτησε ο Χ. θεοχάρης κατά τις συναντήσεις του με τον
Περιφερειάρχη τον δήμαρχο και φορείς του τουρισμού . Δημιούργησε προσδοκες για αεροδρόμιο και προσέλκυση
κινηματογραφικν Παραγωγν Πρόταση για μείωση των τελν στο αεροδρόμιο, κατέθεσεn Μ. Κεφάλα
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΓΕΟΥΡΑ ΚΡΥΦΟΒΟΥ
ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5
Σε μία λωρίδα
η κυκλοφορία
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ι δημοτική αρχή
για καιροσκοπισμό
και Πολιτική αμνησία
Δ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Ευελιξία
ΣΕΛΙΔΑ8
Αθλητισμός
αΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑΝ
Καιροσκοηισμό και nολτική σμνησία απoδίδει στη δημοτική αρχή η ηαράτεξη Ενότητα Πολιτν - Νέα
Γάννενο, καρακτηρίζοντος προόν συναλλαγής τη σύμπροξη της nαράταξής του με κπορατόξεις των
κκ Γόντα και Μπαρτζκα και τον ορισμό των σντιδημάρχωνΗ Ενότητα Πολιτν- Νέα Γάννενο αναννωρίζει ότι είναι δικαίωμα της δημοτικής ορχής η αναζήτησn noλιτκν συναινέσεων για να εnιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του δήμου και του δημοτικού συμβουλίου , σημεινει ωστόσο , Πως όταν για την επτευξη του napanoνω σκοηού , ο νεοεκλεγείς δήμαρ χος αμετέρχεται ηροκτικν nou anotελούν τον ορισμό ης noλιτικής συναλλογής με την εξαγορό, ένα νααξωμότων δημοτικν συμβούλων και του ευτελισμού της παλιτικής, και επιλέγουν ως συνεργάτες
τους nopaτόξεις nο ταυτίστηκαν , σύμφωνα και με τα λεγόμενά τους στο nopελθόν , με την αδιαφάνεια,
την κακοδιαχείριση και την εγκαθίδρυση Πελατειακού συστήματος, τότε διαφαίνεται ο anροκάλυπτος
καιροσκοηισμός κοι η noλτική αμνησία του κ δημόρχου και mς νέος δημοτικής αρχής,
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡEΤPΟ
Κούνησε μαντήλι
ο Κ. Κυριαζής
Ποδόσφαιρο στην
Πάργα με άρωμα
Ιωαννίνων!
Thv aπoφoση anoxpnσής του aπό την naράταξη fάvνενα Τρα πης onoioς unπήρξειδρυτικό μέλος έκανΕ
γνωστή ο nρnν δημοτικός σύμβουλος Κστος Κυρια
ζής διοφωνντας με την απόφoon της γραμματείος της
nopotoξης νο συμπρόξει με συτή του Μωυσή Ελισόφ.
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΕΧΟΥΜΕ ΒΑΛΕΙ ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ ΤΟΝ ΠΗΧΥη, ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
Ανέλαβαν καθήκοντα οι νέοι αντιπεριφερειάρχες .
Με 23 αθλητές
η Ελλάδα
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 13