Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη Ξ03
Διαφάνεια
ΕΕΛΟ ΜΑΛ 1ΛΙΑ
Φ ΗΡΙΑΑ
ΑΝΕΕΑΡΤΗ l1
η Lenlμβpα 2010-ΠMe IδprαWα 1999 Tχς 2007 Aμί.Φg 974- Τ|μβγλη
11rs Noutpiau 13
σητtiοo
tAnMopιά
ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΝ ΔΩΡΩΝλ n,
AN NOLINE
1130Ν 10Υ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
1ALio0n
1ολυτεχντίου 1% ΚΙΟE.2xo
ΡpeyκΛαn νο)Τ Τηλ.
Μ46, 606 UP46, NNMεisembirog
nao ΟΤΖ0Κ
ΗΝΕΟg
Καλορίζικοι και καλύ μυαλά
γιατί αν αποτύχουν . καήκαμε
ΠδκέτμπτΚό πρτο κουδοίν
mολiκούE0n
opdioπεουσίπουμα στε αμερα ότι όΠαβανουν
ehos annaο νσθειτα πό συτούς 5εα μα τ6 πp
του Πκpκοι οοε στην npsia τn θusi τ ρ
ψεροεκήs ναι 6ηpοτικiα αpsia eα ειδηημθο θν. Μα ευτβούμε
aυaοι niκpενα μην εναι παπια που ahin pε τaροσία θαητε
χεμόνn. Ma μνηεPει aπoenεσμτα εε βros των nonnoy 5nω .
Yhτaι ν έφοp .
Ehaιευκαιpα ρα! Ley θa unapEι aτhn φωρά με δυο χο
moupiots eτη Μηπαράκη νει Ana Mειδνη, τεσαpa βoμ hanaμε ναπαυγhans τήΝο, Πρεεαρn Nαδημoμράτη hn μpοlabημόκρατη ει στιn τευσητs Msas Lηpoκραίs α
μmν ηpoνορίρευν εpγα mοuστοτενουν
Σενένεμ οιn λίδ
Σονη Εγγηνηςπόταίςενα ιNΕΕ
D Σκιλίσειb! Nόοκοιευ
Συνέχέτα αιn o, Σ
Το μεταναστευτικό είναι το κυρίαρχο θέμα
Της Περιφέρειας Βορείου Αγαίου
μπαιτευτική κρισπιειν ποβήηματια nou δήμουP
pυνται στην τoπή κοιωνia των νησων μες εmc στo
Εnμaτpa των nοιεpaιοτήτων του γκto nρo διόστημε,
,ονωs Περκεpεapra boEbu Κnaauυ κάστε Μουοp o
onbbs ανiυβεαπό την Κupakh επισημοα τα καθηνονα ου
, Τa ηροσε6 ωμγατο μειαιοσευτ ,ο ΠερκαρεικΡτα κατ
θρας 6ημεoυ στη διaprού T ομηκο του στο Αηπμοτό θaτρο
Μυιλίvra το nnagin τι τεais opmμεαίs nou nppono
ranκεo Eάββτο, κσται στησ οεμη nou npoγμπο ρομθ Πε
Σea, Τπαρτη 4 Σεπεμβρiου napouon όhων των hapapxων
του ΒopeibuAraibu
δέ ιπρεβαα
α αο λ20
| Πρμένουν από τw Σ Κέρματη λύη σα ηρόθλημα τους
fpoαpaorδοums καοδησίτή τπanυρούνιαι νωρέ αβpemα
nion σ nόμλημά τφυς. Η ππιτωντο ή στην κετφιή ππείατου νη .
5ούsaeη ποι εί αυου μπανάνα αιaniυ τunaυ σκτμαπα πεφιαρουν,
το συγκοpιμέ6 αnμεD νμρε να με ει χροs τα ηριεροwοι επν ελpτ
Αpa φορα όρω σταέρατο πρεβηλημε μουκατουιαρμόδιουε τs eλε δiμοτκήs ap ς, αmaαaε μεριτρ θειmπαποκρθηεσιο απημά τομε καστ υnoέoas nou nκnpοooyι
Αφείνιανουφήα αιδουυπραιομστην ΕneSa απia ενωραιστν πi vητη rου αα ρίσιοντα το εια πaνωστο cip, npapμένα nρou δρΡΕ
τE Euθύσει σπν νουβάρι Ανόμη οιλe οδηpiοφού εδαν δει καε
θa ανόπηαπα γα την ποσυση Του επκpoτά τηουεισοι οι 5οιμα ματ oειουνέα nάγmo στοοστρο για τομs ατοχαpneis m αμρο μs
γαιά φυnσοναυαά τ ρα αισμονήατου, τω οιοneμα μετην πρτη μ
oTp unεpεπίδυταυ πααμαυμσυποροειν επευπα ημε ειanoo
Τpapμέs nepοoτιcύ.
spirits
ΤEL30 2271042158
ΣτνΔδίαάnan: 0
δΑ ΑΣ Ε
ΣΑ ΕΡΑ
ΑΟ ΨΗ
EaμF λανγτου ίν aν
Miπυp Mo ηp δικ τα mort ΕE
ΟΙ ΣΣΚEιρκΗΣ ΜΑΣ
l 1αττότοίοτσΕκαό υκέεύα
3ου 1uAΚuΗ
38 ΑEGEOU w Gios
FB Caprice Cafe Bar