Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΡΑΚΙΚΗ,
ΑΓΟΡΑ
AΝ ΔΕΝ
AΡΧΕΕΙ ΝΑ
1500 ειδικοί φρουροί θα
εκπαιδευτούν στη Θράκη
ΠΑΡΑΓΕΗ
ΧΟΡΑ.
ΑΝAΠΤΥΣΗ
ΔΕΝ ΟΑ
ΕΡΟΕL.!
ΟFΦΟAG
. Ap Φυλου 1249
Ευρ 0,50
Ετος 25ο
ΠΕΜΠΤΗ 6 Σεπεμpίου 2019
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γροφeία Γ. Miκολόου 3 69100 Κομουη4 Τηλ no lac: 25310-26500, ematintodtrskiagorag, www.thrakikiagorag
Εεχωριστή στρατηγική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
>Η περοδος Των θ
pοuνeκπτοcων, mου
φχοε στς 8 buλou
κ aopoθηε στς
31 Aυηούστυ, δεvέpe.
ρε πολλά χαμόγελα
στους εmάpους Οταν
κλήθημαν να κάνουν
ούγpon μ την αντ
στοχη περονή περi δο τ0 57,99λτων εmηe
pήσων 8ηωσε χερο
τερο τζpo τις φeres
θερνές εκπτσες , το
16,7% αnoνηpε όe
χ τον δοτζρο και το
24,9% καλτερο.
Χερότρος ήταν .
μοςο τος κι mν aρκoή που ήταν ανοτά
τα καταστήματα στο
πλαίοο των θεpνν εν
πτoεων Σε οoγpoη
μ ην αντίστοη περ
oή ηpα, το 47% δ
λωσεχοpότpο τpo το
22.1% amoησε on
τανο δoς το 103% cή
καλύτερο τζp, εv το
14,1% &v on το κο
τάστημά του.
> Επίoης εmopov.
Gp on ως εστο - ο
bboς ήταν nopoωp
κότερος μήoς amό τow
οστο Εmίnς mo.
λοίκraστηματάρχες
για τη Θράκη ..
-Να υπάρξει από την πολιτεία
Πολιτική ΣΕΛ, 9
Περιφέρεια ΑMΘ
Ανακοίνωσαν επίσημα την
| συνεργασία τους οι παρατάξεις
Μέτιου, Σιμιτσή , Καραγιργη
Δωση Χρ Τοpιδη για τη συνεργασία
παρατάξεων στην ΠΑMΕ
- Και ο Πρόεδρος του ΕΒE Ροδόπης Νκος Αγγελίδης στην
συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
- Eννέα (9) στοχευμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της Βόρειας
Ελλάδας και της Περιφερειακής Βιομηχανίας από τον ΣΒΕ
Τελετές Ορκωμοσίας σε Δήμους και Περιφέρεια AΜΟ
-oυνχεa στην οελ 2
Οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Κομοτηνής
Έξιο Αντδήμαρχο του Δήμου Κομοτηνής
δημοτικοί σύμβουλοι της πλαοpηpίας
Εξαιρετική επιτυχία για τη 16η Γιορτή
Μελισσοκόμων και Καλλιεργητν Έβρου
Κοινωνα, ΣΕΛ. 6
οΙ ΜΗΠΡΟΟΛΤΕΣ
Τα ιδιαίτερης ποιότητας εβρίτικα προϊόντα
ντόπιων μελιοοκύμων, παprγωγν
αρoματικν και φαρκικείΤικν φυτν, και
οoτεχνν, είαν την ευκαιρία να γνωρίοουν από
κοντά ο εεπoκέτες στη διάρκεια της "1ως
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
σε Εκτακτη Ανακοίνωση
εwNνmo
ΟΣΥΝΕΔΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΕΗ
4-70ς
Γρτής Μελιοσοκόμων και Καλυερητν Εβρου" ΓEΩΓΙΑ
APREION
που δοργάνωκ η Περιφέpεα Αντολικής
Μακεδονας και Θράκης-Πιριpερεακή
Ενότητα Τβρου
6o ΠΑΝΕΛΜΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΡΑΚΙΚΑ ΣΕΛ. 3
6ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Μηύρos t Μουοικήs
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βορίδης
Καινοτομία για
Βισιμη ΑγροδιαΤροφή: Το Παρόν &
το Μελον της ΚΑΠΚέντρο Πουποpού
Ιδρυμα Νρχος
με του.
Καπνο
παρα.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
γωγούς
ΜΠΥΡΑΣ ΚΑΙ
Οικονομία , ΣΕΛ 21
Οικονομία, ΣΕΛ. 21
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2019
-Νέα Αγeotόντα
-Νέα Ayρoεκότχτα
Οικονομία , ΣΕΛ. 20
Κοινωνία, ΣΕΛ. 2
Kονωνικά , ΣΕΛ, 4
'oμioΛΟο
ου9 ε νI'
ομAΟx