Πρωτοσέλιδο FM Voice:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟ PA
ρeinsurance ΑΣΦΑΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ
powered by insurancemarket.gr
Voice
www.fmvoice.gr
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Ο Σαμαράs
Κφέσωσε τη ΔΕΗ
με 950 εκατ. ευρ
Το 2014 , ο τότε υπουργός Γιάννης
Μανιάτης ΔΕΝ διεκδίκησε δωρεάν
δικαιματα ρύπων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
FINANCE & MARKETS
4l σελ. 10, 14
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου: 1,5031 #275
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΣΥΛΙΑ
Αφετηρία για
την επιστροφή
στο μέλλον
φετινή ΔΕθν
Ο γραμματέαs
τns K.Ο. τns N.Δ.
μιλάει για
την ανάπτυξη ,
την ασφάλεια
και τιs αλλαγές
στον εκλογικό
ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑ
11 σελ . 6,7
Κ. ΦΡΟΥΖΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Ανεξέλεγκτη
η φοροδιαφυγή
στη ΦΑΕΑθηνν
Η έλλειψηn Προσωπικού
μηδενίζει τουs ελέγχοus και
ανοίγει παράθυραν στα λαμόγια
Προστατεύειν
τον Πρην
τns Νovartis
το κουκούλωμα
τns υπόθεσns UBS
στην Ελλάδα
Νaν Μαολ)ΑΤ
να μαs τρελάνεις ,
FINANCE & MARKETS
Δηλνει ότπ δεν γνρζ
τον Αριστείδη Φλρο!
Μακ εγκαλει για
ν ζσγανi αυσ της
μίηραέφα3% δ14
DΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
l αλ&
Πένπn 20 Σεπεμβρίου 2018 1 Τμή φύλλου, 10 1 228
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΒΡΗΚΑΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΦΡΟΥΖΗ,
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΙΙΑ
Ι// σελ . 12
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
αΟι αυξήσεις
Προδιαγράφουν
την Πληση
ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕν
l σελ. 11
ΜΕ 4ΕΚΑΤ. ΕΥΡ
Ένα χρόνο μετά, κανείs
δεν έχει διαψεύσει
τα 42 εκατ. ευρ
στην Ελβετία νon
Ο τομεάρχns
Ενέργειαs
του ΣΥΡΙΖΑ
κατηγορεί
την κυβέρνηση
για Πλήρη
αθέτηση των
υποσχέσεν τns
ΠokY7
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
Με καλάθι ΣEB% ο Μητσοτάκns
στην Έκθεση Θεσσαλονίκns
1 σελ. 8, 9
Η1 σελ. 13
παιαν ία α5 α