Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΙΖΟΙΤΕΣ!
της Κρήτης
Έτος 27-- Αρ. φύλλου1387- Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 -Εδρα : Κίσαμος Χανίων , τηλ.:28220-23.615 , 28210-88,ο66 TΜΗ1o0 EΥΡΩ
ΑΝΕΞ ΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μετά τον ορισμό των αντιδημάρχων
DACIA
Ολοκληρνεται το Πάζλ της νέας δημοικής αρχής Κισάμου
ISUZU
σελίδα 10
RENAULT
"Καλοκαιρινός"
Σεπτέμβρης
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SERVICE ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
SERVICE
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ
ΡEυGΕOT
Φανοποιείo:Βαφείο
LΛΕΦΑΛΕΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
& ΠΩΡΟΣ
ΚΙΣΑΜΟΥ 207-ΚΛΑΔΙΣ0Σ. ΤHA 28210 709%0-92435
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
εκλΜ Ν
ΠΕΤΡΙΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
Ικανοποιητικές οι πληρότητες στα ξενοδοχεία
της Κισάμου τον πρτο φθινοπωρινό μήνα
LOUPASSIS
σελίδα 4.
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
AΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΑΚΗΣ
Εφpoν uλεριστν 26, 73t5 Χονά
Τη 2321 6κ0 κ 34 0κ2460
emad loupassishomes gmail com
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑ ΝΑ ΚΗ Σ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 20220 - 23456
κIN 6945 -337 762 6945424 149
κTAMOλείτo 00aκno2Οτ.μ το έpο Anorελετα !
| and io6oο κατάστηα ΟM oρo040μ.Κατάλληλαια oe
α5 χσήση, Προσφορά .00οo.
ΕκοΥκοΜΑΡAΠωλείτοι ροonλauξεατοχία30τυ έaaάατο
|eκone50ooEna0καλή e- Πpο0pooo1200
3ραμποίοίφουράδωο τόρεδο σρρθεαιρκό πότ οκισμού ης
|τ.φ0οa κεντpικό δρόμα Προσφρρά Σ0008 μόνοί
4ΧΡΥΣΟΙΚΑΛΤΙΑ Μονδ οuonto ετός ρκμού 5τμ είνoι
σποκοτροra (χειοτpe κατρκό 0 ερα 4ρκορnοφόpα
Θadδεντρα Κατάλληλογια noοδnπο oγελματκή ρήσn Εuή
39.000 nρ σνδμήσμυη
5aταας muλεtatoκa ο.μμε2υmοδωμάτα. . κοuδακa
Ιonpθnκn 0ροσφορά τορ0ουρ Τς
6.καλυβιανή mutimιμονοδόρκέπεδο αμφιθεατpικό 1100 τμ
Ικίζει 400τ.μτψή. 5 οοοειpo α
Kοομος ΜοΟδικά οκάπεδαξι6τuriς οκοού, κατάλληλονα
| enayaική ήon, Eκisuepaφάτon στον nopεpeκκόΕρομο
| καιτaδοτμΠρoφορά150.00οευρ
0καστελι nduιρία mtr μ doκkατρleaτος
κοτμ.ς οκκμού Τήscooιpό
90440mnutoι οκόκδο μονο5αod noo tμ.6nφάτου
καρίδοόμοJπλ200τμε Προσφοράτηκρο ευρ 2
ο Μωnopοoβουεο50Η e
u.κατάλληλο γα onοaδήnoτεm uoτική ήoη. Προσφορ
E5.000 ερ)
Eοικάονa deouEεmmλυμένn στο κέντpο, βΣτου nnλapίνοστο κέντρο καγεγκοροφμέpες επελωμένες οτά στομτρο
Τμήσυδητήσμη.
ΕΙΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜNΗΜΕ ΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΥΝΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Lακύει ond 0-053
KIN 6945-337.762, 6945-424.149
4,49ε
Crete Perfect Home
GOUDA ΕDAM
Γερμανίας το κιλό.
μεστικό γραφείο
Γσεις ενοικάσες συνmρήσις , μλπς- καταοκευές
Σπούαρτ Σάμν
κw-697 445 8179180
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε.
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
Τηλpoξ . 2820 22505
Καμπούρη 4. Κοαμος (δmλα στον Αγ Επuρίδονα)
web, wwwαoio-porfechomo oom
Ολα το
ΣΥΜΑΡΙΚΑ ΜISKO
τοφκτ φοuiακ
κω & pολuοoοε
ΤΑΧΙ ΟFFICE unα
Τοχεία εξυπηρέτηση και συνέπεια
Ζητουνται ακίνητα προς άμεση πληση
KΙN.: 6932-122.132, 6946-848.093