Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Θ ΜΙΝΟAN LINEs
ΠΕΜΠΤΗ
po Coυponοn
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΜΕPHIA ΔΡΟΜΟΟΤΑ aό 2006ς 15
μm Καpακ ς 110
Εmmν Γmtτm iMa
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αpιθμός φύλλου
επινλυηίαντμεκα τι αροε Ε
ΥΥΝάν
www.minoan.gr
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.642
Σελίδα 7| Σελίδα 27
Ο ΟΦΙκατεκτησε
Ηαναστηλωση των ανεμομυλων
του Οροπεδίου Λασιθίου
Τό Super CupAάσιθίου κερδίζοντας τον ΑΟAN
Η Πολιτεία δεν στηρίζει
την Τουριστική Εκπαίδευση
. Στις 6 Οκτωβρίου οι
εκλογές στα Μ. Λακνια
Σελίδα 3
. Ποιες οι αρμοδιότητες
των νέων Αντιδημάρχων
Ιεράπετρας
Οι πρτες δηλσεις τους
Παραμένουν άλυτα τα σοβαρά Προβλήματα των ΑΣΤΕ
Τουρισμού , οι παραγωγ ,
κές σχολές του και ειδικά
οι δύο ΑΣΤΕ , napαμένουν
νάγκες των επιχειρήσεων βάθμιας Εκπαίδευσης , το
και τις απαιτήσεις των οποίο δεκδικούν οι φο
τητές των ΑΣΤΕ για α με
ταβαίνουν στα σπίτια τους
με έκπτωση , όταν χρησι
μοποιούν μέσα μαζικής με
ταφοράς . Η αιτιολογία της
απόσυρσης, όπως πληρο
φορηθήκαμε , ήταν ότι και
αυτό το ζήτημα , πρόκειται
να αντιμετωπιστεί μαζί με
όλα τα άλλα , στο νομο σχέδιο ηou σκοπεύει να
καταθέσει η κυβέρνηση,
για την τουριστική εκπαί.
δευση, μέχρι τέλος του
χρόνου Και μέχρι τότε,
γιατί θα πρέπει οι φοιτη .
τές των ΑΣΤΕ, που εδ κι
χρόνια υφίστανται αυτή
την εις βάρος τους διακρ τική μεταχείριση να συνε
χίσουν να επβαρύνονται
Pεrορτάζ:
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
τουριστν.
στην Α
κανοποίηση επικρατεί.
από τη μια για την καθι ρωση της ΑΣΤΕΚ και την
ψηλή θέση στις προτιμή
σεις υποψηφίων φοιτητν
που επιλέγουν την του ριστική εκπαίδευση Προ βληματισμός από την λη
για το κατά Πόσο η Σχολή
μπορεί να ανταποκριθεί
στις προσδοκίες των φο τητν , εξαιτίας των ελλείψεων στη στέγαση και
το προσωπικό , τις παρο Χές προς τους φοιτητές
στη διάρκεια
δν , αλλά και γενικότερα
ως προς την αναγνριση
του επιπέδου σηουδν , χωρίς τον εκουγχρονισμό
του πτυχίου κλπ. nou συνδέονται με τη δυνατότητα
των αποφοίτων για μετεκ .
παίδευση σε αντερο επίπεδο.
Παρά τις διαχρονικές τουριστικής εκπαίδευσης γού Παιδείας κ . Κεραμέως , μερς στη διάρκεια των
και μονότονα αναλαμβανό- προκεμένου να ανταπο - τροπολογίας για τη χο - Τριν περίποu δεκαετιν
μενες δεσμεύσεις από τις κριθεί στις ταχύτατα με - pήγηση "πάσο. ισότμου nou λειτουργεί η Σχολή
εναλλασσόμενες πολιτικές ταλλασσόμενες τάσεις και
ηγεσίες του Υπουργείου μορφές τουρισμού στις α.
Σελίδες 9 10
. Σε μεγάλη και ποιοτική
ελαιοπαραγωγή ελπίζει
φέτος η Σητεία
Σελίδα 11
σπουΗκ Σιμοντηρoκ .
. Καραμανωλάκης:
Στηρίζουμε το Δήμαρχο
αλλά δε δίνουμε λευκή
επιταγή
Δεν τους χορηγεί
το πόσο
Τελευταίο
να προσαρμοστούν στις διο στην περπέτεια των βάλλει τα προβλήματα της
διαρκς μεταβαλλόμενες ΑΣΤΕ. είναι η απόouρση ΑΣΤΕΚ και τα αιτήματα
συνθήκες στο χρο της από πλευράς της Υnoup - των φοιτητν της λεπτοκαι τη στήριξη nou αna .
τεί η λειτουργία τους για
Enεισό. Oυκονομικά
Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει προ Σελίδα 13
εκείνων ποu χορηγούνται
στους φοιτητές της Τριτο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Στη σελίδα 4
I.KTEO
ΝΟΜΟΥ ΩΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
mioptico
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
C10787
. Γυαλιά Οράσεως .Φακοί Επαφής
. Γυαλιά Ηλίου
.Οπτομέτρηση
Ψησ ταρια
D-ares Τμέs
6σκενιστε μιλέ ημέ
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟπτιΚΟΣ - ΟΠπΟΜΤΡΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3, ΑΠΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ
[EVANT EIΟΔΟΥ ΝΟΕΟκΟΝΞΟΥ 1 ΤΗΛ.: 28410 24919
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙερΑΠετρΑ
28410.32100
28420.93100
ΗΜΟpico-nάνης Καλορχάκης
πακέτο στο σπίτι
83113
28410 &
( περιοχή Στα
κ. Καραμανλή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα