Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

5

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5230

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΗΜΙΤΗΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ

«Εκσυγχρονισµός»
στην Ηλεία
ΣΕΛ. 11

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

Άνοιγµα
στην κοινωνία
ΣΕΛ. 4

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΘΑ ΤΑΞI∆ΕΥΑΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕIΑ
ΑΠO ΤΗΝ ΠAΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙA

Τους έκαψε...
ο καύσωνας!

«Μπλόκο» σε
100 µετανάστες

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 12

ΠΑΤΡΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Συγχώνευση
µε προχειρότητα
ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Α.ΤΕΙ
ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΕ... ΠΛΗΡΗ ΣΥΓΧΥΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΧΘΕΣ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Το 2ο προσυνέδριο
της ΟΝΝΕ∆

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

Ε. ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ

Ευνοϊκές
οι συγκυρίες
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 19-24

ΕΓΙΝΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΑ

Όλο το πρόγραµµα
των τριών
κατηγοριών

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«13» µε «κόκκινο τηλέφωνο»
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΣΕΛ. 6-7

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

«ΚΛΕΙ∆ΩΝΟΥΝ» ΑΥΡΙΟ
ΟΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ
ΣΤΗ ∆.Ε.Θ.