Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

25oC - Υγρασία 39%-80% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:11 - Δύση ηλίου: 20:05

€0.80

Ðïéïò èá êÜíåé üóá óêÝöôåóôå;

Ο κοινός τόπος των μεγάλων ελλείψεων της Κέρκυρας στις υποδομές
είναι η απουσία του Φορέα που θα έτρεχε τα προγράμματα χρηματοδότησης για την αποκατάστασή τους. Σκουπίδια, δρόμοι και νερό, σ’ αυτή την αδυναμία σκοντάφτουν. Ποιος να υλοποιήσει την επένδυση των εκατομμυρίων, που απαιτείται για τη δημιουργία της σύγχρονης εγκατάστασης διαχείρισης, μαζί με τα προγράμματα διαπαιδαγώγησης του κοινού ώστε ν’ αλλάξει νοοτροπία και να συμβάλει θετικά; Ο ΣΥΔΙΣΑ με τη διοίκηση και τους μετρημένους στα δάχτυλα υπαλλήλους; Αναλόγως, και μια και έρχεται χρόνο με το χρόνο σφοδρότερο το τσουνάμι της λειψυδρίας, ποιος να υλοποιήσει την επένδυση των
εκατοντάδων εκατ. που προβλεπόταν στο έργο των φραγμάτων; 3>>>

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4955

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ÑáíôÜñ ìåôåü óôïõò Áã. ÄÝêá
Óôïí ÌçôóïôÜêç ïé ìðëå ðåñéöåñåéÜñ÷åò êé ï ÁñíáïõôÜêçò (ä)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης
Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
(Δήμος Κέρκυρας), καθώς και άλλους φορείς (Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας στην Κέρκυρα), σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκυρης και έγκαιρης προ- ΑΘΗΝΑ. «Θα φέρουμε σύντομα τολμηρό νομοθέτημα, που θα καθορίζει τα όρια των αρμοδιοτήτων και θα μειώνει
τη γραφειοκρατία. Θα ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει», είπε ο πρωθυπουργός στους περιφερειάρχες.
ειδοποίησης (Early Warning System) έντονων ή/και ακραίων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες,
«Áñ÷áßïò»
Äõï
¼ôáí ï Óðýñïò ÃåëÝêáò
πυρκαγιές) και των συνεπειών
τους (πλημμυρικά φαινόμενα, καáãùãüò Ýóðáóå óõíÜíôçóå ôïí Ôüëêéí
ìåôáãñáöÝò
τολισθήσεις και έντονα φαινόμενα
διάβρωσης ακτών και περιοχών
ôïõ Üñ÷ïíôá
ôñåéò öïñÝò
áíáêïßíùóå
Natura), που να καλύπτει την πεôùí äáêôõëéäéþí! 13>>>
óå ìéá ìÝñá! 4>>>
ï ÁÏÊÊ 15>>>
ριοχή του Δήμου.
Σελίδα 8>>

ÅðáíÝëåã÷ïò
ôùí ãçðÝäùí
áðü ôçí ÅÐÓÊ
ÐÝìðôç 5 Óåðôåìâñßïõ

Seven Seas Voyager
09:00 - 17:00 - ÅðéâÜôåò: 777
Star Flyer
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 170

14»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα