Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
pισΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣTAΣnοs
nαyo09Υ0 o
Ν 1- Npt ΤΤΗ 4 ΣΤ Y 1
ou wan
www.olympiobima.gr
Τμή ούου υm epo
Τμ μο
ο τέσσερις
αντιδήμαρχοι του
Δήμου Πύδνας
Κολνδρού
EMA ΣΤΗΝBAΔΕΥΣΗ
Το χρονοδιάγραμμα
για 33.000 προσλήψεις
αναπληρωτν
EVOΠOΙΤΑΙ Η ΠAΙΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΑΤΟΟΡΜΑ
.Ξεπαγνουν.
οι πλειστηριασμοί
ΤΑ ΔΙΑΑΚΑΣΤΙΚΑ ΡΟΕΛΗΜΑΤΑ
αΑMΟΔοπΤΕΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΟw
Τς apooiγας 34000 ην
mν on η pηo
πy sapηv uν wφl
nμωησοκή γο oTS 0α γνouv
as ςης μά ς ης
Τασκείlaάνα ν mpoβς οοoπό
κς o να οpοιύ npο ό w
aorμη όαρη v μμένν οη
ερμη φο tη άνος
ε o oγpμουν α nά mu
υπήροuν σa in ης γ, ο
πpouppοw οσκνoς τυς γα
πyoempη δo o αοητp
oί w ά μα on
paoή τ pη πστηούρη ης
δv a ο οκ ημpς
δ ιοην oούrpή u υηp
ap 1η Ep
Τους Μoοεpς onμopuς υ μοu
nos eοpό κα κoμούς ns
o δαος κAάσης Μoος
Πρόoo γο ος au Badλm
Aiαδμοo Πppooος Κοθοpος
λρομων E opαλn
Κ wοo μο αην E.
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΤNΗΤΑ
Πpοβarη Agpo μ nmo μζό
oων τηνε o ονηη
appoς waν ων δμον
Eoμων niωος α Μθς wot
Tν ooη w oαδογν ρων, ov
κnoprm n η o ωνο
οονν, uονυ γουν ανήη
τν o πυκ uωνo
οφue ωwνNn
Shift
ΣΤΗΝ ΚΕΜΤΡΙΗ ΜΑΕΔΟΜΑ
Σύστημα
Συγκαρητήρια
προειδοπο ίησης για
τον ιό του Δυτικού
Σηvoσrμη μς ογοή ΜΕπηΝ
| ΔΡΡΑ γαντuή ήμέμ.
| αηy KτοιαΤΡΟ γαλή
| oς εoάμ a p ο
mκ amδήmς μ α a ς
Νείλου
ΑΟ ΕΡΕΜΗΤΙΚΗ OMΑΔΑ
ΕΝΟΨΕ ΤΗΣ 84ΗΣ ΔΕΟ
Επίσκεψη στην Κατερίνη του Γραμματέα
Πολτικής Επιτροπής της Ν.ΔΓ. Σεργίου
Σηηpia n mmς aoμτς
6γαpς κα ς aovoυ Δ
Kοu oά ομάδα πu
44 o ημ ό
O ς η γmpά
alb Aμποννο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
peς ις αs
Δημ ς onp
m oe μ
πος oεονηή βp.
oν μφoνο
Γpαμς nnς
Epos uoμμς..
Γoppς pu ό ν
δo φ τω
"ουnpoύμ n ΟΔΕ
weo u ba το
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
- νέν
NBpή proο
NEp ή σωτρ EΜαος-Γuς
γαοερα ό po aρεπένα μη
uμμοή o p e pα Aό
Vμοής ς u ων οΝomio
poής ής ο ηEpaγa v έoe
wEν . A ηκής ps
a ήowο ΑΟ ηφμηοι
φyoκατπ oκν ν
covdmnAE
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Με τον δήμαρχο Κ . Κουκοδήμο συναντή θηκε
ο Γραμματέας Π.Ο της Ν.Δ ΓΣτεργίου
ΤΕΡΠΣ
κEΛ1 EST4ΤΕ
Καiaseaκατιαe Κaναm
αηα ΠΤΗΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πωλούνται αυτονομα διαμερίσματα
στην Μεπτοκαρυα Ππρίας αnοτα
(ως 6θrμκοντά στην Πολοσσ.
Eμή oνpη μ
ovΓρμ nnς
Δημααno Eupru
chs opο ουγpd κα
οδήμυνς phnς
Kαon aς ά η
δp ωνόα
δo νtaςαφpο μο poν
ομoK ns
nomς ηnς μμπν
Τoκή A on
Χtouμε σχίσως mστοσύης
Επαγγιλμπτικά απινητα και
Θκάπεδα ευτός σγεδίου ναι εκτός
στην Aεπτοκμρμό και ελαπο.
Ατυgρουν
Με προόντ ποoτητας στις
λύτερες Τuές - το
οδικευμένο μας mροουmd, σας
εyνdpα στε το καλύτερο
απotσμα.
T2351039303 &34886
konstadini dis (livα com
55 Ν-υu, , ου Ju puυ
ww.ieμοs. g. inίoster po.ην
Πρ τυπο
φυοντιοτηproκό συνκρότημα
Γατσιός-Γκουλης - Μπρουσκέλης
μεξεδοΕαsiα - yupoτβpα
Συνχαίρουμε
Αppοδίmς t10
Cauuu An μας 1salxtist e
Τn 2551ο ωα
σήμερα ολους Τους επτυχoντες μυθητeς μας
κΤoυς υχομοστε μια πετυχημνη
στοδοδρομία oή φαmτn uή
www.toniski.comg
ul com
Ι Νnaic
τonaroία
mi :25ΙΟ7ΟΣ5
Κrmεatγα
Καλούμε εσάς σήμερα
bomapodies tetaεάγτaίen.
Αθpωmστκιν Σnoouν
γα να tστε αυroί ηoυ σε tvα χρόνο
θα aον το συνκαpητnpοo μας
θεικίν Σποδν
OEΩΡΗΤΚE τnoYE
ΘETIKE ΣnoΥΛΕr
Οοίος &ΠΜpoγoprήs
και φέτος πρτοι σε επιτυχίες
ΑΡΙΤΤΟ ΟΥΣ Σ
PΓΟΣΤΑΟ ΕΤooy ΣΚΥΡΟΔΗΜΑΤΟΣ
ουμοΣ ο67