Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.590Τιμή 0,60 Ε. Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζοβέλλα 11-AΝΝNΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.79 1-Fax 26510 30.350. http:/wIw.prcinosiogos gre [email protected]ρroinoslogos.gr
Σε θερμό κλίμα ηχθεσινή συνάντηση Κ. Μητσοτάκημε Περιφερειάρχες
ΑΙΟΚΤΗΓΡΑΝΝΗΜΕΠΡΦΕΡΕΙΕ
Φοροελαφρύνσεις θα εξαγγείλειο Πρωθυπουργός στη Δ.Ε.Θ. πραξημε ΝΓκότα και Α Μπαριζκα ανακοίνωσε ο Μ Ελισάφ
ΟΜΕπαρτείνύψς τον πλονομάνων είαη ΔεγάντΟι τρεις παρατάξεις ενθηκαν
Μ ΚΑΥΡΙΜΑΝΗΣ Ανυλοποηθούν όσα συζητάμε θα αλάξαι η μοίρα του τύπου μας.
, σάρκα μα
στα Γιάννενα!
σε . .
. Μια νέα αρχή στις σχέσεις
Κυβέρνησης με ης Παριφέρεες
Της χρας εγκαινιάστηκε χθες .
με m συνάντηση Του Πρωθυπουργού Κ ΜηΤσοτάκη με Τους
νεοεκλεγέντες Περφερειάρχες.
Πρόκειται για μια ακόμη δέσμευ
Απέχει ακόμα η νέα Δημοτική Αρχή από την απόκτηση
πλειοψηφίας . Ποιοι είναι οι εννέα καινούριοι Αντιδήμαρχοι
ΤΚΑΛΟΙΑΝΝΗ: ΟΔήμαρχος υοθέτησε πραχτικές παρελθόντος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
. Τρεις παρατάξες, συτές των
Μωυσή Ελισάφ, Νίκου Γκόντα και
Αρη Μπαρτκα , πυu συνδέθηκαν
μεταξύ Τους με σύμπραξη και δο
δημοτικοί σύμβουλο, ο οποίοι α.
νεξαρτηοποιήθηκαν ατό την m ση Του Πρωθυπουργού ποu υ.
λοποιείτα για τακτικές ανά δ.
μηνο συναντήσεις, κατά ης οποίες θα συζητούνται μεγάλα α ναπτυξακά ζητήματα , αλλά και
Τρέχοντα που απατούν λύσεις .
Όπως είπε στην εισαγωγική
του τοποθέτηση ο Κυριάκος ΜηΤσοτάκης , πρόθεση ης Κυβέρνη.
σης είναι να υπάρχει συνεχς καΕνημεροτκ αλλά κα παραγωγκή ήανη χθεσνή ευρεία σύσκε
Ψη του Πρωθυπουργού και Υποοργν με τους Περφερεάρχες..
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Από7 έως 15 Σεπτεμβρίου .
Και το Πανεπ. lωαννίνων παρν
στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης
θα προβάλλα τα ακαόιμακά χαι ερευνητικά επιτύγματά του. .
oτή γραμμή μτους Προφρε
όρχες , στους οπο -11η στλ
ράταξη Της Ταπάνας Καλογιάννη ,
συγκροτούν η vία Δηματική Αρχή
στα Γιάννενα
Η σύμπροξη , η σποία . . κυοp pούνταν εδ και εβδομάδες ανακο
νθηε επίσημα χθες , Παράλληλα.
ανακονθικαν τα ονόματα των εννέα νέων Αντιδημάρχων , στους οποίους περαμβάνονται στελέχη και
των τρν παρατάξεων . Φστόσο , η
Αξιος, ο υιός
του Πατρός! .
ΟΜ. ιοάφ έδωσε χθες Το χέρια με Ν . Γκόντα και Άρη
Μπαρτζκα, υπογράφοντας πρακτικό σύμπραξης με Την
mapάταξη της Δημοτικής Αρχής .
. Και Το Πανπ
στήμιο kωaννiνων θα
δσει το παρν,
στην 84η Δεθνή Εκθε .
θεσσαλονίκης , με
σκοπό να προβάλλι.
: μερικά από τα ακαδημαϊκά και ερευνηικά
επιτεύγματά του , αλλά
και να ενημερσει ro
φοτητικό και Το ευρύ.
τερο κονό για ης σπουδές , τα παρέχει, όπως Το πρόγραμμα κ
Δημοτική Αρχή δεν διαθέτ ακόμα μοτικό Συμβούλιο na στο Δη θα έχε ενδιoφέρον,
Εως 15 Σεπτεμβρίου οι δηλσεις. .
στω τη σχειή.
, οπότε η συνέχεα
. Τελικά, . ήταν δκαιο και
έγινε πράξη! Ο υιός Τσίκαρη
ορκύστηκε χθες και ανέλαβε κα .
θήκοντα επικουρικού υπαλλή
λου για δύο χρόνια στις Διοικη
πικές Υπηρεσίες του Πανεπ
στημιακού Νοσοκομείου , έχο ντας προίστάμενο (Διοικητή )
τον πατέρα του! Για όσους θΕ
Πρακτικές του
Παρεnθόντος . .
Οι Τo έντονες συζητήσεις στην
πόλη προκλήθηκαν Τάνως γύρω aπό τους καποσκιpτήσαντες Της π ράταης Καλογάννη, η οποία σε ονατονωσή της οφήει 1η σελΑ
Αντίστροφη μέτρηση για το
Κτηματολόγια
στα Γιάννενα
τουν ηθικό τημα 11η σλ Τμήματά κα Dς υπmρεσίές πoυ νηmκο ρuλευτu σμιχτιρη, : χρς όrου λήξ η προθεσμία (15
V ΗΠΟΜΙΛΑ ζητά ενιαία παράταση για όλη τη χρα
. Δέκα μέρες απομένουν-εdν
διν δοθεί και νέα παράταση- μέ Erasmus και υπη , σε θέμαΕίσημα ηγαρίν u πάnβ
w lαrπσημακό οoυ.
/ ioinαμ ουs οpγάρ
Σλ. 2
ρεσίες συμβο
Τα σταδιοδρομίας και
ματικότητας.
Έτσι από μεθαύΗΜ. Κεφάλα ζήτησε από το Υπ. Τουρισμού
Να δοθεί έμφαση στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα
Σεπτεμβρίου) για η δήλωση ακe
νήτων στο Κτηματολόγο όσον a
Ανάγκη σύστασης ειδικού οργάνουγια την πάταξή του :
: του Ν. Ιωαννίνων
Μάστιγα τ παρεμπόριο και
piη ξμγά ση balή μη
ν Στα Γιάννενα έρχονται στήμερα Χ. θεοχάρης - Μ Κόνοολας
για την γιαννιτικη αγορά!
Vτ επισημαίνει η Ενωση πων Επιμελητηρίων
αμύνες μλουτμόγα
Σελ. 6
. Την πρτη
Του επίσκεψη στα
Γιάννενα θα πραγ ματοποιήσει σήμε
ρa , Πέμππη ο νέος
Υπουργός Τουρ σμού Χάρης θεοχάρης μαί με Τον
Υφυπουργό Μάνο
Κόνσολα, προκειμένου να έχουν συναντήσεις με Τοπφορά rα Γάννενα Την Αρτα και
την Πρέβεζα. Αν και δόθηκε Τpiμη
νη παράταση . ανάσα , πολλοί
Ηπειρτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρσει ην διαδικασία, είε γιa ί δεν κατάφεραν να συγκεντρ.
σουν Τα απαραίτητα δικαιολογητκά είτε γιατί το άφησαν για mν π .
λευταία στιγμή και rρα τpέχουν
και δεν φτάνουν!
Στο μεmαξύ , συνάνηση εργασίας, είε χθες το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας δοκτητν
Ακνήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με την πολπκή
ηγεσία του Υποuργείοu Π:ριβάλλοντος κατά τη διάρκια 11ησελ
. Πραγμαική μάστιγα για rον εμπορ: κό κόσμο αποτελεί Το
παρεμτόριο, Το ο: πoίo εξακολουθεί να
: αανθείν σε όλη την
χρα, εξοβελίζοντας
nς μικρές νόμιμες ε
πχτιρήσες και προ
καλντας ταυτόχρονα ετpύ .
Μτpντκτίηφάη ον τii
Τκαγγής Ε-l
ΗΜμναυλιΕτφίατα
τn τw Πατιγoτmό Νέωt
ματα που απασχολούν την Ήπειρο γ νικότερα όσον αφο-3η σελ.
ΗΜ Κεφάλα με τον Υφυπ. Τουρ
αμού Μ. Κόνσολα
Σελ 12
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΒΟΛΕΣ
Ενισχύειτην άμυνά του ο ΠΑΣ Γιάννινα
Ξεκίνησε προπονήσεις
ο Επαμ. Παντελάκης
ΕΤΙΦΛΛΙΔΕΣ,
Ελληνική η αρχαιότερη
γραπτή γλσσα! ..
Πλατφόρμες και τρυπάνια!
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ
εκανονικό πρόγραμμα οι Νικολιός, Νάουμεις και Ζούλης
Ο Δυστυχς, το ελληνικό κράτος, τα 45 τουλάχιστον μεταπολτευτικά χρόνια, δεν μπόρεσε να σοβαρευτεί . Ολα αυτά τα χρό .
νiα, υπήρχαν anό mς κυβεργήσεις, παροχές και προνόμια, σε διάφορες κατηγορίες εργοζομένων. και μη! Και αυτό είχε σαν aπoτέλεσμα, τη συσσρευση πολλν δεινν , σε τούτο τον τόπο!
Οι πολιηκοί ενέκριναν κάθε παρόλογη παροχή! (μήπως πλήρωναν από τη τοέπη Τους , ο λογαριασμός πήγαινε σε όλους τους
υπόλοιπους . )
Τα συνδικάτα , όχι απλς διεκδικούσαν, αλλά επί της ουσίας , τα
ίδια κυβερνούσανί
Και έτσι προέκυπταν , διακρίσεις , οδικίες, ανσότητες
Κάποια παραδείγματα, δείχνουν το μέγεθος του προ-Τησελ
> Γράpει ο ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Με απογευματνή προπόνηση συνε χίστηκε χτες ro πρό .
: γραμμα της καλοκαρινής προετομασίας
: Του ΠΑΣ Γιάννινα ενό Ψει και τoυ σαββατιάπικου φιλικού με τον
Θεσπρωτό στο Ζωσμόδες
Μα με 11ησελ.
. Είναι γνωστό ότι η Ελληνική γλσσα είναι η
αρχαιότερη από όσες γλσσες ομιλούνται και γά.
φονται σήμερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Μάλιστα,
αποδείχτηκε στη δεκαετία του 1950, ότι είvαι εντυ πωσιακά αρχαιότερη από όσο εθεωρείτο στις α χές του εκοστού αινα .
Κάποιο, όμως , (για τους δικούς τους λόγους)
ανακάλυψαν και υποστήριξαν την θεωρία ότ ο Έλληνες πήραν το
αλφάβητο από τους Φoνικες , Αν είναι δυνατόνΜ Οι Ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα