Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Έτοιμα για το Πανευρωπαϊκό
Κωπηλασίας Νέων τα Γιάννενα
Leλ 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 5
Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6416
Τμή 0,60ε
ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ
ΕΦΗΜΕ P I ΔΑ ΗΣΗΠΕ
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Spoτής AΕΤΗ ΜΑΛΑΝ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880| email: info@ne oia gones .gr | www.neoiagones.gr
ΟΙΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΟΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων Πάει στη Διεθνή
Έκθοση θεσσαλονίκης
Αno το Σαββατο 7 ΣεπτεμΒρίου
2019 έως και την Κυριακη 15
Σεπτεμβρίου 2019 , το Πανεπιστημιο
Ιωαννίνων θα συμμετά σχε στην
84η Δεδνη Εκ8εση Θεσσαλον ικης,
προβάλλοντας μερικά αno τα ακαδημαϊκά κα ερευνητικά επιτεύγματα
του , αλλά και ενημερνοντας το
φοιτηικο και το ευρύτερο κοινο για
τις σπουδές, τα Τμηματά και τις υnn
ρεσίες Που Παpέχει, oηως το Πpo γραμμα κινητικότητας Erasmus+ και
υπηρεσ ες συμβουλευτικής σε 8εματα σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας . Διδακτικο, ερευνητικο και
διοκητικό Προσωnικό του Πανεπ
στημίου Ιωαννίνων θα Βρίσκεται
στο stand 19, στο περiπτερο 14 nou
φιλοξενει την θεματικη ενοτητα της
εκπαίδευσης ACADEΜΙΑ.
Περιφερειακή ανάπυξη
κIι κονωνική συνοχή
ΣΕΛ. 5
Στα Πάννινα η γεσία του
Υπουργείου Τουρισμού
Στα Γιαννινα 8α Βρίσκοντα σημερα ο ΥΠουργος και ο Υφυπουργός
Τουρισμου Προκειμένου να συναντη8ούν με τις τοπικές αρxές και
να συζπτησουν 8εματα της ηεριοxής.
Εν οψει της επίσκεψης αυτής n
Βουλευτης του νομου Μαρία Κεφαλα είχε συναντηση με την πyεσία
του ΥΠουργείο .
ΣΕΛ. 4
Συνεχίζει να ακσυγρονί2ετα
το ΠΙΝΙ
Ύστερα αno τρεις αγονες διεανeiς διαγωνιστικές διαδικασίες ,
αναδείχ8ηκε την Προηyούμενη
εβδομαδα αναδοχος για την πpoμηθεια και εγκατάσταση συστηματος αno h κευσης και διαχείρισης
υγραερίου για την κάλυψη των
ενεργειακων αναγκων του Πανε Πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων.
Σοσκεψη υπo τον Πρωθυnοuργο Κυριάκο Μπτσοτάκη με τους Περιφερειαρχες της χωρας Πραγματοnοnanκε στο Μέγαρο Μaξiμου . Με τη συσκεψη αυτη εγκαινάζεται η διμπνη τακτικη συνάντηση nou έχει εξαγγείλει ο Πρωaυnouργoς
προκειμένου να υnaρκει η καλύτεpη δυνατη συνεργασία μεταξ της κεντρικής δoίκησης και των nεριφερεν. ΣΕΛ .3
Ιωάννινα 2023: Έκουν
Ιδιαφορετικές
|Προτεραιότητες
ΣΕΛ. 8
.Είκαν άλλες Προτεραιότητες , δε
| μας εixαν ενημερσει Αυτά λει
| σε γενικές γραμμές η ανακοίνωση
| της Παραταςης Μuaννννα2023, γα
| τς δύο ανεSaρ τητοnοιησεις των
| εκλεγμένων συμβουλων της napάτ .
| Snς ATΒaτίδη και Παπna .
| Η ανακοίνωση της naράταης
| Καλογιαννη σημεωνει τα εSns :
Ενημερωθη καμε απo διαδικτυακές
| σελίδες για τη δηλωση nou κατεaε| σαν ο κ. Ιωaννης ΑΙΒατίδης κα
| Αριστειδης Παπnaς στον Προεδρο
| του Δημοτικού Συμβουλίου, Περί ανε| Sαρτητοnoιh σε ως τους αno την
| nαρaταsh μας.
Με επτυχία και φτος
το