Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ζοιρΡFAEP
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12340
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Έως 31 Δεκεμβρίου η ευκαιρία για προστασία πρτης κατοικίας
Τελευταία ευκαιρία για 150.000 οφειλέτες
ΣΕΒ: Κατάθεση προτάσεων
για αύξηση των επενδύσεων
Μητσοτάκης:
Κάλεσμα
στους Ολλανδούς
επενδυτές
Οι αντπρόεδροι του ΣΕΒ, κκ . Σπύρος Θεοδωρόπουλος
και Ευάγγελος Μυπληναίος απροσπησαν τον Σύνδε
σμοστη συνάντηση των Kοινωνικν Εταίρων με τον Πρω .
θυπουργό , που πραγματοποιήθηκε ενόψα της ΔΕ .
Ο ΣΕΒ καέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων που θεωρεί
απαραίτητς προς άμιση υιοθέτηση και αφορούν
. στην άμεση κινητοποίηση παραγωγικν επενδύσεων ,
με αιχμή την επιτάχυνση της αδειοδότησης των επενδύ .
Κάλεσμα στους Ολλαν.
δούς επενδυτές να εμπιστευτούν τη χρας μας , απευθύ .
νει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή Του στην εφημερίδα Het
Financieole Dagblad . Τονίζει
ότι οι εταίροι της χρας και
οι διεθνείς αγορές αναγνωρίζουν πλέον ότι η Ελλάδα έχει
γυρίσει σελίδα και σημεινει:
Ερχομαι για να καταστήσω
σαφές πως η Ελλάδα έχει ξεπεράσει οριστικά την εποχή
της κρίσης.
Σε ερτηση για την αυ .
ξηση των
μεταναστευτικν ρον τις τε.
λευταίες ημέρες ο κ . Μητσοτάκης τονίζει ότι αη αντιμετπιση αυτού του ζητήματος
απαιτεί ευρωπαϊκή στρατηγι
κήν και προσθέτει: Όποιος
θέλει τα πλεονεκτήματα των
ανοιχτν συνόρων της συνθήκης Σένγκεν θα πρέπει να
είναι έτοιμος να επωμιστεί και
τις συνέπειες .
. στην αναβάθμιση των υποδομν και των δικτύων
. στο φορολογικό πλαίστο , με έμφαση στη μείωση των επ βαρύνσεων στην παραγωγή και εργασία
. στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
, στην αναβάθμιση και ανάπτυξη Του ανθρπινου δυναμ.
κού με σύγχρονες πολιτικές και εργαλεία.
Τελευταία ευκαιρία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2019 έχουν 150.000
οφειλέτες, για να σσουν την πρτη κατοικία τους .
ΥποΙΚ: Αμεσα η ΚΥΑ
για το καζίνο στο Ελληνικό
κύριας κατοικίας, η ηλεκτρο
Μόνη λύση και ευκαιρία διάσωσης
νική πλατφόρμα προστασίας πρτης κατοικίας .
Τις επόμενες ημέρες μάλιστα η κυβέρνηση θα ξεκινήσει επικοινωΕπίκειτι άμεσα η υπογραφή της ΚΥΑ σχετικά με την
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για το καίνο , εν
προχωρά η ενδυνάμωση αυτοτελούς Γραφίου Ελληνικού ,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικν
το οποίο παραθέτα μια στιρά από ενέργειες του για να ξ κινήσα η υλοποίηση του έργου .
Γιa την Κυβέρνηση , το Ελληνικό αποτλεί εμβληματ κή επίνδυση πρτης προτεραιότητας . Δύναται να αποτ .
λίσει ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της υρύτερης περιο
χής και της χρας, καθς και πόλο προσέλκυσης κα άλ.
λων επενδύσεων . Η υλοποίηση της επένδυσης προαπαι
τούσε μία σειρά από κανονιστικές και διοικητικές πρόξεις
οι οποίες , Τα προηγούμενα χρόνια , είτε είχαν κπαγσει
είτε προχωρούσαν με πολύ αργούς ρυθμούς.
νιακή καμπάνια για να πληροφορηθούν οι 150.000 πολίτες που υποπροσφυγικν.
λογίζουν η ΑΑΔΕ και οι τράπεζες ότι μπορούν να ενταχθούν στις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης στε να μην χάσουν την ευκαιρία έως
τις 31 Δεκεμβρίου να εξασφαλίσουν την προστασία της πρτης κα τοικίας τους , που συμπεριλαμβάνει και κούρεμα της οφειλής και επιδότηση της δόσης.
Για την προστασία της πρτης κατοικίας , που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, είχαν υποβληθεί περίπου 18.000 συμπολίτες μας, εκ των οποί.
ων μόνο για 30 αιτήσεις είχε υποβληθεί το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικν και από αυτές μόλις σε 2 έχει γίνει ρύθμιση!
Tίτλοι Τέλους για δημοπρασίες
Ερευνα:Πτση του Τζίρου
στις εκπτσεις
ΑΑΔΕ: Οργιο φοροδιαφυγής
στις ενοικιάσεις δωματίων
Ηους τίτλους τλους nα τις δημοπρασίες λιγνιτικής
1 και υδοηλεκτρυκής παραγωγής της ΔΕΗ ανήγγιλε 1 μηή συμμετοχή τωνπωλήσεων σε τουρίστες και ο Κωστής Χατζηδάκης . Μιλντας στον Real ξεχαθάρσε:
.θα σταματήσουμε τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ γιατί θέλου
με να υπάοχει ανταγωνισμός επί σοις ρος . Και, θα προ
χωρήσουμε στη απελευθέρωση στην ενέργεια , όπου θ λουμε να υπάρχουν πολλοί πάροχο, και οι καλύτερες δυ νατές τιμές για τους καταναλωτές.
των εxπτσεων , χα [τση τζίρου κατά την περίοδο
Ψoς τάλος η φο0οδιαφυγή στο χρο της ενοικίασης
ΛΑδωματίων. Οι διασταυρσεις έnναν για 770 τουριστι
κά καταλύματα και προέκνψε αύξηση των δηλωθέντων
εσόδων από διανυκτέρευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΑΛAΕ η απόκλιση μεταξύ εχτιμμενου και δηλυθέντος
τζρου για τις επιχειρήσεις αυτές περορίστηκε κατά τν
gετινό έλεγχο στα 113 εκατ . έναντι 21,3 εκατ. πέρυοι .
λειψη διαθέσιμου εισοδήματος , έδειξε έρευνα του Εμποριχού Συλλόγον Αθηνν . Από τα αποτελέσματα της έρευ
νας , φαίνεται ότι μεγάλο μερίδιο των καταστηματαρχν
( 57,9%), δήλωσε πως ο τζίρος των θερνν εκπτσεων του
2019 ήταν χειρότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του
2018.