Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράpoς
Που αγαna
τον τo1ο tυ
nρenei να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
boκτήτκ. Ειδότη-ΔευAνmς ΒΑΣ ΖΕΡΒΑEteς 45ο Aωφάλα 1154 Τμή 000 ευρό. tεττη 4Eπευβρίων 2019
ΗΣΗ ΕΡΙΟΝ
ΕΝΕΑΕMΡΕΜΟΟ
1Ν ΑTΠΕΡΙΦΕΡΕΝΡΧΗ ΕΙΡΑ ΑΝΝΟΥ
ΠΤΣ ΠΕ ΠΡΒΖΑΣ
0έτmoε toν ετp κάννου εr
νέου στην Φέon tου Aντη ριpεpeopn nE nppeζος
, 00ος 6α t και opμοnopei tικ τtυutaiες ημέρες να
επικεντρωθήκ . στο μεξονα
δτήματα nοu opopοuν τον
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αρης Τσελίκος
Δήμο npέβεζος, nλnv όμς ρwερειοκή Eνόττο np- διοτmτες της Περιpέρειας
βεζος
ο Πφερειάρς Mnaί .
ρου ΑΛ κανpμάνηκ o0o
nou opopούν τον tουρομο
mK neppέρεος Hnepου.
νχu στη σελ. Ψ
να Ουμίοουμε ότι ορκετά
είνα και τα ανοτά ζπτή.
pατo noυ οφορούν tmv ne .
Ευχάριστη είδηση
Ξεπέρασαν τις 13 οι φωλιέs
των χελωνν Καρέτα-Καρέτα
Ξεnέpaoαν τις 13 |
οι φυλιές χελωνν
Καρέτα .Καpέtα
nou "evtόmo. ο Αpχελων στην naρά.
κτα ζνη anό Μύ
τκa έως Καστροσυ
υνχεα στη σν
Κάλεσμα στους Ολλανδούς επενδυτές
Σήκωσε μπαϊράι
η θάνου
Να εμπιστευτούν τη χρας μας
Αrηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Αρνήθηκε
να napραστεί
στην τελετή
Παράδοσηςς.
παραλαβής
της Επιτρο πής Ανταγω.
νiσμού, η Β .
σιλική Θάνου και την αnόφασή της
Υνωστοποκί μέοω emστολής στον
κ. Γιργο Λιανό nou αναλομβάνει
Eκeφαλής της Αρχή .
κoλεσμο στους onΜον.
δούς εnενουτες ν εμm.
στυτούν wκpoς μας , a.
ενει ο npuopοup νος κυράος ΜΠΟ
με ουνένυυτη τo στην
εφημερίδο Μ Fnancίeoie
D d.Τονοι οτ α .
τopo, uKς κρος καιοι δε .
OνEiς οορές οναγνωp ξουν ntον on η fΛoo
εε γpoa οenisa και on.
μενεi, tpoμa yα νο
ΚαΤ 000ς n
Ε 0 κι Ernepoοη ο.
ρισικά τmν εnοn tnς κρί.
pνza νη η
wέo τη σ