Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδικήξ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΤΟΣ 190 ΦΥΛΛΟ 4.526 1,00Ε | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Ο Πλωτάρχης του Αιμενικού Σματος, Αιμενάρχης Νάξου, Αλέξης Αποστολόπουλος
Είμαστε ένα τολυνηστακό Αμεναρχείο,
Οιεπιτυχές
ΤουΑμναρχείδυμας)
είναι πιο Ψηλά
άπό κάθε
Αμεναρχείο
ΛΙΜΕNΙΚΟ ΣΩΜΑ
HELLEΝIC COAST GUARD
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΧΟS
PORT ΑUTHORITY OF
ΟΑιενάρχης Νάξου, Αέξης Αποστολότου λος μιλά σήμερα στην 4Κ για πολλά και σημαντικά
αφορούν στο λιμάν, στην Μικρή Σκάλα και στην χερσαία ζνη ίπαραλιακό δρόμο,.
-Οι παραλίες μας φέτος, για πρτη χρονά,
περιήλθαν στην δική μας αρμοδιότητα. Εμείς,
ήμασταν υπεύθυνοι φέτος
παραλίες Εμείς έπρεπε
τους προβλεπόμενους από τον νόμο ελέγχους.
Και εμείς, ως Λίμεναρχείο , θα εξακολουθήσουμε
και μέσα στα επόμενα καλοκαίρια να κάνουμε
ελέγχους , εάν και εφόσον δεν αλλάξει ο νόμος.. .>
Ακούσαμε επιχειρηματές να μας κάνουν τα παράτονά
πους, επειδή κάποιοι συνάδελφοί τους χωρίς την απαραίτηη
άδεια. στα χέρια τους δούλευαν σε μικρή απόσταση από
αυτούς (σσ: τους αδειοδοτημένους επιχειρηματίες) .>
-Για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο Βίντσι
και στην Μικρή Σκάλα από τον ελλιμενισμό των
πλοίων: ς Εχω κάνει έγγραφο στους καπετάνιους όλων
Των Πλοίων, ζητντας τους να καταπλέουν στο λιμάνι
μας με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα προκειμένου
να μη δημιουργούνται προβλήματα. . Για την Μικρή
Σκάλα και τον ελλημενισμό των σκαφν: Κάποια από
τα σκάφη μπαίνουν σε όι συστή κατάλληλη θέση Σε
θέση, σημείο ακατάλληλο
το καλοκαίρι για τις
κάνουμε και κάναμε
Κολοκαιρινές δυακοπές
ξένοικοτα και νόστιμα!
St Getye
cafe restaurant Plaz.a

Τελευταία νέα από την εφημερίδα