Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξεκίνησαν οι εγγραφέ
στα ΚΔΑΠ
του Δήμου Σπάρτηςσελ. 7
0 ΠE Η Σπάρτη
ανακοινσε Πετρίδη
και Τσιζνιέφσκι σελ. 15
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΚΑγκάλιασεν και φέτος
τους Λάκωνες ομογενείς
n IMΜΣ σελ.8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 | Ετος 24-Ι Αριθμός 5718 | Τιμή φύλλου 0 ,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731 081250.-mailinfo @lakon ikos.grwww.lakonikos.gr
Αφαντην η Σπάρτη
στους αυτοκινητοδρόμους
Όρισε τους έξι
αντιδημάρχους
ο Π. Δούκας
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιν Βιοτεχνν Εμπόρων Λακωνίας
Patra
Τρίπολη
Τήρoli
Καλαμάα
Αρχ, Κορινθος
Anc. Korinthos
Kalamata
Τους έξι αντιδημάρχους, Που
θα ηλαισισουν τη νέα Δημο
τική Αρχή ΣΠόρτης , ανακοί Δευτέρα
Σεπτεμβρίου , ο δήμαρχος
Σπόρτης κ . Πέτρος Δούκας Η
θητεία τους είναι μονοετής
ήτοι από 2 Σεπτεμβρίου 2019
έως κοι 1 Σεπτεμβρίου 2020.
Συγκεκριμένα , μεταβιΒβάζει
καθ' ύλην αρμοδιότητες στους
κάτωθι δημοτικούς συμβού
Ανύηαρκτη είναι η αναγραφή στον ουτοκινητόδρομο Κορίν - Πλιο.
του τοηωνύμιου - Σnάρτην στις θου-Τρίπολης , όπου η Σπάρτη
nνακίδες οδοσήμανσης του ου - κάνει. Πρεμιέρα , αλλά και σκέπτης της Λακωνίας θα αντι - δρομο (onό E0 Αθηνν -Κορίν
τοκινητοδρόμου Αθηνν-Κο - αυτή για ηεριορισμένες εμ- κρίσει το όνομα Σnάρτην μόλις θου ή ΕΟ Κορίνθου-Πατρν),.
ρίνθου-Πατρν ίστο ρεύμα φανίσεις Αντίθετο, την τιμητική δύο () φορές κατά μήκος της στο ύψος του χωριού Σολομός
Προς Πάτρο, στο ύψος Προ του τους -και με το napanάνω- Κορίνθου-Τρίπολης , εν οι εν η δεύτερη απαρουσία της
ανισόπεδου κόμβου εισόδου στους Παραπόνω οδικούς άξο- όλλες Πόλεις τυχκάνουν τριπλά- Σπάρτης συναντάται στην Τρίστον συτοκνητόδρομο Κορίν - νες έχουν οι Πρωτεύουσες των σιας-οχεδόν- εμφάνισης στις πολη ίσχεδόν 70 χλμ μετά!! .
θου- Τρίπολης-Καλαμότας) . τριν άλλων Πρωτευουσν της nινακίδες Η Πρτη ενημέρωση λίγα μέτρα ηριν την έξοδο για
Ελαφρς καλύτερη είναι η νότιας Πελοποννήσου , η Τρί - ηερί unaρξης της -Σηάρτης, την Παλαιά ΕΟ Σηάρτης-Τρίπο
εικόνα όταν οι οδηγοί εισέλθουν nολη, η Καλαμότα και το Ναύ - στους διερχόμενους οδηγούς λης! συνέχεια σελ 9
- Μιχαήλ Βακαλόπουλος , ως
γίνεται ορκετά χιλιόμετρα μετά
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επ - την είσοδο στον αυτοκινητό αντιδήμαρχος Διοικητικν
θεμότων και Ανάπτυξης και
Αvαπληρωτής Δημάρχου
Γεωργία Δεδεδήμου , ως
αντιδήμαρχος Οικονομικν
θεμάτων
- Γεωργία Ζαχαράκη- Αναστασοηούλου , ως αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανόπτυξης
και Κοινωνικής Πολιτικής
- Χρήστος Κανακάκος, ως αν τιδήμαρχος Καθοριότητας και
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ )
ΠΑΜεnιΣΤΗΜΙο
FREDERICK
Περιβάλλοντος
- Δημήτριος Καnονικολός , ως
οντιδήμαρχος
Έργων και Υπηρεσιν Δόμη
Aνονupιομένο anό toν Δ.Ο.Α.ΤΑΠ
Τεχνικν
UNICERT
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)-Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παρoχή Διίδακτικής Επάρκειας).
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
ιοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
0ορμακευτική-Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Αθανάσιος Καρλαύτης , ως
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προ
στασίας , Διαχείρισης Εκτακτων Αναγκν και Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Ευρωνετ
συνέχεια σελ. 9
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Δημογραφικό
και Οικονομία
γράφει ο Νότης Μαριός
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα