Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

4

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5229

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

Πάτρα: Επιτακτική ανάγκη
οι έλεγχοι για τα µέτρα ασφαλείας
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΕΙΠΩΤΕΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ ΣΕ ΒΟΛΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΧΙΟ
ΣΕΛ. 3

ΑΧΑΪΑ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΤΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΕΙΧΑΝ ΒΙΩΣΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥΣ

Το διπλό
χτύπηµα
στην οικογένεια
Ο∆ΥΝΗ ΚΑΙ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟ «ΑΝΤΙΟ»
ΤΟΥ 18ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΚΟΝ∆ΡΑ
ΣΕΛ. 5

Πρώτο κουδούνι
αλλά µε φάλτσα!

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ: ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΕΛ. 10

Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ «Γ»:

«Στόχος
η γείωση µε
την κοινωνία»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΘΑ ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙ Ο ΦΛΩΡΑΤΟΣ

Eπανεκκίνηση
για το Αυτοκινητοδρόµιο

ΑΠΟΨΕ (8) Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ «ΕΣΠΕΡΟ»

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 23-26

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ: ΕΧΑΣΕ 79-78
ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

«Καµπανάκι»
για την Ελλάδα
ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΚΤΑ∆Α
n Παναχαϊκή: Φιλική νίκη

(1-0) επί της Λουφτετάρι

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ

«Μαρτύριο» η Αγίου Ανδρέου!

Η έλλειψη
πόρων µαταίωσε
τη Νοµική

Τι έδειξε
το αλκοτέστ
για τον 28χρονο

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 5

ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ «ΕΜΦΡΑΓΜΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]