Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

29oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 63%-81% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:10 - Δύση ηλίου: 20:07

Ôþñá ðïõ âñÞêáìå öôõÜñé êáé ðáðÜ!

Την ώρα που δίνουν και παίρνουν, οι εσωκομματικοί διαγκωνισμοί και οι τρικλοποδιές στον χώρο της ΝΔ στην Κέρκυρα,
με ζητούμενο τη νομή της εξουσίας και την αναδιανομή των θέσεων επιρροής και ισχύος, ηχεί συμπαθητικά η επωδός ότι δεν μας νοιάζουν
τα κόμματα αλλά το καλό της Κέρκυρας. Είναι συνέχεια του παλιού και καλού ότι δηλ. όταν μπαίνεις στον Δήμο οφείλεις ν’ αφήνεις απ’ έξω την κομματική σου ταυτότητα, μότο που χρησιμοποιούμενο συνήθως συνεπαγόταν την πιο σκληρή κομματική στάση έναντι κάθε αντιπάλου! Έτσι κι η κυβέρνηση Μητσοτάκη για λόγους υπερκομματικής ανωτερότητας ξεδόντιασε ό, τι θετικό είχε ο Κλεισθένης αποδίδοντας
τέτοια ισχύ στις σχετικές μειοψηφίες ώστε να τις καταστήσει εντέλει απόλυτες! 3>>

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4954

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

¸ôïò åëëçíéêïý ôïõñéóìïý ôï 2020

Οι στρατηγικοί στόχοι
του Οργανισμού δια
στόματος Ά. Γκερέκου

Õäñáßïõ: «Ç ÊáèáñÞ ÊÝñêõñá îåêßíçóå íá ãßíåôáé ðñÜîç»

ΑΘΗΝΑ. Τις στρατηγικές κατευθύνσεις της νέας διοίκησης του ΕΟΤ για την προστασία και την ενίσχυση της θετικής εικόνας της
Ελλάδας στο εξωτερικό, παρουσίασε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., παρουσία του νέου Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη.
Η κα Γκερέκου, αφού συνεχάρη
τα νέα μέλη του Δ.Σ. και ιδιαιτέρως τον Γ.Γ. ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη «για την τοποθέτησή του
στον σημαντικό αυτόν φορέα για
τη χώρα και την οικονομία».
Σελίδα 4>>

ÅôÞóéï ìßóèùìá,
ãéá îåíïäï÷åéáêÜ
ôïõñéóôéêÜ ëéìÜíéá
3>>>

Η δράση του πλυσίματος δρόμων και πλατειών δεν θα έχει αποσπασματικό, αλλά μόνιμο χαρακτήρα. 8»

ÓõíåëÞöèç
ãéá êáêïðïßçóç
óêýëïõ óôéò
Ìðåíßôóåò 3>>>

Ìå åõèýíç ôïõ
Êôçìáôïëïãßïõ
ç êáèõóôÝñçóç óôçí
êôçìáôïãñÜöçóç 8>>>

Îåêßíçóáí ôá êïñßôóéá ôïõ Öáßáêá 16»

Óôïí ôÝôáñôï
üìéëï, ÁÅ
Ëåõêßììçò êáé
Èéíáëéáêüò 15>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα