Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΡΩΙΝΗ
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη διμοσιογραφία
στο ν. Κιλκίς
leidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερι νή εφημερίδα στο ν.
Κιλκίς
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 -έτος 200-ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4940-0,50 ευρ
Δικαιούμαστε αρωγή για να μην
αποδειχθεί τραυματική σε εμάς
η φιλοξενία στους πρόσφυγες
Ανδρέας
Βεργίδης
εκ νέου
αντιπεριφερει
ήμαρχος Παιονίας Κστας
Σιωνίδης θέτει χωρς ακρύτητες,
αλλά με υπευθυνότητα έναντι
δημοτν του
α ατήματα του δήμου (νερό,κο
θαριότητα δρόμοι, αστυν μευση
υγεία κα) προς την Πολιτεία
άρχης
σελίδα 8
Ο.ΠΑ.Κ.: Να μη χαθεί
άλλη ευκαιρία για
τΟ Δικαστικό Μέγαρο
κασελίδα 5
Δημοτικό Συμβούλιο Παονίας
σελίδα 3
Σεκίμι συνίεσης οι Διμαροίς
Έφθασαν στη Νέα
Καβάλα οι πρόσφυγες
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
σελίδα 8
Αποχωρεί από το "Δήμο Αξιν
και ο Αναστάσιος Σελαλμαζίδης
Διαφωνντας, όπως
οΓ. Μιχαηλίδης, με την
κατάθεση υποψηφιότηκαι
τας με τον ΣΥΡΙΖΑ του
επικεφαλής της παρά
ταξης Παύλου Τονικίδη
στς βουλευτικές εκλογές
σελίδα 7
σελίδα 5
Ανακοίνωση της βουλευτίνας Κλκς του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνης Αγαθοπούλου
Τα "Μουριτικα 2019" Ένα
λαμπτρό τρήρερο εκδηλόστων a
Φιλοξενία "άρπα κόλα"
σελ. 6
σελ.3