Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
0Bάση
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
επTAΣο
naronovaot c
Ε -p ΤΕτΤΗ 4 ΣποoroΥ
www.olympiobima.gr
Εos μou
Τμή0Μου w pd
T35101
EnaxnD Ε MA ΟΕΑ
Πότε καταβάλλονται
τα χρήματα
οΙ ΔΙΟΥχοιΚ α
ΠΡΟΥΠΟEΣEΣ
ΑΝΑΡΟΜυ
Σε μαζικές αγωγές
προσφεύγουν οι
συνταξιούχοι
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ:
Τα σενάρια που
εξετάζει n κυβέρνηση
AΟΦΑΣΗ τΟΥ ΔΙΟmov
ΠΡΟΤΟΔΙΚDΥ AGHNν
Αd10 E υ sΦ hnou
oβάνεοοιmδ a u MEλ
Εraoα όoο δαύe o μοος σpo
α ων εμ0οwς mmipoμμά κα cυς αν κόoς κo ν&n
L Την Ε μή owEpaμο
mwδηη v oρομν πτούν οu
mpμν σπός ύρς ς Eυρς
οu υ λνν Agoου
s02 μ M0 u 5O14s
αν μ u b τη 0m
Τρατpο oμiη opη
mκoΠρ υ ηpo
3 Υκαl πν pΜρηην αΚΡμμης αήηες αττφάσος m Ol a
w umς Epasoo α.
βάα2 ήκύνς οpομΑ οpα ό y n πpοη τu
o u ηuγα νμo οpού
Π Α ΓVΗ ΜΕ ΠΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚEL ΑΠΟΔΕΙΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΤΥΔΜA ΚοΝΝΑΡΟΥ
B. Λαγδάρης: Ηταν
μια δημιοργική
Τετρατία , με τα μικρά
και μεγάλα έργαν
ΔΗΛΟΣΗ τΟΥ ΠΡΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
άvομη
Lπηόa
α αοκή τu ochσηο
uopα mό πνμοη στpoaητu υ eμοu Καpογαu, η
Apτpηοπηpη ναnόφα
ήμo 2 oo κς μαp
ηrmμοη τopoηωte.
ΠΕΡΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
οες ς
γαο αλόου
πραμαυ ναpnoουμεο ίo g
θς ας νααpαρμηςμr
μς υπτς ou δμοu μαφ οpa
μ0 δν δη τυο pnw
Eμοoς nας Κοδρ n
Aυάς o Μoωμδωκή
πηi ουοpνu πo bνς μςμο
μράκαμούα φ κλούς ς ΜΑ
tonrbe Βaς πα μβσος u οpοo
Tν πο όrαδς vκαi wuin
oνμέρφσoνο μο μο
Φοοντιστήρια
Το νέο σχήμα διοίκησης του Α. Τοτ κστα ,
ο αντπεριφερειάρχες , οι θεματικοί
ΑΝΤΙΠΕΡΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΔΟΥ
cλημυρύμ o
v, cμ
Bnd oή
σ mpος
εuMip o1ο
Κομής ots
Andonoo
πορός,.
"a ς ς
η ή n
Γppς ποu
πηρλnμ paς
"ponκoνoe
eto ης
συg4όνα ε
οpα φς
Εo 0μίς oτρμpα φους με nen
δ Eoν δ
ΣΣΤΤΑΙ τΟΡnΟ
naτonoo ΕTτΛΟΣ
bnatbskιgg α
Facbeek bahanti
re 23510 Μw
Γ 4rΗ
Εgpi1
Κan 6800
Πρόσκληση
συγκέντροοσης
μαθητν
Aνpama Emo
eν Σπuν
Οη ooμοpας τu oου oύ
ooμίoς nηpoppής
pυτu τ
κί μμουονο
0νος Πραs ς
μ.νησο cτo ήνo.
νς ακ
ΚΑΤAΣΚΗΝ ΩΣΕΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Με επιτυχία ολοκληρθηκε
το πρόγραμμα Νηρηίδες
Συν-Διαδρομές Ζωής"
τοΥ ΚΕΝΡΟΥ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟ
ΤΕΡΠΟΣ
ΙήΙ Ε 4 Ε
Κυaτακυn Καυηύα
ταηΑΓΕΙ
lωλούνται συτονυμα διαμερίσματα
στην Λεπτακαρωσ rrpinc αna 53τμ
ς oru sοντα στιν Πολμαμα.
Aθρωπτκν Σnoouν
Επαγγελματικά αεινητα και
οκάπεδα ευτός σηεδίου και εκτός.
στην Ετo mι Εάρα
Αταguρον
Oετκν Σηοδν
Ουονμίος & Προγορκής
Μemudπρoμmτaβηε η οpή ηις ου η pορoμματος.
dnpή&o oν δρομές δήp aτpA pά Πapς ou Κόμpο
Κov nporoς Knς Μoo κκπKΜ οppomς ής
npή&oφσόανο u raργίυ Ερος Ko vre
υ - Πκατεπν
1ΣΟΕσκΤ5 2ie 5m.
Ε420-21 1υ. ον /α γ0 220
mww pus 7 imtuαίaιp
ΚΕΝΤ ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρδη
μμθημάτων
1 Οκτυβρίου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ζαλόγγου 2, Κατερίνη-Τηλ.: 23510 31336
ΕΝΑΡΞΗΜΗΜΑΤΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ
ΜΠΑΣΔΑΡΑ Ανοδος.
1aκιαμτικαε
ουο 0σΥ7