Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
ΟΓιργος
"θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
σχολάζει
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4466 -ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHΛ : 24410 80888
ΤΕΤΑΡΤΗ 4ΣΕΠΤΕMBΡΙΟΥ 2019
Δανεισμός τέλος. .
. <Αν θέλετε τα
Γλυπτά του Παρθεννα, αναγνωρίστε
ότι είναι δικά μας ,
λέει το Βρετανικό
Μουσείο
Σελ. 5
Πολτική.
Αντιπλημμυρικά
έργα στη
του Δήμου Μουζακίου Προχωρά η Πε - Πιακού Σταθμού
ριφέρεια
Ασ. Σκόνδρα: θέμα
ημερν η στελέΜαγούλα
χωση του Βρεφονn
Σελ. 6
Σελ. 7
Σε κλίμα συναίνεσης 0ι δημαιρεσίες
Εεκινά η Νέα θητεία
Πρόεδρος
του Δημοτι
κού ΣυμβουΟ
δοση-Πα
ραλαβή
εξελέγη ο
κ. Θωμάς
Κόντος
για τους
ΑντιδηΑy
μάρχος
Σελ. 9
Σελ. 4
ΑΛΗΘΕΙΑ: Ζητούνται υπάλληλοι
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει τους παρακάτω υπαλλήλους:
Δημοσιογράφο με γνση στα cosial media...
Διαφημιστή με ή χωρίς εμπειρία ..
Πληροφορίες: 244108088- 6977200595- Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]