Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620- Αρ. φύλλου 17.589. Τιμή 0,60. Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τλ. Κέντρο 26510 25.677 , 33.791-Fax 26510 30.350 htp:/www.proinostogos.gr . [email protected]
Πανεπιστημιακή πιστοποίηση θα έχει η γνησιότητά τους.. .
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΤΑΝΕ ΦΡΑΤΑ
Επτακτιαή ανάγκη η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους
Να πς
μπορούν να γίνουν.. χρυσάφι!
Ο Σμαντικό εφόδιο για η διακνησή τους στις δεθνείς αφρές
@ livueείαι η σίσταση Βθνκού Κέτου Eέτου Αυθενκήητας για γάλα
φί, χρασίο Εμμήτι η Ε. οην φολογία του τοίτουρου!
σκουπίδια μας
. Οι ελληνοποιήσεις αγροn
κν πρoϊόντων και οι aπομμήσεις ελληνικν προϊόντων υψηλής αγοραστικής και ποοπκής
αξίας, όπως πχ. είναι η φέτα οποτελούν σήμερα έναν από τους
πo σχυρούς πονοκεφάλους.
της Πολιτικής Ηγεσίας και Των σγρoriν.
Ενδιαφέρουσες επισημάνσεις του ΔΗM. ΜΑΚΡΗ για
αξιοποίησή τους σε θέρμανση, λίπανση, ενέργεια κα.
. Παρόλο που η χρα μας εσήχθη προ αρκετν επν στο
ακλαμπ Των ανεπτυγμένων χωρν, η διαχείριση Των αποβλή
Των της και ειδικά rων στερεν ο.
στικν απορρμμάτων , σε αρκε.
τές περιοχές χαρακηρίζτα μέχρι σήμερα έως και τριτοκοσμική!
|ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
Ενα δύο παράτυπτς και παράνομες πρόξες- με απροοδιoριση
εκταση στο εσωτερικό και στο ξωτερικό - κα α οπαίς δυγομιπVουν
τα θεμέλια της παραγωγικής δομής
της χρας.
Οι σογωγές γάλακτος και η.
παράνομη χήση του γα παραγωή
κφέτας έχουν ητοτοήσει τον
κοστικό και πολτικό μηχανισμό , πάρχι στην κηνοτροφία , με Τις ΤΡΕΠΟΡΤΑZ
Με τη αψηφιακή τατότηταν που θα έχει η φέτα,
ο καταναλωτής Οα γνωpίζει αν όντως Τρει ελληνική
ή απομίμηση φέας .
Φυσικά δεν μπορεί να μην ανα
γνωρίσει κανείς το γεγονός όι τα λευταία χρόνα , γίνoνται και έγναν
σημαντικές προσπάθειες στον τομέα
διαχείρισης των στερν αποppι
μάτων pας με την Ήπειρο να έχει
κατοφέρει πολλά πράγματα, σε αντ θεση με άλλες Περιφέρες, όπως
για παρόδεγμα , η γεπονική Των ίovίων Νήσων.
μές να έχουν κατρακυλήσει, αναη τά πλέον ασφαλείς τρόπους κατα , πολέμησης τέτοων φανομένων.
Στα δυσμς του βίου της η Κυβέpνηση Τσίπρα επέδειξε μια κνητικότητα για ελέγχους , που όμως αποδενύοντα σνεπαρπου κάτω και από Την πίεση που υιδιαίτερη 4ρφαση δίνειο Δημ. Μακρής
(ένθετη φωτό) στην ανάγκη ανακκλωσης και δαλογής των απορpμμάτων
μας στην τηή. .
Μπαίνουν σε τροχά λειτουργίας
Τελευταίο βήμα για να
μπροστά οι Στέγες της ΕΛΕΠΑΠ!
ν Πνκληρση από πην ΕΥΑΠρgφειας Hπoυ για η στιλήνωή τους
πάρουν
-11η σελ
Οστόσο, Το ζήτημα Των σκουπ: διν παραμένει πάντα επίκοpo και
η συήηση γύρω από την οpβή διαχείρσή Τους καλά κραεί Ορισμένες
ενδιαφέρουσες εmσημάνσεις Επί του
θέματος κάνει ο Πολτικός Μηχανκός Δημήτρης Μακρής , προτείνο
ντας Τρόπους για την αξοmοίηση
των αποppμάτων μας σε δάφο ρους τομείς ης ψης - 11η σελ
ENΑΙΣΥ: Καταθέστε ομαδικές αγωγές .
Κάλεσμα προς συνταξιούχους
να διεκδικήσουν τα αναδρομικά
Εισαγγή 88
σπουδαστν στο ΙΕΚ
Ιωαννίνων του ΟΑΕΔ
.Σε Τpoχιά λει .
τουργίας μπαίνουν, δύο χρόνια
και μερικούς μήνες
από την παράδοση
Των κτριακν rοuς
υποδομν , οι Στt .
γες Υποστηριζόμε .
νης Διαβίωσης Της
ΕΛΕΠΑΠ ωσνv
νων . Ένα έργο Το
VΜΕατόφαση του ΣΤΕ, αντισυνταγματικές οι μεισεις
(. Στη σελίδα
. Τις πρόσπες εκκρεμότητες
που υπάρχουν με τους συνταξού
χους , θα πρέπει να διοχειριστεί η
Κυβέρνηση Κ . Μητστάκη, Την ρα που Το Εναίo Δίκτυο Συντα -.
ούχων ( ΕΝΔΙΣΥ καλεί Τους συ
Καταφθάνουν για Το Πανευρωπαϊκό Νέων
Στα Γιάννενα τα καλύτερα
ακουπιάν Της Ευρπης!
Έφτασαν 240 πρόσφυγες
από τη Λέσβο στην Ηπιρο 4Απαγορεύσεις για Κύπριους μαθητέ
Αφορμή διαλόγου και για τα δικά μας σχολεία .
>ΕΤατικές οι τηοετομασίς για Τημηάη γορηή της Κomλaσίας
νταξούχους να καταθέσουν ομα δικές αγωγές για τα αναδρομικά
ΤΌπως τονζα σε σχετκή ανακοίνωσή του , ανεξάρτητα από ην επ
κείμενη απόφοση του ΣΤΕ κατά Του
: νόμου Κστρούγκαλου, 12η ελ
. Το ενδεχόμενο, που έγρα
φε χθες ο Λ, να έpθει στην
Ηπειρο και νέο κύμα προσφύ
νων , στα πλαίσια Της aποσυμ
φόρησης rων νησιν rου Αγa
ου δεν πέρασαν λήγες ρες και
| έγνε πραγαικότητα!
Χθες έφτασαν στην περιοχή
Ι μας από Λαβο 240 πρόσφυγες
και μετανάσες, με Την συντρπ
| κή πλειοψηφία (206) να εpαθt
σταται στον Κατοικά κι τους υπό λαπους 34 στο Κέντρο της Φί
| πιάδος, οι περισσότεροι είναι
| Αφγανοί κάπο από το Κογκό ,
το Πακιστάν και η Συρία Μάλιστα δεν αποκλα το επόμενο
δάστημα να μεταφερθούν και άλλα στην Ηερο .
προκαλούν αίσθηση και συζητήσεις!
γαλύτερες φενές δι .
θνείς διοργανσεις
της Κωπηλασίας , Το
Πανευρωπαϊκό Πρω
τάθλημα για σθλητές
κάπω Των 23 ετν,
roιpaζονται να φιλοξ
νήσουν τα Γιάννενα
και η πόλη φοράει τα
γιορτiνά ης
Ο aγuνες θα διεξαχθούν το εp
χόμενο Σαββατοκύριακο, 7 και 8
Σεπτεμβρίου στην Πομβτιδα , η ο ποία υριαλεκτκά θα πλημμυρίσει
από τα 192 πληρματα , τα οποία
νTλας τα τράτια τω, τα μσια, το μαχηιάζ οι ψεύτικες Μεγαρίδες .
. Να συμμαζέψει κάmως Την εμφάνιση rων μαθητν κα μαθητρν ης
μεγαλονήσου επχειρεί Το
Κυπρισκό υπουργείο Πα
δείας ενόψει της νέος σχοAικής πtρόδου
Οπερορισμαί που βάζ
προκαλούν ένταντς συψητή
σεις και αίσθηση όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά και στη
χρα μας , καθς tivα γεγονός όn , ετός από την ετεταμένη
χρήση κέξυπνων |ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Eυνάντηση ενημέρωσης
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
>IE. 7
Τφ. Αλητσμού
Ο προετομασίες στς κωπηλαΤκές εγκαταστάσεις 1η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
-11η σελ
ΤΩΝ ΗΜΕΡ ΩΝ
ΓΝΩΜΕΣ
Το Σάββατο στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων
Μία περιήγηση στο Μουσεο
του θεόδωρου Παπαγιάννη
Με Θεσπρωτό αντί Λάρισα
θα παίξει ο ΠΑΣ Γιάννινα
Hχρεοκοπία της
ελληνικής Παιδείας!
> Τυ ΑΙΤΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠ4, 0ικονομολόγου
Εός προπονήσεων οι τρουματές Σεργκελοσβλα - Ελευθεριόδης
> pάgει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φιλάλογος- Συγραφέας
Αλλαγή ομάδος tγινε στο σαββα.
manKo φιλικό ou ΠΑΣ Γάννmνα και έτσι
η γιαννιτικη ομάδα θα ανημεωπίσει
Τον θεσπρωτό στο Ζωσιμάδες , και όχι
η Λάρισα, όπως ήταν αρχικά προγραμ
paτσμένο.
Η λαρσνή ομάδα ζήτησε το δεύτερο φAκό μεταξύ Των δύο ομάδων να γνει στην
έδρα της στο ΑEL FC Arena , κάη όμως που
δεν δέχτηκε η πλευρά του ΠΑΣ Γιάνηνα . Ο
λόγος είνα απλός και έχει να κάνα με mν
κατάσταση Του αγωνστικού 11η σελ
. Πριν λήγες ημέρες , μα με ένα φο μου απο φάσισα να εmισκεφτ το Μουσείο Σύγρονης Τέ .
χνης του θεόδωρου Παπαγάννη, mou βρίσκεται
στο Ελληνικό, 19 χλιόμετρα από τα Γιάννενα . Πηγαίνoντος με το αυτοκίνητό μου , φτόσαμε στο
ύψωμα στον κόμβο για Πράμαντα , Ελληνικό και
Μονή Τσούκας . Παίρνοντας την κατηφόρα , ξοφνικά βέπουμε δεξιά
και αριστερά του δρόμου τα εξαίσια αγάλματα που κοσμούν ιδιαίτε .
ρα Το άγριο περβάλλον, Του μεγάλου , Του σπουδαίου, Του σεμνού
καλλιτέχνη Θεόδωρου Παπαγιάννη! Ενθουσιασμένο και με ιδιαίτερο αίσθημο χαράς, ικανonoίnσης κα nρoβληματσμού τησελ
ΠΑ.. ΓΙΑΝΝΙΝΑ
. Για ευτελισμό των Πανελλοδικν Εξετάσε .
ων έκανε λόγο ο οθηναίκός Τύmος με οφορμή το
γεγονός όη αρκετοί υποψήφιοι μπήκαν σε πανε .
moτημιακές σχολές με βαθμούς σε βασικά μαθήματα πολύ κάτω απόη βάση .
Πιστεύω πως ο χαρακηρισμός είναι αρκετά ήτιος . Δεν πόκει .
τοι απλς για ευτελισμό των Πανελλαδικν Εξετόσεων , πρόκειτα.
για χρεοκοπία της Παιδείος στο σύνολό της. Κα το τραγικόσαυΤήν την περίπτωση βρίσκεται στο γεγονός ότ , εν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα