Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΗΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΝΑΠΝΕΙΗΑΤΙΚΗΣΧΥΡΗ
ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΜΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κατά το α' εξάμηνο του 2019 ,
η οργανική κερδοφορία
αυξήθηκε κατά 21% περίπου
σε ετήσια βάσην, δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ
Παύλος Μυλωνάς.
Στη ρύθμιση για την προστασα
της πρτης κατοικίας που
λειτουργεί πλέον μόνο
ηλεκτρονικά, εστίασε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης.
Την πεποίθηση να καταστεί
η Αττική μία από τις
ισχυρότερες Περιφέρειες
της Ευρπης, εξέφρασε ο
νέος περιφερειάρχης Αττικής
Γιργος Πατούλης.
ΣΕΛΙΔΑι
ΣΕΛΙΔΚ4.
ΣΕΛΙΔΑ6.
0,50 ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 955
ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕ ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΜΗΝΥΜΑ
ΣΟΤΑΚΗ
ΕΒ2160
ΚΕΡΔΗ 90 ΕΚΑΤ. ε
ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΜΕ PIΜCO
Τα αποτελέσματα της
Eurobank στο πρτο εξάμηνο
του 2019 παραμένουν θετικά,
σε τροχιά διατηρήσιμης
κερδοφορίας>, επισήμανε,
οδιευθύνων σύμβουλος της
τράπεζας Φωκίων Καραβίας.
ΑΠΟΤΗ.
ΙΟΕΣΣΑΝΟΝΙΚΗ:
ΣΕΛΙΔΑον
*ΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΛΠΙΖΕΙ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΗ ΔΕΗ
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ
μήμ4εαο,
ΣΕΛΙΔΑ3
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ QΕ
Τ4-ΣΟΗΜΑΤΑΣ!
ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ
H Alpha Bank σημείωσε αύξηση της κερδοφορίας της και ενίσχυσε
τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους,
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha BankΒασίλης Ψάλτης ,
σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη .
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
αΗ Τράπεζα Πειραις,
βασιζόμενη στην πρόοδο που
σημείωσε το 2018, συνεχίζει
την προσπάθειά της να
αξιοποιήσει τη θέση της στην
αγορά , όπως καταδεικνύει
σειρά χρηματοοικονομικν
δεικτν, δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος
Χρήστος Μεγάλου.
XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ι ΕΠΕΝΔΥΖΕΙΣ Ι AΓΟΡΑ
Κράτησε τις 860 μονάδες ,
λόγω του άλματος της ΔΕΗ
ΝΗΑΑΝ Η
Μεoύ λόpο,
m ελrμενες
ueς , λόωτου
λμτος τηκ ΔΜ, άρpοε
οapος μήνος γα
τοΧρημτστήρο Αν
οu δpmοε μτάσό
ένα ανοδόσpίτoσύρων
ονpάoτων, με τς
κνoατοχύρωωσης
των κερbννα νερέρυκ.
ΣΕΛΙΑΑά
ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟΧΟ ΜΟΝΟ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Για τη συνέχιση της κληρονομιάς του ιδρυτή James Dole,
0 οποίος έλεγε πως cο καθημερινός μας στόχος πρέπει να είναι μόνο
ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα , εστίασε ο διευθυντής
της Dole Hellas Στάθης Πιολής.
εoτλεα 08%
αλεp λοmuv
| δκτ στκ α)
μονάδε .ε
eaμτούo5520ονοδο.
ότον Cnepε ,%44,44
o τmνmapooa
oοπ aμε oν
oομε δεορφn στο
nεupu wν ογοστο
144ε.μάpe εμtoυ
pouη poν
e 4nλ πμp .
pon οoκης uψηλήκ
φλoop tλεεμ
ane L0 στ 22085
μονάδε, ευmonΟΣ%
elop ουνολλσο
Mdcpoτκ.5A Φ ονόδες cn
οpoεάkkτη opep
veλεoo umon 2 στκ
ΜΗΜΙΚ
onτoυ πληντού εiναι rvpo
npκ στη popο
mwv uήτaνη oγα τn
oeμ tμέλοτονοφησΗ
κoooδάστηpα δεbομένοu
φυγετηλη ουtm ηλέον
σοέουν tνοpκ μήνε .
οο tν Αpooο
σοφοροτητη pon Coi,
aνtrc eΟυσοα ων
δοόμοοσνεβaoεαrό tou
ttioκoο στο ouooμέλλο .
κον εοστοoν ooμ
φγόο στεθερά αεmovέoατο
μαpεοw μεγλύτρομέρος
ηοpoρένο mν οoon
ερκτν ομοoμνου e
popouτηνooμια ολλά
αδboουν epotρωton.
στκεoηένα napo a
Εημεo φooνσο
μεροματοστο 5% noυ σο
τpλop. ηnpoκ m
omn 4 πνEn v
a uMaτηenr
3Bμονα.
na onpouto κλοστή o
uEtaμoτοφυλάa νημην
napέpεvμε τολύ
λήσυναλλακτιή
φοστηρότητα
μeα nx εro ms
bo ουπpoppοu
ο υp, oΧ εχtα
ot με nu αM
ωνλλαή oοτηρτητα,
στουo moυεneoα on
opoopάοό ην άλλη
Δοφοροmοήσεις στς
δοpές τωνρρτoφλοκίωw
oο η σοοoη τw
oλομαων Fuηνουno
τηδυντύνητε rο δοpopnoo
στκδομων μοοφλοωκο
onoonφ anpocoον
στκ pοomος mubαpoφora
ΣΕΛΙΑΑ1Ο
Μ.Kμακtpνουmo
οστόo mpa tmν maση.
0λοσναοpάaενήμον
σ ocpητδbομίνου του
φτmpotpnτο σύοντουo
rτιόμήνα τους o
ΣΕΛΙΔΑΚΑι
toνη oonouobon
Aηνά nετpίλon aan .
6tpnoνοκnλήρο τn oω
nepoλλα η κυρoτηο
nounpoλούvοnέ ανήpo
novturντητά της ουτομpoν
tpaεm
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
9 77110σ9014106"