Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επιχείρηση "επενδύσεις"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
φ17711081592124.
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙκο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 95ο. Αριθμός φύλλου: 27.021
Επιχείρηση κεπενδύσεις
e-αιτήσεις για προστασία
της πρτης κατοικίας
Αμιγς ηλεκτρονικά κατατίθενταιπλέον οι
ατήσεις για υπαγωγή των ενδιαφερόμενων
δανειοληπτν στον νόμο Περί Προστασίας της
σ' κατοκίας, καθς τέθηκε σε ισχύ n ΚΥΑ Πou
Προβλέπει όι δεν χρειάζεται Πλέον n προσκόμιση του Πιστοποιmτκού βαρν Που ο:
Uπερχρεωμένοι έπρεπε να αναζητήσουν στο
οικείο υποθηκοφυλακείο. σελ. 9
Ο Πρωθυπουργός
στη ΔΕΘ με σύνθημα Ανάπτυξη για όλους-Τι συζήτησε με τους φορείς
Επιχείρηση με κωδικό όνομα
δύσεις είναι σε εξέλιξη, με τον Πρω
θυπουργό να Πηγαίνει στη Διεθνή Εκ
θεση Θεσσαλονίκης με σύνθημα κανά
Πτυξη για όλους. Τα επόμενα βήματα
της κυβέρνησης στο μέτωΠΟ της ο
στη χθεσινή
συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τους κοινωνικούς εταίρους στο Μέ
γαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση εστιάζει
σε ένα μεταρρυθμιστικό Πακέτο για
αλλαγή Πορείας
στην ελληνική οικονομία, με τον πρω
θυπουργό να συνεχίζει τον κύκλο τα
κερδίσει
κβαθμούς αξιοπιστίας. Σήμερα βρί
Χάγη, θα ακολουθήσει ένα
ταξίδι στn Νέα Υόρκη, εν τον Νοέμ
βριο σειρά παίρνει η Σαγκάη , όπου
και ενα τετ α τετ με τον
κεπεν
Εντός της εβδομάδας
οι υπογραφές για τις Σκουριές
κονομίας κυριάρχησαν
Εντός της εβδομάδας αναμένεται η uπογραφή
από τον υπουργό Περιβάλλοντος και
των τριν υπουργικν αποφάσεων Που σχετ
ζονται με την αδειοδότιση των Σκουριν ,
μετά και την απόφαση του ΣτΕ που έκανε
δεκτές τις τρεις ατήσεις ακύρωσης nou είχε
καταθέσειn εταιρεία . σελ 13
Ενέργειας
να σηματοδοτήσει την
αΥποψήφια" η Ελλάδα
σε νέο QΕ της ΕΚ
ξιδιν στο εξωτερικό για να
σκεται στη
Για βελτίωση στο κόστος χρηματοδότησης
Που δίνει το Περιθριο στην ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευθεί τις περικοπές φόρων
και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επόμενη
ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους , Προοπική
Που μπορεί να πείσει την ΕΚΤ να συμπεριλάβει
τα ελληνικά χρεόγραφα στο σχεδιαζόμενο νέο
QE, κάνει λόγο n Citgroup. σελ 2
θα γίνει
εδρο της Κίνας . Το βάρος Πέφτει στην
Προσέλκυση επενδύσεων, στε να
σταλεί στο εξωτερικό ένα μήνυμα αλ
λαγής Πορείας της ελληνικής οικονοΟ Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους κοινωνικούς εταίρους έκανε λόγο για κένα Πολύ τολμηρό αναπτυξίακό νομοσχέδιον το οΠοίo ηκυβέρνηση θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας Κυβερνητικός στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων , οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη για όλους", δήλωσε.
μίας . σελ.3
αθερμός"ο Αύγουστος
για τη μεταποίηση
25 μέρες για ρυθμίσεις σε 120 δόσεις
Έρχεται
νομοσχέδιο γι
την ΕπιτροΠή
Κεφαλαιαγοράς
Ιδιαίτερα θερμός μήνας αναδείχτικε ο Αύγουστος για την ελληνική μεταποίnση, καθς ο
Έλληνες κατασκευαστές κείδανν τις λειτουργ κές συνθήκες να βελτινονται ακόμη
Περισσότερο , χάρη στη μεγαλύτερη αύξηση της
Παραγωγής και στις νέες παραγγελίες , σελ .4
Ποιοιοφειλέτες Πρέπει να υποβάλουν νέες αιτήσεις για τα χρέη τους
Τnv Παρασκευή -εκτός συνταρακτικού
απροόπτου- θα κανέβουν στο ΤΑXISnet
οι αλλαγές
κάτι Που σημαίνει ότι το 1,7 εκατ. των
οφρειλετν με χρέη
500 ευρ θα έχει Περίπου 25 ημέρες
στη διάθεσή του για να κάνει τmν αίτση
υπαγωγής ή ακόμη
σεν την αίτηση Που έχει ήδη υποβάλει.
Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύ ήδη υπαχθεί στις 120 δόσεις. Από την
τηκε ήδη στο ΦΕΚ ανοίγει
άλλη, οι επιχειρήσεις
δικαίωμα να αυξήσουν τις δόσεις τους
από 36 σε 120, θα πρέπει να υποβάλουν
εκ νέο το ηλεκτρονικό αίτημα, εν το
ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όσοι οφει
λέτες θελήσουν να
κατασχέσεις σε χείρα τρίτων
εκδοθεί εις βάρος τους. σελ 6-7
δρόμο
ενεργοΠοίηση των αλλαγν ,
Που αποκτούν το
Σε ιστορικό υψηλό
εννέα ετν ο BCI
Τθα προβλέπει
ρύθμιση
των 120 δόσεων,
για την
Πολλές εκ των οΠοίων Προϋποθέτουν
την υποβολή σχετικής αίτησης από την
Πλευρά
μείωση
Περάσει χωρίς την επανυποβολή της
αiτησης από τους οφειλέτες Που έχουν
Νομοσχέδιο για την ενίσχυση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
θα καταθέσει η κυβέρνηση μέσα
Οκτβριο, όΠως Προανήν
γειλε ο υφ. Οικονομικν Γ. Ζαβ
βός. Στονσχθα Περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις για την ενίσχυση του
εποπτικούρόλου tης Επ. Κεφα
λαιαγοράς, καθς και
εταιρικής διακυβέρνησης, βιο
σιμης ανάπτυξης και
νισης . Μιλντας ενπιον της
Επιτροπής Επιχειρήσεων , Τρα
Πεζν, Οργανισμν Κοινής Ωφέ
λειας και Φορέων Κοινωνικής
Αστφάλισης της Βουλής, οΥΠΟΙΚ
Χρ. Σταϊκούρας, τόνισε ότι στόχος
δημιουργηθεί ένα ευισταθερό θεσμικό και
οικονομικό Περιβάλλον Που θα
έχει κανόνες και υψηλά στάνταρ
και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια
και τινοικονομική σταθερότητα.
Η ΕπιτροΠή ενέκρινε τον διορι
σμό της Βασιλικής Λαζαράκου
στη θέση της Προέδρου της ΕΠτροπής Κεφαλαιαγοράς. σελ. 2
ξεπερνούν
Νέα άνοδο σημείωσε χθες η ναυλαγορά χύδην
ξηρού φορτίου, με τον τόνο να δίνουν για μία
ακόμη ημέρα
φέρουν σιδηρομετάλλευμα και τον δείκτη BC
να φτάνει τις 4.659 μονάδες , το υψηλότερο
σημείο από τον Μάο του 2010. σελ. 12
φορολογουμένων. Έτσι, η
του επιτοκίου από 5% σε 3% θα
μπλοκάρουνν τις
Που έχουν
τα Πλοία τύπου capes nou μετακαι για να διορθ Ποιοι
<Τρέχουνω
σε 7road shows
οι τράπεζες
θέματα
Δημόσιο: Ετος ψηφιακού
μετασχηματισμού το 2020
Για το τέλος του 202Ο Προγραμματίζονται οι
διαγωνισμοί για την απόδοση των Πρτων
συχνοτήτων για την ανάπτυξη του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας 5G, οι onoio θα γίνουν με
καινοτόμο τρόπο , εν η Βιβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού Πoυ θα αναλύει-αποτυπ νει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η
χρα, καθς και τις αναγκαίες δράσεις θα
διαμορφυθεί το αργότερο έως τις αρχές του
2020. σελ 11
κέρδισαν
την έκιπωση
στον ΗΝΦΙΑ
eeναρμό
Εξωστρέφεια
σελ.4
είναι να
Στα 2,537 δισ. διαμορφθηκε
του φετινού
ΕΝΦΙΑ σύμφωνα με την ΑΑΔΕ,
ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης των 7,359 εκατ .
εκκαθαριστικν. Το όφελος
σχέση με Πέρυσι ανέρχεται στα
καρινονται
μόνο φυσικά Πρόσωπα. σελ .5
Σε εφτά road shows, aρχής γενομένης από σήμερα
θα έχουν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά σε ορισμένες
Περιπτσεις και οι ελληνικές εισηγμένες άλλων
κλάδων της οικονομίας,
σιάσουν mν εικόνα τους και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας μέχρι
εντω μεταξύ ολοκληρθηκε το rad show της Gold
man Sachs στο Λονδίνο με συμμετοχή ορισμένων
εκ των ελληνικν τραπεζν. σελ. 2
νοίκό και
+1,7% στο β τρίμηνο
λογαριασμός
Γιατί πήραν
φωτιάν
οι τιμές
των ακινήτων
μετά και την
ευκαιρία
να Παρουτην
του έτους. Χθες
το τέλος
ΠΩΣ ΟΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ
ΗΡΗΤΡΑ CO2
575 εκατ. και το
ΓΑ ΧΑ. 860,5099 -087%) V
DOW JONES 2640328 (0,16%)
FTSE 100 7281,94 (1,04%).
DAX 30 11.953,78 (0,12%)
CAC 40 5.493,04 (023%).
ΧΡΥΣΟΣ 1.529,21
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 58,74 V
ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙ0 1,0969

Τελευταία νέα από την εφημερίδα