Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Στην επόμενη φάση
του Κυπέλλου
ο Π Η Σπάρτην > σελ. 15
Σε Νίκα και Δούκα
για το 6ο Δημοτικό Σπάρτης
> σελ. 8
άΕφυγελ
ο Γάννης Κουρτσούνης
> σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 |Ετος 24-1 Αριθμός 5717 | Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax [email protected] www.lakonikos.gr
Ανέλαβε τη διοίκηση η Δημοτική Αρχή του Πέτρου Δούα
Λαμπάδιασε
αυτοκίνητο
στο Λεύκτρο-Σπάρτη
Σος ο οδηγός
του Στ Περγαντής
Με αλλαγή σκυτάλης
ξεκίνησε η νέα εποχή
Παρανάλωμα του nυρός
έγινε το Ι αυτοκίνητο του
γνωστού εκπαιδευτικού Φυ σικής Αγωγής και αυτοδιοι.
κητικού Σταύρου Περγαντή
το μεσημέρι της Δευτέρας
1 2/9), εν κινείτο στον αυτοκινητόδρομο
Σπόρτη .
Λεύκτροπάρτ
Για όγνωστη οιτία , από το
Εκλέχθηκε προεδρείο ΔΣ και μέλη επιτρόπων στην πρτη συνεδρίαση του ΔΣ
όχημα-ένα ασημί Citroenδονιαν α
όρχισαν νο βγαίνουν κοηνοί
Η νέα περίοδος ξεκίνησε στον
Δήμο Σπάρτης με την τελετή
nαράδοσης-nαραλαβής οπό
την απερχόμενη στη νέα Δημο τική Αρχή Σπάρτης nou έλαβε
χρα το ηρωί του Σαββάτου
31/8/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ Βουλίου Σπάρτης
μια συγκινητ
σφαιρα, ο αηερχόμενος δήμαρχος κ . Βαγγέλης Βαλιτης
Παρέδωσε και τυπικά τα σκή πτρο στον νέο επικεφαλής της διαθέτει όριστες ηροoητικές
Δημοτικής Αρχής κ . Πέτρο Έναν δήμο υγιή, χωρίς οικονο Δούκα, naρουσία nαλαιν και
νέων δημοτικν συμβούλων μική . Υλοποήσαμε έργα και
απόόλες τις nαρατάξεις
Αnοχωρντας από το αξίωμα
του δημάρχου, το οποίο υnηρέ - τους δημότες μας Με ηροτερα τησε την τελευταία πενταετία, σε ότητα τα σχολεία μας , την
μια συναισθηματικά φορτισμένη
ομιλίο, ο Ευ. Βαλιτης ανέφερε
Παραδίδουμε στη νέα Δημο-τα αντιπλημμυρικά έργα, τη Βελτική Αρχή έναν δήμο , Πoυ λει- τίωση υποδομν , τη Βελτίωση
τουργεί σε υψηλό επίπεδο και φωτισμού , την ηροΒολή του
Δήμου και την Πραγματοποηση
αναβαθμισμένων εκδηλσεων.
Βασιζόμενοι κυρίως στη συμμετοχή του δικού μας δυναμικού.
Πόνω αnό 500 συμβάσεις στόχευαν στα napanάνω.
Καταφέραμε να εντάξουμε και
αρχίζουν τρα νο υλοnoούνται
ήνα Βρίσκονται στο στάδιο της
δημοπράτησης ή συμβασιοnο ησης έργα 30000.000 e-, σημείωσε ο κ . Βαλιτης
και λίγο οργότερα τυλίχθηκε
στις φλόγες , εν Βρίσκονταν
μικές δεσμεύσεις και με δυνα στο 41ο χλμ της nαραπάνω
οδού, τρία χιλιόμετρα ηριν την
nαpεμβάσεις εξασφαλίζοντας
καλύτερες συνθήκες ζωής γα
έξοδο για Σπόρτη , Για καλή
του τύχη , ο Στούρος Περγαντης μόλις αντιλήφθηκε τον
κίνδυνο , διέκοψε την nορεία
του αυτοκινήτου του στη δεξιά
ηλευρά του δρόμου και το εγκατέλειψε , ηροτού αυτό na .
ραδοθεί στις φλόγες Ωστόσο,
nopa το γεγονός ότι απέφυγε
το χειρότερα, ήταν εμφανς
σοκορισμένος , αλλά και στε ναχωρημένος από την περιΠέτειά του
ύδρευση, την αnoχέτευση, την
και δημοτικ οδοηοία ,
στμόσυνέχεια σελ . 9-10
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά -Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ηΑΜΕnιΣΤΗΜΙΟ
FREDERiCK
Aνονuριομένο anό τον Δ.ΟΑΤΑΠ
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή
δύναμη της ΠυροσΒεστικής
Υηηρεσίας Σπόρτης nou κα τάσβησε ηλήρως τη φωτιό ,
αλλά και της Τροχαίας για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας , η
onοίa για αρκετή ρα διεξά
UNICERT
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)- Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (napoχή Διδακτικής Επάρκειας)
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
- 0ορμακευτική- Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
γονταν με δυσκολία .
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
συνέχεια σελ. 7
Οι αετοί της Καρίτσας
γράφει ο Ηλίας Σαραντάκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα