Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9905- ΕΤΟΣ 35o -ΤIΜΗ 1E-ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΑΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΤΑ 30%
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στικ 860,51 μονάδες
Πτση 0,87%
Ανάσα"
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
απατου οαιορναε σοι
2αυοεανερονeb νμαιρα
ΕNΦΑ.Α.
ΔΗΜΟΣΙ υΚΟ
stνετεουμα
sξcoυναν kc
"Σάρωσε"
Τις Μπαχάμες
ο Τυφνας Ντόριαν
κμμος
ΣΗΣ κατι
ΤΚΟΥ ΚΑΧ ΥΟ
Σελ. 8
ΚΕΚ ΟΥΣ.
Π.ΙΟ ΟΣ ΦΓν
ΥΟ ΟΣ
ε5ούτοοοοεηέα
ΈΡΕΥΝΑ DEVOLO HELLAS
Τα καλά και συμφέροντα".
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον σχεδιά
Ζει να χάσει οποιαδήποτε ψηφοφορία διε ξαχθεί στην Βουλή των Κοινοτίτων αυτήν
την εβδομάδα και να Προκηρύξει εκλογές ,
Προειδοποίησε ο Πρoην υπουργός Δικαιοσύνης Ντειβιντ Γκόουκ.
"Τια να είμαι ειλικρινής, η στρατηγική τους
είναι να χάσουν αυτήν την εβδομάδα και
στην συνέχεια να Προκαλέσουν εκλογές, έχο ντας απομακρύνει όσους από εμάς Πιστεύουμε ότι Πρέπει
φωνία" , δήλωσε ο Γκόουκ ,
αντίθετος με ένα Βrexit χωρίς συμφωνία.
Από την πλευρά του,ο Πρην πρωθυπουρνός των
Προειδοποίηση λέγοντας ότι ο πόρις Τζόνσον στίνει μία Προφανή εκλογική Παγίδα
Εργατικό Κόμμα ,
της αξίωματικής αντιπολίτευσης Πρέπει να
αποφύγει .
"Ο Μπόρις Tζόνσον γνωρίζει ότι ένα Breit
χωρίς συμφωνία ως Πρόταση από μόνο του
κ. Μητσοτά κης: Ευχάριστα νέα
Ανεξέλεγκτη
πρόσβαση
στο ίντερνετ έχουν
6 στα 10 παιδιά
μέτωπο των επενδύσεων
να αποχωρήσουμε με συμοΠοίος είναι
Σελ. 3
Εργατικν Τόνι Μπλερ απευθύνει
Σελ.2
την οΠΟία το Κομμα
K. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
μπορεί
με το zίτημα Κόρμπν σης εκλογές, θα μπονα επιτύχει , Παρά
να αποτύχει , αλλά εάν την αναμείξει
Αλμάν στις τιμες
των διαμερισμάτων
στο α εξαμηνο
νεγονός ότη η
ρούσε
πλειοψηφία αντιτίθεται σε ένα Brexit xωρίς
συμφωνία, διότι ορισμένοι μπορεί να φο
Βούνται περισσότερο μία πρωθυπουργία
Κόρμπιν, δήλωσε Τόνι Μπλερ.
σ επικεφαλής
" πρέπει να δει σε
πριν από το Brexit ν Προφανή Παγίδα Που
αυτή αποτελεί", είπε.
Οι βρετανοί Βουλευτές
αποκλείσουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία ελ.
Πi2ουw να εππύχουν την ψήφιση νομοθεσίας
uς Πρτες ρες ης επαναλεπουργίας της
Βουλής των Κοινοτήτων σήμερα , σύμφωνα
με το Βυwzfeed που επικαλείται σχέδιο Ψη
φίσματος .
Και αν μηu άλλο όλα τα
Πακνίδια εξουσίας .θυμίζον στο βωμό
εκάστοτε συμφερόντων.
Εργατικού Κόμματος
μία εκλογική αναμέρηση
εPoΑ,
Που επιδικουν να
5348-015558έ 5εμαοε
Τέλος στον
"ενεργειακό τουρισμό".
και τα ΝΟΜΕ
Παραπάνω μόνο
Ο λογικός
Σελ. 5
Σελ 4