Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΟΑΡΡΟΣ
Αpeμ. φύλλου 36016 .Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 www.tharro snews.g
Αστησχυμο Καλομάκος
COMMOCO
| www.00ιοdsη-2710 6993T
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΣ Τιμή 1 συpό
ΧP. ΧΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
NEΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κατά Χρυσομάλλη για
τη χύραξη του δρόμου
Καλαμάτα.Ρίζόμυλος
Το προεδρείο και τα μέλη των επτροπν
o.4-SΟΠΩΣ ΦΑΝΗ ΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΗ
σελ 7
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ
οι συμπράξεις των παρατάξεων
ΤΡΟΧΑΙΟΜΕ ΤΡΕΙΣ TΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
Με καλαματιανή νταλίκα
συγκρούστηκε αυτοκίνητο
στη λεωφόρο Αθηνν
σελ 7
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Την Κυριακή δημαιρεοίες
και ανακοινσεις
των αντιδημάρχων
σελ 7
ΑΝΩΤERA ΣΤΗΝ ΑΡΧ ΜΕΣΗΝΗ
Πaο ήταντο διακύβευμα της πρτης συνοδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κολαμάτας ,
όπως αυτό &ιαμαρφθηκε μετά τα αποτελέαματα των δημοτικν δκιαγνς Όχ. βέβαιο, να μάθου με
ποιος θα eναι ο πρόδρος , αpού μετά ην άρνησm ης κυρίας Ελόνης Αλοκρόρη ήταν ββοιη η επιλαγή του
Δημ. Παλίτη. Όλο το ένδιαφόραν "Kρυβάταν" στο "ποιος θα πάει μο ποιν, αν θα οίχαμε, δηλαδή
ανακαινσεις δημοτικν παρατξοων για συμπράξεις με την παράταξη της Δημοτικής Αρχής . Εδ παίχτηκε
ένα παιχνίδι. κeστό . Κομία καθοαρή αν καίνωση σύμπροξης, αρκετές προΒόσες γα συνεργασία
Ένας παραστατικός,
βιωματικός μουσικός
περίπατος το Σάββατο
σdδα 5
σελ 12
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
2μκάλας,
Μόσα onό u: taνo
μαι τν εξεησύνι ο
με oayo το naki
n ΛΜnoίnολι
unomρζα όνα
σύγκpονο ση5εmdnρόγκαμμα να τν
npaσoλού υλούο.
Με σεβοσμό σουν οtο
κα τ μονο δα:όηι τα
του wόθε naisu
rλάθουμε noains
μέroντος..
Με το " καλημέρα" μετακίνησε υπάλληλο
δοχεία)
) δη Φόση)
ΕΛΙΔΑ 11
ΗΚΤΕΟ
ΞΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΠΡΑΜΑΤΟΙΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Αούπ7
δι8εppνος to Εχuή o
qφuς αs
pνξουως καηγομφ
σο ΙΚΤEΟ ΕΚΡΑΚ
Φυμενακα Μθναι
με Ενοο έva moipo
δυyiSίη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΟΥΡΑΣ
Γruoίχας ΕΠΟ8ΓΣ ΗΗΧΧΙΝΟΣ 01HΝAΤΗΗ
Απύμοιος ΑT.EL &σνnίοwinς
. Σφλή : Εχnhγοi, Euωμηγν .Τμήμα: dμότν
Eνtp απεts υrήμε Eaiσς "
Πλιρuφoες για εμραρές
Ba Anonni, Bρφnmυ Aγd Αμ ος 205, 2721 05
| νοαnρο αάνοης μα Bγ Εγιoς αδο Συήμα aνo
ΚαλΗ d Καλομί τος 272010οω4 014
υnheln ΚΔAΛ μτέμ δος 206 27200
Tna. 9354599
Δογμέ 5, αλαμάτα 241 55
en arφσιroθισnalgr
Τηλ. 27110055& 2710607
wwwοpau4r